مقالات Journal of Applied and Computational Mechanics، دوره 9، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 17 بهمن 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 238