ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
1
مهر

Sixth National Conference on Economics, Management and Accounting

Calendar

Help

Sixth National Conference on Economics, Management and Accounting روز سه شنبه، 1 مهر، 1399 توسط موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Shirvan برگزار گردید.

CODE: EMCCONF06
Subjects Covered: Accounting
Holders: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و تحت حمایت سیویلیکا
City: Shirvan

 

 

 

محورهاي كنفرانس :

اقتصـاد

- توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

- اقتصاد كلان

- اقتصاد خرد

- اقتصاد سنجي

- كاربردهاي اقتصاد سنجي

- اقتصاد كاربردي

- مديريت اقتصاد

- اقتصاد بازرگاني

- اقتصاد عمومي و دولتي

- علوم اقتصادي

- برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

- نوآوري، كارآفريني و توسعه اقتصادي

- اقتصاد و تجارت الكترونيك

- اقتصاد انرژي

- اقتصاد محيط زيست

- برنامه ريزي اقتصادي

MBA - تبليغات و بازاريابي

- مديريت مهندسي مالي و تحليل اقتصادي

- اقتصاد تحريم

- مدلسازي اقتصادي

- تجارت بين الملل

- رويكردهاي نوين در اقتصاد جهاني

- اقتصاد ايران

- اقتصاد سلامت

- حقوق اقتصادي

- بانكداري

- توليد و مديريت مالي

- اقتصاد شهري

- نظام هاي اقتصادي

- رشد اقتصادي

- اقتصاد سنجي

- اقتصاد سرمايه گذاري

- اقتصاد گردشگري و توريسم

- كارآفريني ، اشتغالزايي و درآمدزايي

- اقتصاد پول و بانكداري

- راهكارهاي توسعه مناطق آزاد

- اقتصاد صنعتي و بازرگاني

- اقتصاد حمل و نقل

- اقتصاد نفت و گاز

- اقتصاد بين الملل و تجارت

- اقتصاد دانش بنيان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه

- آموزش، تجارت و اقتصاد

- اخلاق تجارت و كسب و كار

- قانون تجارت، حقوق و اقتصاد

- راهكارهاي توسعه مناطق آزاد

- اقتصاد سلامت رفتاري

- اقتصاد شهري، روستايي و منطقه اي

- تجارت جهاني

- تجارت الكترونيك

- رشد و توسعه اقتصادي

- آمارشناسي تجارت / اقتصاد سنجي

- اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي

- اقتصاد در شرايط تحريم

- اقتصاد و مديريت ورزشي

- اقتصاد محيط زيست و تجارت

- اقتصاد كشاورزي با تاكيد بر تقويت توليد ملي

- توسعه روستايي با تاكيد بر توليد ملي

- ارزشگذاري اقتصادي محيط زيستي

- توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار

- توزيع درآمد و عدالت اقتصادي

- تئوري اقتصادي و مسائل سياسي

- بازارهاي مالي

- تئوري هاي سرمايه گذاري

- اقتصاد ، سرمايه گذاري و توليد ملي ؛ فرصت ها و چالش ها

- مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان و عملياتي كردن آن در راستاي اقتصاد مقاومتي

- شفاف سازي و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتي

- فرهنگ اقتصاد مقاومتي (فرهنگ كار ، سرمايه گذاري ، توليد ، مصرف و…)

- اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

- بهبود فضاي كسب و كار و توانمند سازي بخش خصوصي

- كسب و كارهاي خانوادگي

- ارزش گذاري اقتصادي تالابها

- ارزش گذاري اقتصادي مناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي و جنگلي

- ارزش گذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت

- ارزشگذاري اقتصادي عملكرد محيط زيستي صنعت

- بررسي خسارت هاي تغيير اقليم

- گردشگردي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي

- ماليات

- اقتصاد و بازاريابي گردشگري

- گردشگري، اشتغال و توسعه كارآفريني

- اقتصاد مقاومتي و گردشگري پايدار

- گردشگري وتوليد ناخالص ملي و داخلي

- سرمايه گذاري و تامين مالي در گردشگري پايدار

و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد

 

 

* حسـابداري

 

- تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري

- اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت

- ارزيابي استاندارد هاي بين المللي

- حسابداري تلفيقي

- حسابداري مديريت و سيستم ها كنترلي

- حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن

- نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه

- كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت

- توليد و حسابداري مديريت

- يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري

- استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

- روش هاي تأمين مالي در سازمانها

- لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي

- نوآوري هاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري

- مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها

- نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي

- ارزش افزوده و گزارشگري مالي

- اخلاق در حسابداري و حسابرسي

- مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

- كاربرد اينترنت در حسابداري

- سيستم هاي اطلاعات حسابداري

- حسابداري مديريت و مديريت قيمت تمام شده

- مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در فضاي كسب و كار

- حسابداري مديريت و نقش آن در بحرانهاي مالي و اقتصادي

- حسابداري مديريت و اصلاح الگو مصرف منابع مالي

- ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه

- حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان

- حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي

- حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد

- ابزار و تكنيك هاي حسابداري مديريت

- هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت

- برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور

- محاسبه و قيمت تمام شده كالا و خدمات

- آموزش حسابداري،تحقيقات بازار سرمايه

- حسابداري و نظام راهبري شركت ها

- حسابداري و ارزيابي عملكرد شركت ها

- نقش حسابداري در تحول اقتصادي

- چالش هاي توسعه حسابداري و حسابرسي در ايران

- نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالياتي كشور

- حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن

- حسابداري ارزشي

- حسابداري دولتي و پاسخگويي

- نظريه پردازي در حسابداري

- اخلاق حرفه اي در حسابداري

- حسابداري تلفيقي

- حسابداري سرمايه فكري

- حسابداري محيط زيست

- حسابداري و نظام راهبري شركت ها

- حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان

- حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه

- حسابداري مديريت و سيستم ها كنترلي

- نظارت و ضفافيت در اطلاعات مالي، برنامه ريزي و كنترل در بخش عمومي

- استانداردهاي بين المللي حسابداري (IAS) و استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS)

- نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه

- اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها

- كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
- توليد و حسابداري مديريت

- نقش حسابداران در دوران پساتحريم

- آموزش حسابداري و تدوين منابع علمي

- حسابداري مديريت و نقش آن در توسعه پايدار

- كنترل هاي بخش عمومي و گذر از سيستم نقدي به تعهدي

- جايگاه بازارهاي مالي در توسعه پايدار و نقض حسابداري

- تحقيقات تجربي حسابداري و حسابرسي در بازارهاي مالي

- ارزش افزوده و گزارشگري مالي

- تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل ۴۴

- مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها

- نوآوري هاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري

- لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي

- روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت

- حسابداري اجتماعي

- اثربخشي گرايشات حسابداري

- يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري

- لزوم به كار گيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان

- قوانين و استانداردها

- اخلاق حرفه اي در حسابداري و حسابرسي

- مهندسي مالي، رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي

- تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت

- استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

- روش هاي تامين مالي در سازمان ها و دانشگاه ها

- نوآوري هاي مالي در حوزه حسابداري

- كاربرد اينترنت در حسابداري

- نقش حسابداري و حسابرسي در بحران هاي مالي

- مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

- حسابرسي و چالش هاي پيش رو

- تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري

- ارزيابي استاندارد هاي بين المللي

- نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه

- نقش حسابداري در تحول اقتصادي

- سيستم هاي اطلاعات حسابداري

و ساير موضوعات مرتبط با حسابداري

 

 

 

* امور بانكي

-بازيگران جديد (فين‌تك و (...

-ساختار درآمدي جديد بانك‌ها (مدل‌هاي كسب و كار جديد(

-بانكداري باز

-بانكداري ديجيتال

-بانكداري بدون شعبه

-بانكداري اجتماعي و بانكداري شناختي

-يكپارچه‌سازي كسب و كارهاي مختلف مالي

-تاثير فناوري بر كارايي بانك‌ها

-بررسي ابعاد اقتصادي تحولات جديد در بانكداري الكترونيك

-خدمات پرداخت

-پرداخت‌هاي برون خطي و مديريت پرداخت‌هاي ريز (Micro Payment)

-خدمات تجميع

-پرداخت ‌سازي (Payment Initiation)

-پرداخت ياري (Payment Facilitator)

-پرداخت همراه

-كارت‌هاي اعتباري

-استقراض فرد به فرد

-تأمين مالي انبوه (Crowd Funding)

-پول‌هاي رمزي

-حساب ياري (Account Information Services)

-بلاك‌چين

-پرداخت‌هاي نزديك و پرداخت‌هاي همراه

-استانداردهاي پرداخت EMV,PCI

-نشان‌گذاري (Tokenization)

-اينترنت اشياء

-واقعيت مجازي

-هوش مصنوعي

-فناوري نظارتي(RegTech)

-چارچوب‌هاي اقتصادي جديد  (PSD2 و...)

-استانداردهاي IFRS و XBRL

-مديريت ريسك

-سيستم‌هاي نظارتي رگولاتور

-سيستم تشخيص (تقلب و مبارزه با پولشويي)

-چارچوب‌هاي مديريت امنيت اطلاعات

-استانداردهاي امنيتي

-نوآوري و فناوري‌هاي جديد در حوزه امنيت

-سرويس‌هاي مديريت شده‌ي امنيت

-مديريت حوادث امنيتي در شبكه‌ي بانكي

-امنيت در پرداخت‌ در بستر‌هاي جديد مثل IOT و پايانه‌هاي فروش سيار

-كاربردهاي هوش امنيتي در شبكه بانكي

-كلان داده‌ها

-داده‌كاوي و هوش تجاري (BI)

-بازاريابي از طريق كانال‌هاي همه‌كاره (Omni-Channel)

-راه حل ها و مدل هاي بانكداري الكترونيكي :

Core Banking

Internet Banking

SMS Banking

ATM

Web kiosk

RFID

POS

Pin Pad

Telephone Banking

Back and front office automation

And …

-راه حل هاي پرداخت الكترونيكي :

e-Money

e-check

Debit cards

Credit Cards

Smart Cards

And…

- امنيت در بانكداري الكترونيكي :

CA

Web security

Network security

Physical security

Security Architecting

Hardware Security Device and Solution

Software Security Device and Solution

And...

-مديريت بانكداري الكترونيكي :

e- CRM

ERP

e-Investment

e-advertisement

R Management in e-banking

e-Marketing for e-banking

Customizing services by e-banking

Project Management

Quality Management

Strategic Management in e-banking

And…

-چالش هاي قانوني و قضايي در بانكداري الكترونيكي

- چالش هاي قوانين حقوقي موجود و نيازهاي آتي

- امور قضايي در بانكداري الكترونيكي

- آموزش و فرهنگ سازي :

- راهكارهاي اطلاع رساني عمومي در مورد فناوري هاي جديد بانكي

- آموزش منابع انساني در بانكداري الكترونيكي

- تبليغات و بانكداري الكترونيكي

-بانكداري اسلامي در كشورهاي اسلامي

- بانكداري اسلامي در كشورهاي غيراسلامي

- الگوي تأمين مالي، تجهيز منابع و خدمات بانك­ها

- نوآوري­ها در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران

- شيوه ­هاي تعامل نظام بانكداري

- ساختار درآمدي جديد بانك‌ها (مدل‌هاي كسب و كار جديد)

- بانكداري باز

- بانكداري ديجيتال

- بانكداري بدون شعبه

-بانكداري اجتماعي و بانكداري شناختي

-يكپارچه‌سازي كسب و كارهاي مختلف مالي

-تاثير فناوري بر كارايي بانك‌ها

-بررسي ابعاد اقتصادي تحولات جديد در بانكداري الكترونيك

-پرداخت‌هاي برون خطي و مديريت پرداخت‌هاي ريز

-خدمات تجميع

-پرداخت ‌سازي

-پرداخت ياري

-پرداخت همراه

- كارت‌هاي اعتباري

-استقراض فرد به فرد

-تأمين مالي انبوه

-پول‌هاي رمزي

- حساب ياري

-بلاك‌چين

-پرداخت‌هاي نزديك و پرداخت‌هاي همراه

- استانداردهاي پرداخت EMV,PCI

-نشان‌گذاري (Tokenization)

- اينترنت اشياء

-واقعيت مجازي

- هوش مصنوعي

- استانداردهاي IFRS و XBRL

-مديريت ريسك

-سيستم‌هاي نظارتي رگولاتور

-سيستم تشخيص (تقلب و مبارزه با پولشويي)

-چارچوب‌هاي مديريت امنيت اطلاعات

-استانداردهاي امنيتي

-نوآوري و فناوري‌هاي جديد در حوزه امنيت

- سرويس‌هاي مديريت شده‌ي امنيت

- مديريت حوادث امنيتي در شبكه‌ي بانكي

-امنيت در پرداخت‌ در بستر‌هاي جديد مثل IOT و پايانه‌هاي فروش سيار

-كاربردهاي هوش امنيتي در شبكه بانكي

-كلان داده‌ها

-داده‌كاوي و هوش تجاري (BI)

-بازاريابي از طريق كانال‌هاي همه‌كاره( (Omni-Channel

و ساير موضوعات مرتبط با امور بانكي

محورهاي كلي بخش مديريت

- مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي

- مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني

-رهبري و رفتار سازماني

-مديريت توليد، فرايند و عمليات

-مديريت راهبردي

-مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات

-  مديريت استراتژيك و رقابت

-مديريت منابع انساني

-مديريت مالي

- مديريت نكنولوژي، تحقيق و توسعه

- مديريت بازار

- اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت

- حاكميت سازماني، اخلاق و مسئوليت اجتماعي

- مديريت بهبود كيفيت فرايند ياددهي- يادگيري

- مديريت عمومي

-و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي مديريت

محورهاي كلي بخش حسابداري

- سيستم هاي اطلاعات حسابداري

-نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه

-اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها

-كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت

-توليد و حسابداري مديريت

-يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري

-استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

-روش هاي تأمين مالي در سازمانها

-لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي

- نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري

- كاربرد اينترنت در حسابداري

- مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها

- تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل ۴۴

- تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه

- نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي

- ارزش افزوده و گزارشگري مالي

- اخلاق در حسابداري و حسابرسي

-مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي حسابداري
پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ودكتري مرتبط با همايش

create: 6 August 2020 - view 3800

Conference validation

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Dates

Date of holding:
22 September 2020
Deadline for submitting original articles:
21 September 2020

History

Related conferences

Notify friends

Share

Holders

موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك

Organizational Structure

executive Secretary
Majid Esmaeil Zadeh
Support