خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 956
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 296
رتبه علمی در بین Azad University: 118
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

بررسی عوامل موثر در رشد و توسعه ی یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی نوشته محمد هزاری افینبررسی ارتباط بین ویژگیهای هیات مدیره و سطح افشای اطلاعات با توجه به اندازه کمیته حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران نوشته محمدرضا رازدار و میتراسادات سیادت و مونا مسلمان زادهمدیریت دانش نوشته سعید مظفری و علی راستیارتباط بین انگیزه معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نوشته سمانه ابراهیم زادهروانشناسی مشاوره و حمایت از دانش آموزان دوره یابی ابتدایی نوشته نازنین محمدی سیجاوندیارتباط بین روانشناسی تربیتی و روانشناسی تحولی در آموزش ابتدایی نوشته نازنین محمدی سیجاوندیاهمیت و ضرورت آموزش مهارتهای انتقادی در رشد روانی و اجتماعی دانش آموزان نوشته نازنین محمدی سیجاوندیبررسی تاثیر روانشناسی مثبت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان نوشته نازنین محمدی سیجاوندیبررسی رابطه تحمل پریشانی با ناگویی هیجانی، تیپ شخصیتی و تنظیم هیجان دانشجویان نوشته امیرداریوش توسلی و زهرا اخوان قصاب زادهبررسی نقش مهارت اجتماعی بر سازگاری اجتماعی وکاهش بحران هویت دانش آموزان دخترمقطع متوسطه دوم نوشته وحید فلاحتی و محمد نظری و فائز محسنیتحلیل سبک های هویت با خودارزشمندی و سلامت روانی دانش آموزان نوشته فاطمه آریایی شادبررسی جو روانی اجتماعی کلاس در تنظیم هیجانی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان نوشته فاطمه آریایی شاداثربخشی درمان شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی دختران بی سرپرست نوشته امیرداریوش توسلیروانشناسی بهره وری منابع انسانی در سازمانها نوشته علی راستی و سیدمحمدعلی محمدیاثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر بازداری شناختی دانش آموزان نوشته معصومه غلامی استند و مهری خاتمیتعیین اثربخشی دلگرم سازی در درگیری تحصیلی دانش آموزان نوشته زهرا فرهمندبررسی نقش مثبت نگری در پیشبینی میزان بخشش دانش آموزان نوشته ابراهیم عابدینی و منصوره غلامیبررسی نقش تاب آوری در پیشبینی اضطراب دانش آموزان در مدرسه نوشته معصومه زراعتی استندنقش امید به زندگی در پیشبینی سرسختی روانشناختی دانش آموزان نوشته فرشته کاظمینقش خوشبینی در پیشبینی میزان انسجام روانی دانش آموزان نوشته محمود فروهر

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

تاکنون 4 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات به صورت زیر است: