خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 338
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 303
رتبه علمی در کل کشور: 451
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 35
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

تحلیل ارجحیت ذهنی شالیکاران نسبت به کشت دوم پس از برنج در شهرستان رشت: کاربرد تحلیل سلسه مراتبی (AHP) نوشته پریسا شاهین رخسار و علی نظمیبررسی عوامل موثر بر بهره وری بارش در جنگل نوشته پریسا شاهین رخسار و بیت اله امان زاده و علی نظمیپیامدهای زیست محیطی بخش کشاورزی و تحولات سیاستی دهه اخیر: مورد مطالعه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نوشته فاطمه عسکری بزایه و ایوب مرادیFirst report of Ambrosia psilostachya from Iran: An invasive plant species establishing in coastal area of Gilan province (N Iran) نوشته سمیه تکاسیFirst record of Pistia stratiotes (water lettuce) from Gilan province (North of Iran) نوشته محمود بیدارلردNew distribution of Bacopa monnieri from North of Iran نوشته پریسا محمدپورIntroducing the invasive species, Tradescantia fluminensis for the flora of Iran, with emphasis on its risk assessment نوشته سمیه تکاسیتاثیر شدت هرس بر عملکرد و خواص کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد نوشته زهرا یوسفیWater Humidity Collectors; New Methods in Alternative and Sustainable Water Supply نوشته Kourosh Kamali و Asghar Pourghasem و Hojjatollah Kazemi Dogholsar و davood javadi mojadadنخستین گزارش کنه Polyaspis patavinus Berlese (Acari: Mesostigmata: Polyaspididae) از ایران (گزارش کوتاه) نوشته علیرضا ارجمندی نژادتغییرات فصلی جمعیت مگس میوه زیتون Bactrocera oleae و خسارت آن در باغ های زیتون منطقه طارم سفلی در استان قزوین نوشته محمد رضا عباسی مژدهیارزیابی کارایی علف کش پندیمتالین در کنترل علف های هرز شالیزار نوشته سمیه تکاسیمقایسه کارایی چند علف کش رایج شالیزار در کنترل علف های هرز باریک برگ نوشته سمیه تکاسیارزیابی روشهای علف تراشی و کاربرد علف کش در کنترل آمبروزیا(.(Ambrosia psilostachya DC نوشته سمیه تکاسیتاثیر شرایط و دمای خشک کردن روی کیفیت میوه فندق (Corylus avellana) نوشته زهرا یوسفیاثر خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر شدت وقوع بیماریهای مرگ گیاهچه و پژمردگی ورتیسیلیومی، عملکرد و اجزای عملکرد پنبه نوشته محمود هوشیارفردشبیه سازی ابعاد الگوی رطوبتی در آبیاری قطره ای زیرزمینی با مدل های تجربی، تحلیلی و عددی نوشته پریسا شاهین رخسارشبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم آبیاری با کاربرد مدل WOFOST نوشته پریسا شاهین رخساربررسی استقرار و تعیین رابطه رویش قطری و ارتفاعی گونه های درختچه ای دارویی گیلان در شرایط دیم نوشته پریسا شاهین رخسار و ایوب مرادی و علی نظمیمقایسه صفات کمی و کیفی چهار رقم نارنگی تجاری (Citrus reticualta Blanco)روی پایه فلائینگ دراگون (Poncirus trifoliata var. monstrosa) نوشته ابراهیم عابدی قشلاقی و داود جوادی مجدد

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

نقش مشارکت مردمی در حفاظت منابع آب مطالعه موردی شهرستان رشت (1392)شناسایی و بررسی اقتصادی زیتون در رودبار و طارم (1349)برنامه کارسال‮‭1368‬مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (1368)زیتون (1362)گزارشی کوتاه از کشاورزی استان گیلان (1359)آموزش مسایل برنجکاری ()خزانه برنج (1363)بررسی میزان آلودگی کندوهای زنبور عسل استان گیلان به باکتری باسیلوس لاروا(عامل لوک آمریکایی) (1386)امکانات توسعه و اصلاح باغات زیتون (1370)گزارش کوتاهی از سیمای کشاورزی استان گیلان به مناسبت اولین گردهمایی زیتون ‮‭14 -12‬ مرداد ماه ‮‭1370‬ (1370)نگرشی برخلاصه فعالیت نمایشگاههای کشاورزی سال زراعی ‮‭1373‬ ()خلاصه گزارش عملکردیکساله مددکاران ترویجی استان گیلان ‮‭1373‬ ()برنامه کار سال ‮‭1369‬ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (1369)گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (1369)گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (1369)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (1370)گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان (1369)گزارش آموزشی ‭FARMING SYSTEM RESEARCH COURSE :IRRI‬ (1371)گزارشات طرحهای تحقیقی - ترویجی استان گیلان (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان (1372)‭TYUAP ‬برنامه ترویجی توسعه فعالیتهای کشاورزی در ترکیه (1376)ره آورد حضور در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران - تفلیس ‮‭6 -16‬ شهریورماه ‮‭1376‬ ‭=28 Aug - 7 sep1997‬ (1376)‭I.P.M ‬مدیریت تلفیقی آفات برنج در گیلان ()آفات درختان زیتون (1377)سویا ‭Soya ‬و کشت آن روی مرز شالیکاری ()مزایای آبیاری بارانی در باغات چای (1375)گردش ازت در اراضی شالیکاری و تاثیر آن در راندمان تولید محصول برنج (1371)چگونه قارچ بکاریم (1365)گزارش آموزش جوانان روستایی استان گیلان (‮‭1374‬) (1374)آشنایی با باشگاه جوانان روستایی ()