ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 685
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 377
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 283
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 18
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1بررسی اثر شدت های نوری بر صفات رشدی، میزان فتوسنتز و هیپریسین کل در رقم توپاز و اکوتیپ میشو گیاه داروییHypericum perforatum

مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1398
2مقاومت غیر اختصاص- نژادی در تعدادی از لاین های امید بخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

فصلنامه تحقیقات غلات1392
3تاثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ذرت سینگل کراس ۷۰۴ در رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)


فصلنامه تحقیقات غلات1393
4تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ× محیط با استفاده از روش GGE بای پلات در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت شرایط مختلف آبیاری

فصلنامه تحقیقات غلات1394
5گزینش لاین های ذرت استخراجی از ژرم پلاسم سیمیت از طریق قابلیت ترکیب با تسترهای مناطق معتدله
فصلنامه تحقیقات غلات1396
6بررسی مدیریت گیاهان پوششی زمستانه در کنترل زیست توده علف های هرز ذرت

فصلنامه تحقیقات غلات1397
7پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم در مناطق نیمه گرمسیر دیم
فصلنامه تحقیقات غلات1399
8تاثیر غلظت های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه
مجله تحقیقات بذر1391
9ارزیابی عملکرد غده و برخی صفات کمی و کیفی ۱۵ ژنوتیپ امیدبخش سیب زمینی در منطقه اردبیل
فصلنامه علوم باغبانی ایران1400
10تاثیر کود های آلی و باکتری های محرک رشد گیاه بر شاخص های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج (Spinacea oleracea L.)
دوفصلنامه علوم سبزی ها1398
11تخمین زیست فراهمی منابع مختلف عنصر روی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های نیمه خالص
فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی1395
12بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI)
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
13تاثیر محلول پاشی سلنیوم بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا در شرایط تنش دمایی آخر فصل
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
14ارزیابی مقدماتی عملکرد، خصوصیات زراعی و واکنش به بیماری پژمردگی بوته لاین های کنجد در منطقه مغان
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
15بررسی عملکرد دانه، تعداد غلاف و ارتفاع بوته لاین های جدید سویا در مناطق ساری، گرگان، مغان و دزفول
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
16ارتباط مولفه های رویشی گونه دغدغک با عامل های خاک و فیزیوگرافی ذخیره گاه جنگلی کندیرق خلخال- استان اردبیل
دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران1399
17ارزیابی برخی ویژگیهای مربوط به برگ و رابطه آنها با برخی عناصر غذایی در ارقام تجاری و وحشی سیب زمینی
پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1400
18تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP در یک مزرعه نیشکر با زهکشی زیرزمینی کنترل شده در کشت و صنعت شعیبیه
پژوهش آب در کشاورزی1400
19اثر تنش شوری بر پروفایل پروتئینی لاین های خویش آمیخته متحمل و حساس ذرت (.Zea mays L)
فصلنامه علوم زراعی ایران1400
20ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی هیبریدهای حاصل از تلاقی ارقام تجاری سیب زمینی
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
21بررسی ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی برخی ارقام تجاری و وحشی سیب زمینی
دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات1400
22بررسی پایداری عملکرد کنجد با استفاده از پارامترهای آماری و روش های گرافیکی GGE بای پلات
مجله تولید گیاهان زراعی1399
23Study of heritability and genetic efficiency in advanced sesame lines using REML/BLUP approach
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
24مطالعه وراثت پذیری و بازدهی ژنتیکی در لاینهای پیشرفته کنجد با استفاده از رهیافت REML/BLUP
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
25تحلیل عدم قطعیت چندهدفه مدلسازی زراعی-هیدرولوژیکی یک مزرعه نیشکر با زهکشی زیرزمینی از طریق شبیه سازی های مهار شده مونت کارلو
نشریه آبیاری و زهکشی ایران1400
26ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری
مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1400
27بررسی پایداری عملکرد دانه لاین های امیدبخش کنجد با استفاده از روش های مختلف پارامتری و ناپارامتری
مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1400
28ارزیابی کارایی مدل های AMMI و BLUPو تلفیق آنها برای شناسایی ژنوتیپ های پرمحصول گندم دوروم (Triticum turgidum L. var. durum) سازگار با مناطق دیم نیمه گرمسیری ایران
فصلنامه علوم زراعی ایران1400
29شناسایی و معرفی درختان و درختچه های دارویی ذخیره گاه جنگلی حاتم مشه سی مشگین شهر


اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر1399
30معرفی درختان و درختچه های دارویی مستقر شده در کلکسیون گیاهان دارویی شمال غرب کشور (سامیان اردبیل)اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر1399

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

ردیفعنوان طرحسال نشر
1گزارش سالیانه بررسی و تهیه لاینهای خالص ازمواد زودرس ،خیلی زودرس و فوق العاده زوددرس ذرت1377
2گزارش نهایی طرح شناسایی گونه های قارچ ‭Tilletia ‬عامل بیماری سیاهک پنهان گندم و تعیین پراکندگی آنهادراستانهای آذربایجان شرقی واردبیل1374
3نتایج نهایی بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای (خیلی زودرس، زودرس، ومتوسط رس) در شرایط آب و هوایی اردبیل1375
4بررسی و تعیین مناسبترین میزان بذر رقم گندم کراس شاهی در شرایط آبیاری محدود1375
5گزارشات نهایی ایستگاه تحقیقاتی غلات دیم1375
6گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک گندم در آزمایشات بین المللی دیم1375
7گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک گندم در اراضی دیم اردبیل ‮‭1373 - 1374‬1376
8گزارش نهایی بررسی ارقام گندم در آزمایشات بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد دیم ‮‭1373 -1374‬1376
9گزارش نهایی طرح بررسی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ایستگاه سامیان اردبیل1376
10گزارش نهایی طرح بررسی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ایستگاه آلاروق اردبیل1376
11زراعت گندم دیم
12گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬1371
13گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬1370
14کنه واروای زنبور عسل و اصول مبارزه با آن
15ایجاد باغ میوه از گودال کنی تاهرس سال سوم1363
16گزارش نهایی طرح تحقیقاتی تعیین میزان آب مصرفی سیب زمینی1382
17گزارش پژوهشی سال ‮‭1377‬واحد تحقیقات اصلاح بذرمرکز تحقیقات کشاورزی مغان1378
18گزارش نهایی طرح بررسی آفات ارقام در دست معرفی پنبه در مناطق پنبه خیز ایران1380
19گزارش نهایی بررسی در خزانه عدس بذر درشت و بذر ریز در نسلهای در حال تفکیک ‭F5 ‬و ‭F6‬1380
20گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام عدس بذر درشت در شرایط دیم1380
21گزارش نهایی بررسی در خزانه بین المللی عدس متحمل به سرماو نسلهای در حال تفکیک1380
22گزارش نهایی طرح بررسی ارزیابی و مقایسه غده های حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی باارقام تجاری1380
23گزارش نهایی طرح بررسی تاثیر دو قارچ کش جدید فلینت ‭(50% WG)‬واستروبی ‭(50%EC) ‬و مقایسه آن با سموم متداول علیه بیماری لکه سیاه سیب1381
24گزارش نهایی طرح بررسی تاثیر قارچ کش های فلینت ‭(50% WG)‬واستروبی ‭(50%EC) ‬و مقایسه آن با سموم متداول علیه بیماری سفیدک سطحی سیب1381
25گزارش نهایی بررسی در نسلهای درحال تفکیک در گندم سال زراعی ‮‭79-80‬1381
26گزارش نهایی بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاین های جو زمستانه در آزمایشات مقایسه عملکرد بین المللی1381
27گزارش نهایی بررسی درتوده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک جو1381
28گزارش نهایی طرح تحقیقی - تطبیقی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام عدس بذر درشت در مزرعه در شرایط دیم1381
29گزارش نهایی بررسی اثر چند قارچکش رایج به صورت محلولپاشی اندام های هوایی در کنترل سفیدک سطحی گندم1381
30گزارش پژوهشی سال ‮‭1381‬ واحد غلات دیم مرکز تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و امور دام استان اردبیل1382

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل تاکنون با 573 پژوهشگر از 64 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 322 مقاله نویسنده اول
   • 185 مقاله نویسنده دوم
   • 279 مقاله نویسنده سوم
   • 197 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,219,927 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   Support