دوفصلنامه فقه پویا

Dynamic jurisprudence

این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.

سیاست‌ها و خطوط مشی کلی:

محوریت اسلام ناب و مکتب اهل بیت: و اندیشه‌ها و آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری و پرهیز از نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و انقلابی
توجه به نیازها و اولویت‌های پژوهشی در عرصه بین‌الملل و در زمینه‌های فقه واصول.
بهره‌مندی از اساتید و پژوهشگران برجسته در هیات تحریریه، نگارش، گفت وگو و اقتراح
بهره‌گیری از توان فضلا و طلاب غیرایرانی در نگارش و ترجمه متون فقهی واصولی
پرهیز از خدشه‌دار کردن اصالت‌ها و ارزش‌های حوزوی و نگاهداشت حرمت روحانیت
پرهیز از اهانت و افترا به مسوولین کشوری و نهادها، مدیران و کارکنان مرکز
رعایت و التزام به سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
رعایت احترام اشخاص حقیقی و حقوقی
پرهیز از رواج اندیشه‌های معارض با اهداف و سیاست‌های شناخت شده مرکز
سنجش علمی پژوهش‌ها، آراء و اندیشه‌های خبرگان علمی در رشته‌ فقه واصول.
توجه به مشترکات جهان اسلام و خودداری از طرح مباحث چالش آفرین
تعامل و همکاری با مراکز علمی و نشریات هم سوی داخلی و خارجی
پاسخ‌یابی و پاسخ‌دهی به شبهات در زمینه‌ های فقهی واصولی متناسب با نیازهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
پرهیز از ایجاد اختلاف میان طلاب ملیت‌های مختلف و نیز پرهیز از ایجاد اختلاف بین طلاب و مدیران و کارکنان جامعه المصطفی۹ العالمیه
تاکید بر وفاق سیاسی و پرهیز از ورود به جناح‌بندی خاص سیاسی و رعایت اقتضاءات ویژه طلاب غیرایرانی
حفظ و نگهداری اسرار و اسناد محرمانه جامعه المصطفی۹ العالمیه
رعایت حق‌ پاسخگویی به افراد معترض در صورتی که در انتقاد و یا اعتراض به ایشان مطلبی در نشریه منتشر شده باشد.
رعایت اتقان علمی مطالب مطابق با سطح علمی و تیپ نشریه
رعایت اصول و سیاست‌های مصوب خاص اساسنامه هر نشریه
تلاش در جهت تامین جاذبه لازم از نظر نثر و ادبیات، ویراستاری، شکلی، طراحی و غیره
ایجاد تفاهم و تالیف میان پیروان ادیان و مذاهب