نشریه فارماکوژنومیک و فناوری های امیکس

Pharmacogenomics and Omics Technologies Journal

نشریه فارماکوژنومیک و فناوری های امیکس توسط گروه توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن در قالب فصلنامه و به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود و در برگیرنده مقالات مرتبط با فارماکولوژی، ژنومیک و موضوعات میان رشته ای است.

علاقمندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران محترم می‌توانند با رعایت کامل اصول و موارد مندرج در راهنمای نویسندگان، مقالات خود را به سامانه الکترونیکی نشریه ارسال نمایند تا پس از بررسی، در صورت تایید در نوبت چاپ فصلنامه قرار گیرد. بدیهی است عدم رعایت اصول ذکر شده موجب عدم پذیرش یا تاخیر در مراحل بررسی علمی، چاپ و انتشار مقالات دریافتی خواهد گردید. فصلنامه پزشکی شخصی با شماره مجوز ۸۵۰۷۵ مورخ ۱۳۸۹.۲.۲ می باشد.

این نشریه از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مراکز علمی و علاقه مندان جهت همکاری در هیئت تحریریه نشریه دعوت می نماید.