خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه صنعتی همدان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 809
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 316
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 96
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 13 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه صنعتی همدان

Optimization of welding process parameters in friction welding with cuckoo search optimization نوشته Sobhan takalooNumerical study of mixed convection in a microchannel using Al۲O۳ hybrid nanofluid نوشته Najmeh HajialigolPrediction of Psoriasis from Gene Expression Profiling Using Penalized Logistic Regression Model نوشته Mahlagha Afrasiabiمقایسه تنش سیلان بدست آمده از منحنی های تنش کرنش مربوط به کار گرم سوپر آلیاژ پایه نیکل اینکونل ۶۱۷ با نتایج استخراج شده از معادله بنیادین نوشته راضیه حیاتیبررسی حساسیت پارامترهای موثر بر مدول الاستیک نانوکامپوزیت های پلیمری به روش تاگوچی نوشته امیرمحمد بصیری گورابی و جواد پاینده پیمان و مجتبی مظاهریتحلیل عددی نانوسنسورهای پایه گرافنی به روش اجزاء محدود نوشته مبینا محمدی و جواد پاینده پیمان و مجتبی مظاهریFeasibility Study of Sungun Chalcopyrite ConcentrateElectro and Chemical Leaching in Choline Chloride-Urea-Maleic Acid Deep Eutectic Solvent نوشته p Mohammadpour و s Karimi و m IzadiThe effect of the third component on the dissolution ofchalcopyrite in deep eutectic solvents based on cholinechloride, and p-toluenesulfonic acid نوشته Mitra Moradi و Saeid karimiDirect Electro-leaching and Deposition of Copper and Zincfrom Brass Alloy Smelting Slag نوشته m Sepehrinia و s Karimiارزیابی استفاده از ذرات TizAIC با درصدهای مختلف در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی آلومینیوم ۲۰۲۴ نوشته سیدحمید جلیلی کامجو و اکبر حیدرپور و امید بیاتNumerical investigation of mixed convection in a porous lid-driven cavity filled with kerosene-Al۲O۳ nanofluid نوشته Najmeh Hajialigol-استخراج ویژگی با کمک تجزیه به عناصر تنک به منظور طبقه بندی چهره نوشته حمید رضا شاهدوستیA novel transformer-less battery charger for hybrid fuel-cell/photovoltaic electric vehicles based on a new dual-input high step-up DC-DC converter نوشته Pezhman Bayat و Peyman Bayat و Abbas Fattahi Meyabadiساخت، مشخصه یابی و مطالعه ویژگی های ساختار بلوری، الکتریکی و مغناطیسی ترکیب ابررسانایی Y۲Ba۵Cu۷Ox نوشته مجتبی مظاهری و شهریار جاماسبسنتز ترکیب Ti۲SC فاز MAX به روش آلیاژ سازی مکانیکی نوشته سیدمهدی حسینی و اکبر حیدرپور و صمد قاسمیتاثیر عملیات حرارتی بر سنتز Ti۳SiC۲ با ساختار فازی MAX تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی نوشته علی بشیری صفا و اکبر حیدرپور و صمد قاسمیبررسی رفتار سیلان و تحولات ریزساختاری سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگیGTD ۱۱۱ طی آزمون فشار گرم نوشته مهسا محمدپور و امیر مومنیرانش ولتاژ آستانه در ترانزیستور اثر میدانی انتخابی یونی حساس به غلظت یون هیدروژن و رانش درخشندگی در دیود نورگسیل آلی: نقش نفوذ پاشنده نوشته مجتبی مظاهری و شهریار جاماسبحذف نویز تصاویر رنگی با استفاده از نمایش های تنک بر پایه ی جداسازی کانال های رنگی به صورت محلی نوشته پریسا محمدی و حمید شاهدوستیReproducing kernel method for solving wiener-hopf equations of the second kind نوشته M. Paripour