فصلنامه پژوهش و نقد علوم انسانی

Humanities research and criticism

نشریه پژوهش و نقد علوم انسانی، یک نشریه تک زبانه است که در دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در موضوعات علوم انسانی و اجتماعی منتشر می شود. این نشریه به منظور ارتقاء دانش و با هدف گسترش نقد علمی برای عرضه و نقد ایده های پژوهشی که در قالب کرسی های نظریه پردازی و ترویجی در دانشگاه علامه برگزار شده در هر فصل منتشر می شود. این نوع مقالات، گزارش‌های کوتاهی از پژوهش‌های اصیل و منحصر به فرد یا نتایج اولیه مداخلات می‌باشند و از نظر ساختاری مشابه مقالات پژوهشی اصیل هستند.