Workshop: حسابداری موجودی کالا با رویکرد مالیاتی

حسابداری موجودی کالا با رویکرد مالیاتی روز جمعه، 29 اردیبهشت، 1402 توسط فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری در شهر اردبیل استان اردبیل برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Accounting

برگزار کننده: فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری

معرفی سخنرانان: دکتر آرزو دیلم صالحی دکتر سمیه صائب نیا
درج در سایت: 20 فروردین 1402 - تعداد مشاهده 227 بار