Workshop: کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی

کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی روز جمعه، 21 بهمن، 1401 توسط کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه در شهر اردبیل استان اردبیل برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Management، Accounting

برگزار کننده: کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه
درج در سایت: 26 دی 1401 - تعداد مشاهده 386 بار