Speech: پتانسیل سنجی استفاده از ذخیره سازهای انرژی در شبکه برق ایران

پتانسیل سنجی استفاده از ذخیره سازهای انرژی در شبکه برق ایران روز دوشنبه، 13 شهریور، 1402 توسط پژوهشگاه نیرو در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Electrical and Electronic Engineering

برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو
معرفی ذخیره سازهای انرژی کاربرد ذخیره سازهای انرژی و بررسی تجربه سایر کشورها از به کارگیری ذخیره سازهای انرژی تعیین چالش های قابل حل در صنعت برق ایران توسط ذخیره سازهای انرژی پتانسیل سنجی ذخیره سازهای انرژی در شبکه برق ایران تعیین مکانیزم های حمایتی برای توسعه ذخیره سازهای انرژی در شبکه برق ایران
معرفی سخنرانان: محمدرضا شیبانی عضو هیات علمی گروه پژوهشی برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم های قدرت پژوهشگاه نیرو
درج در سایت: 1 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 226 بار