Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 7,791
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز:Azad University
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 48
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین Azad University: 13
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 40 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان) را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تحلیل سینماتیکی یک بازوی مکانیکی موازی صفحه ای با قابلیت حرکت انتقالی محض بر مبنای تجانس هندسی
سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی1399
2بررسی شاخص های همسانگردی و برتری سوئی در بازوهای مکانیکی صفحه ای سریال
سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی1399
3ارائه مدل مفهومی زوال شهری در شهرهای مرزی ایران با استفاده از روش گراندد تئوری

مجله علمی شهرسازی ایران1400
4Asphaltenes control in the oil wells
ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE1400
5شناسایی عوامل سازمانی موثر بر بهبود ایمنی محیط کار از دیدگاه کارکنان شرکت گاز کرمان
ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE1400
6مدل سازی ساختاری تاثیر سرپرستی توهین آمیز بر رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان)
فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش1400
7استفاده از منابع آب تجدید پذیر در آبیاری فضای سبز شهری، مروری بر بازیافت آب خاکستری در لبنان

دومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست1401
8بررسی دبی نشت در سد خاکی ماشکید با استفاده از نرم افزار seep/w و به روش اجزاء محدوددومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست1401
9مدل پایش ایمنی نشت برای سد خاکی تحت تاثیر طوفان های شدید بر اساس الگوریتم بهینه سازیدومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست1401
10امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در بعد اصل آموزش در آموزش و پرورش شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
11امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در بعد بهبود دائمی در آموزش و پرورش شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
12امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در بعد واقع گرایی در آموزش و پرورش شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
13امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در بعد نظام پیشنهادات در آموزش و پرورش شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
14امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در بعد تعهد در آموزش و پرورش شهرستان جم
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
15امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش و پرورش از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان جم
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
16بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایت شغلی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهرستان مهر
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
17تعیین رابطه بین تغییرات نسبت پوشش بدهی جاری با تغییرات ساختار سرمایه در موسسات مالی و اعتباری استان فارس
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
18تعیین رابطه بین تغییرات نسبت پوشش بهره نقدی با تغییرات ساختار سرمایه در موسسات مالی و اعتباری استان فارس
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
19تعیین رابطه بین تغییرات نسبت وجوه نقد عملیاتی با تغییرات ساختار سرمایه در موسسات مالی و اعتباری استان فارس
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
20امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در بعد مشارکت و همکاری در آموزش و پرورش شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
21امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در بعد مشتری مداری در آموزش و پرورش شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
22امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در بعد تعهد در آموزش و پرورش شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
23امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش و پرورش از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
24بررسی رابطه بین بازاریابی مستقیم با ایجاد مزیت رقابتی در بانک صادرات شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
25بررسی رابطه بین روابط عمومی با ایجاد مزیت رقابتی در بانک صادرات شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
26بررسی رابطه بین تبلیغات با ایجاد مزیت رقابتی در بانک صادرات شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
27بررسی رابطه بین ارتباطات یکپارچه بازاریابی با ایجاد مزیت رقابتی در بانک صادرات شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
28بررسی میزان آشنایی معلمان با اصل سازماندهی در مدارس ابتدایی اداره آموزش و پرورش علامرودشت
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
29بررسی میزان آشنایی معلمان با اصل برنامه ریزی در مدارس ابتدایی اداره آموزش و پرورش منطقه علامرودشت
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400
30بررسی میزان تاثیر مولفه آموزش فعالیت های منابع انسانی بر فرهنگ سازمانی کارکنان مراکز آموزش عالی شهرستان لامرد
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی1400

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)

تاکنون 5 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان) برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان) به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان) در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان) تاکنون با 4,327 پژوهشگر از 330 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان) در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 5,937 مقاله نویسنده اول
  • 4,443 مقاله نویسنده دوم
  • 1,550 مقاله نویسنده سوم
  • 380 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان) در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,362,284 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  Support