خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 529
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 355
رتبه علمی در بین Azad University: 144
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

ارزیابی عملکرد مقاومتی و جذب آب مخلوط های بتنی حاو ی مقادیر مختلف دوده ی سیلیس در مقادیر مصرف مختلف جهت استفاده در ترمیم و بازسازی روسازی های بتنی نوشته محمدمهدی خبیری و محسن حیدریبررسی نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی در مهارت های مقابله با استرس دانش آموزانمتوسطه نوشته الهام محمدی نژاداثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سبک های مقابله با استرس، خودانتقادی و تنظیم هیجان معلمان دانش آموزان با نیازهای ویژه در زمان همه گیری کرونا نوشته مرضیه کاظمیبررسی عملکرد سیستم تهویه طبیعی در معدن سرب نخلک نوشته آسیه دشتی رحمت آبادیانتخاب روش بهینه در آتشباری کنترل شدهجهت دیواره سازی معدن سه چاهون آنومالی XI نوشته مهدی اسلام زاده و بهرنگ خادمیقابلیت های روش تحلیل تغییرشکل ناپیوستهDDA در توسعه روش گروه های کلیدی KGM نوشته محسن نخعی زادهاستفاده از المان مرزی برای مدل سازی نحوهانتشار ترکها در اطراف چال های انفجاریدر توده سنگهای سخت نوشته هادی حایریمکانیزم انتشار ترک در شیب های سنگی درزهدار با استفاده از روش ناپیوستگی جابحایی نوشته محمد اقبالشبیه سازی جریان هوای مکشی و تهویه طبیعی یک بادگیر با عبور باد از روی آن نوشته علی یوسف زادهنقش واسطه ای کمال گرایی در رابطه بین جهت گیری اهداف پیشرفت با احساس مسئولیت دانش آموزان دختر نوشته نجمه خاتون برزگری و علیرضا فرجامینقش واسطه ای امید به زندگی در رابطه بین جهت گیری مذهبی با اضطرابناشی از ویروس کرونا در دانش آموزان نوشته زهرا پورفلاح بافقی و علیرضا فرجامیپرداخت الکترونیک با فناوری NFC نوشته مهدی حسینی فهرجیمدیریت و افزایش امنیت کاربران با استفاده از رمز نگاری امضای دیجیتال و هوش مصنوعیدر تجارت الکترونیک نوشته حمیده دهقان شادکامینحوه ایجاد و گسترش بازاریابی اینترنتی نوشته وحید حاجی عبداللهی بافقیبررسی بازاریابی شبکه های اجتماعی(SMM) نوشته محبوبه فتاحی بافقیاثربخشی رعایت اصول بهداشتی موثر بر شیوع همه گیری پاندمی COVID-۱۹ در مراکز توزیع مواد غذایی در طرح فاصله گذاری اجتماعی : جنوب شرق ایران نوشته حامد فتاحی بافقیبررسی تاثیر مشارکت خودروهای الکتریکی در بهبود شاخصهای اقتصادی و قابلیتاطمینان شبکه های توزیع نوشته حمیدرضا خضری و سیدمجتبی حسینی بافقیتحلیلی بر نقش طرح مقاوم سازی مسکن بر تغییر و تحولات ابعاد مسکن روستایی (نمونه موردی روستای مبارکه شهرستان بافق) نوشته علیرضا عبادی پور و محمدمهدی خبیری و مرتضی بافقیبررسی اثر استراتژی های مدیریت ظرفیت بر رفاه کارکنان در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران نوشته سیدمحمد طباطبایی بافقی و محمد محمدی عزیزآبادیایمیل مارکتینگ و اهمیت آن در تجارت الکترونیک نوشته فرشته زمانی بافقی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

تاکنون 1 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق به صورت زیر است: