Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 197
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 259
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 559
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 47
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1مطالعه نوسانات جمعیت زنجرک خرما، Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در ایران
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1394
2آیا تعیین سطح زیان اقتصادی با استفاده از روش دلفی امکان پذیر است؟ مطالعه موردی زنجرک خرما Ommatissus lybicus
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1399
3بررسی وضعیت شاخص های مصرف آب در نخیلات استان بوشهر

دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1400
4بررسی اثرات فاصله و میزان آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب آلوئه ورا
پژوهش آب در کشاورزی1395
5ارزیابی وضعیت و اولویت نیاز به عناصر غذایی در گوجه فرنگی به روش تشخیص چندگانه در استان بوشهر

نشریه پژوهش های خاک1401
6تاثیر سامانه های استحصال آب باران در افزایش رطوبت پروفیل خاک باغات دیم اهرم استان بوشهر
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
7شناسایی غذاهای محلی و واکاوی دلایل فراموش شدن آنها در جوامع روستایی بخش شبانکاره
اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی1400
8بررسی تاثیر مواد آلی از منابع مختلف بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گیاه در استان بوشهرنشریه پژوهش های خاک1390
9عوامل موثر بر ترویج و توسعه فعالیت های کشاورزی ارگانیک
فصلنامه کارافن1400
10جغرافیای مفاهیم، مبانی و راهبردهای مقابله با بیابان زایی با تاکید بر توسعه پایدار انسانی
فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای1396
11عامل های موثر بر موفقیت شغلی دانش آموختگان رشته های شیلاتی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1394
12دانش و نگرش کشاورزان استان بوشهر نسبت به کشاورزی ارگانیک
فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1397
13ارزیابی تاثیر پخش سیلاب و تیمار قرق بر تغییرات پوشش گیاهی‎ ‎ایستگاه تنگستان در استان بوشهر

فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1391
14عکس العمل سه رقم خرمای کبکاب، زاهدی و شهابی به کم آبیاری در استان بوشهر

فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1392
15بررسی الگوی استفاده از اراضی در حوزه آبخیز سد سنا استان بوشهر


فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1392
16تاثیر دفعات محلول پاشی نانو کود NPK بر عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی Mentha piperita در شرایط آب و هوایی استان بوشهر
اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی1400
17اثر کاربرد کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیکی آلوئه ورا (Aloe barbadensis Miller.) در استان بوشهر
فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1400
18تاثیر کود مرغی و بیوچار حاصل از آن در دماهای متفاوت روی جذب سطحی فسفر در یک خاک آهکی

نشریه پژوهش های خاک1400
19جدول زندگی و آمارههای زیستی زنبور Anastatus acherontiae پارازیتوئید تخم شب پره برگ خوار دو نواری (Streblote siva) در شرایط آزمایشگاهی
دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1399
20بررسی وضعیت مصرف آب در مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
21بررسی میزان تغییرات صید، شاخص های تنوع و ارائه الگوی بهره برداری ماهیان پلاژیک و دمرسال در آب های شمالی دریای عمان (استان بوشهر)
فصلنامه محیط زیست جانوری1400
22کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1397
23گیاهان داروئی استان بوشهر

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1383
24عملکرد ماده خشک، اسانس و برخی صفات مهم رشدی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در پاسخ به تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
25بررسی ترکیب های شیمیایی و خواص آللوپاتیک اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
26سازگاری اولیه و رشد نه گونه و پروونانس اکالیپتوس (Eucalyptus spp.) در استان بوشهر

مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1400
27ارزیابی عملکرد برخی گونه ها و اکوتیپ های سالیکورنیا آبیاری شده با آب دریا و آب شور زیرزمینی
پژوهش آب در کشاورزی1400
28گزارش آفت شب¬پره Vanessa cardui Linee (Lepidoptera: Nymphalidae) روی گیاه مرتعی پنیرک Malva sylvestris L. در استان هرمزگان
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
29گزارش آفت شب پره Vanessa cardui Linee (Lepidoptera:Nymphalidae) روی گیاه مرتعی پنیرک Malva sylvestris L. در استان هرمزگان
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
30سازه های موثر بر نگرش کارشناسان کشاورزی استان بوشهر نسبت به فناوری کاربرد آفت کشها


فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1399

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

ردیفعنوان طرحسال نشر
1خلاصه گزارش کار کمیته های برنامه ریزی کشاورزی استان بوشهر1360
2معضل استفاده بی رویه کودهای ازته در استان بوشهر1371
3فسفر، شرایط وعوامل موثر بر تثبیت آن دراستان بوشهر1372
4گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد گوجه فرنگی (رقم امپریال) در کشت مخلوط با سیر، کاهو و تنباکو در استان بوشهر ((‮‭71-72‬))1374
5گزارش نهایی تهیه منحنی شوری زدایی وسدیم زدایی خاکهای منطقه بنار1374
6گزارش پژوهشی سال زراعی ‮‭1372-73‬ بخش تحقیقات خاک وآب مرکز تحقیقات کشاورزی بوشهر1375
7پمپاژ رودخانه حله و اراضی تحت پوشش آن " استان بوشهر"1369
8گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی1371
9گزارش نهایی طرح تعیین بهترین عمق آب مورد نیازپیازتوده محلی سرکره برازجان1374
10گزارش نهایی طرح تحقیقی ترویجی بررسی عملکرد ارقام توصیه شده گوجه فرنگی امپریال ،کویین ،پریموارلی در شرایط زارعین1371
11گزارش نهایی طرح بررسی و تعیین نیاز کودی (ازت،فسفر) دو رقم گوجه فرنگی امپریال و پریموارلی1373
12نگاهی به سرگذشت تاریخی، مشخصات جغرافیایی و وضعیت نخیلات در استان بوشهر1372
13گزارش نهایی تعیین کارایی سم بازامید جهت کنترل نماتد ‭Meloidogyne javanica ‬در خزانه های گوجه فرنگی1381
14دستورالعمل فنی کاشت - داشت و برداشت گندم و جو دیم در استان بوشهر
15کولتیواتور( خاک ورزی ثانویه)1375
16آشنایی با سیستم آبیاری قطره ای ومدیریت آن1375
17گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد گوجه فرنگی (‮‭15‬رقم ) ‮‭1374-76‬1377
18گزارش نهایی طرح مقایسه عملکرد وتعیین مناسبترین تاریخ کاشت ارقام بامیه ‮‭1374-76‬1376
19کاشت ، داشت کنجد1377
20شناخت، نحوه خسارت وکنترل علفهای هرز مزارع گندم در استان بوشهر1377
21گزارش نهایی بررسی اثرات عمق کاشت بر عملکرد غده و ویژگی های زراعی شش رقم سیب زمینی ‮‭1376-78‬1378
22گزارش نهایی طرح جمع آوری، شناسایی، تعیین تراکم و پراکندگی علفهای هرز غالب و مهم نخیلات1381
23گزارش نهایی طرح اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم کلزای زودرس در سال زراعی ‮‭1379-80‬1381
24بررسی مقادیر و زمان مصرف ازت بر روی عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم کلزا1382
25بررسی اثرات تراکم بوته بر روی عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم کلزا1382
26بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت دو رقم لوبیاسبز در کشت بهاره و پاییزه1382
27بازنگری در اولویت های تحقیقاتی مراکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان بوشهر1382
28شناسایی و مطالعه بیولوژی پروانه برگخوار کنار و شناسایی و تعیین کارایی دشمنان طبیعی آن در استان بوشهر1383
29بررسی وضعیت گاوداری دراستان بوشهر1383
30ارزیابی بعضی از سموم شیمیایی رایج، ‭IGR,Naturalis- L ‬ها و روغنها روی آلرودهای مرکبات و دشمنان طبیعی آنها در جنوب کشور1382

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر تاکنون با 114 پژوهشگر از 53 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 143 مقاله نویسنده اول
   • 102 مقاله نویسنده دوم
   • 91 مقاله نویسنده سوم
   • 50 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,425,803 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   Support