ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 225
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 275
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 501
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 43
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1بررسی تاثیر روش کاشت و کاربرد آب شور بر عملکرد گندم و اجزای آن در هرمزگان


هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
2اثر مواد محرک رشد گیاهی و کود شیمیایی بر عملکرد کل و عملکرد بازارپسند گوجه فرنگی

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
3تاثیرکاربرد نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی ویژگی های خرما در منطقه ی میناب

فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1400
4کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک در توده‎های مدیریت شده و مدیریت نشده راش-ممرز
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1396
5بررسی اثرات تلفیق آزولا با کودهای آلی و غیرآلی بر شاخص‎های رویش صنوبر دلتوئیدس
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1398
6بررسی اکولوژیکی ده گونه گیاه اسانس دار استان هرمزگان
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1383
7فنولوژی گونه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae) در ارتفاعات مختلف استان هرمزگان
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1384
8بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیکی گونه دارویی Zataria multiflora Boiss در استان هرمزگان

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1384
9بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی گونه دارویی Gontscharovia popovii (B. Fedtsch. & Gontsch.) Boriss در استان هرمزگان

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1384
10شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان هرمزگان
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385
11بررسی برخی خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی Tanacetum fruticulosum Ledeb. در استان هرمزگان

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385
12اثرات دگر آسیبی عصاره آبی گیاه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) بر درصد و سرعت جوانه زنی بذرهای هفت گونه از سبزیجات

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
13تغییرات عمقی درصد پوشش و بیومس جلبک آگاروفیت Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson و پراکنش آن در سواحل خلیج فارس

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
14بررسی ارتباط عوامل اکولوژیک با پراکنش و فراوانی گونه دارویی Rech. & Esfand. Salvia mirzayanii در استان هرمزگان
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
15بررسی تاثیر برخی تیمارهای خواب شکنی بر شاخص های جوانه زنی و بنیه بذر سه گونه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.)، مریم گلی جنوبی (Salvia sharifii Rech. et Esfand.) و برگ نمدی درختچه ای (Abutilon fruticosum Guill. et Perr.)


مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1388
16بررسی تاثیر اسانس برگ گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) بر تقسیم میتوز در سلولهای ریشه پیاز
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1382
17بررسی تقویم حیاتی گیاه گزروغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori.) در ناحیه جنوب شرق ایران
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
18بررسی ترکیب های شیمیایی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دو گونه ماکروجلبکی سبز Ulva intestinalis و Ulva linza در خلیج فارس

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
19اثر تنش شوری و عنصر بر روی جوانه زنی و سبز شدن بذر کلزا (Brassica napus L.)
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1393
20گزارش آفت شب¬پره Vanessa cardui Linee (Lepidoptera: Nymphalidae) روی گیاه مرتعی پنیرک Malva sylvestris L. در استان هرمزگان
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
21گزارش آفت شب پره Vanessa cardui Linee (Lepidoptera:Nymphalidae) روی گیاه مرتعی پنیرک Malva sylvestris L. در استان هرمزگان
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
22گزارش زنبور Aphidius matricariae پارازیتویید شته Myzus persicae ناقل بیماری ویروسی Cucumber Mosaic Virus (CMV) در استان هرمزگان
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
23ارزیابی اثر قارچ کش های تری¬فلوکسی استروبین + فلوپیرام و پیراکلواستروبین + بوسکالید روی Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری خیار در شرایط گلخانه
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1400
24تاثیر محل جمع آوری و تیمارهای پیش رویشی بذر بر تولید نهال گونه دارویی آنغوزه (Ferula assa- foetida)

ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1399
25بررسی شیوه های تکثیر و تاثیر تیمارهای شیمیایی بر افزایش جوانه زنی بذر گونه گازرخ (Moringa peregrina (Forssk). Fiori)

ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1399
26تاثیر شیوه جنگل‎شناسی تک‎گزینی برنیتروژن کل خاک و تغییرات فصلی آن در توده آمیخته راش-ممرز (مطالعه موردی: جنگل شصت‎کلاته گرگان)
مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1399
27اثر اندوفیت باکتریایی ( Exigubacterium aurantiacum) جداسازی شده از گیاه شورپسند (Salsola imbricata) بر صفات رشدی گیاهچه گوجه فرنگی تحت تنش شوری

مجله علوم باغبانی1400
28بررسی امکان تعدیل سال آوری نارنگی سیاهو با استفاده از تغییر زمان محلول پاشی نیتروژن و زمان برداشت در حاجی آباد (هرمزگان)

نشریه پژوهش های خاک1394
29کاربرد روش دریس برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای باغ های لیموترش در استان هرمزگان
نشریه پژوهش های خاک1395
30ارزیابی تاثیرات پخش سیلاب دهندر بر منابع آبی دشت هشتبندی، استان هرمزگان
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

ردیفعنوان طرحسال نشر
1گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر هرمزگان1368
2گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی هرمزگان1368
3گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات جنگلها و مراتع هرمزگان1368
4گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات خاک و آب هرمزگان1368
5پیشگیری و مبارزه باکنه دامی1364
6اصول انتخاب ونگهداری تخم مرغ جوجه کشی1364
7تقویم زمانی فعالیتهای زراعی کاشت - داشت - برداشت در استان هرمزگان1365
8مجموعه طرحهای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان1366
9گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات خاک و آب1374
10گزارش پژوهشی سال ‮‭1372-73‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی1374
11گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات خاک و آب1370
12گزارش پژوهشی سال ‮‭1374‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر1375
13گزارش پژوهشی بررسی اثرات تاریخ کاشت روی عملکرد و میزان پروتیین در رقم اسپیدفید1374
14گزارش پژوهشی بررسی و مقایسه عملکرد و میزان پروتیین ارقام هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای1375
15اصول جوجه کشی در روستاها
16گزارش فعالیتهای سال ‮‭1363‬ اداره ترویج کشاورزی استان هرمزگان1363
17خواص دارویی وویتامینهای سبزیجات : اسفناج ، شاهی1375
18خواص دارویی و ویتامینهای سبزیجات: سیب زمینی ،فلفل سبز1375
19نشریه ترویجی حفاظت خاک
20مینوز سبزی و صیفی و زمان مبارزه باآن
21زمان و نحوه مصرف کودهای شیمیایی مورد نیاز پرورش مرکبات1363
22گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان1368
23گزارش نهایی طرح بررسی بیولوژی سن قهوه ای انبه1378
24کنار
25سیر تحول صنایع بسته بندی و فرآورش محصولات کشاورزی در استان هرمزگان1379
26گزارش نهایی بررسی امکان کنترل شیمیایی کرم میوه خوار ‭Batrachedra amydraula ‬همزمان با تلقیح خوشه های خرما1380
27گزارش عملکرد یکساله ‮‭1371‬ سازمان کشاورزی و واحدهای تابعه وزارت کشاورزی در استان هرمزگان1371
28بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام جدید کلزا در مناطق گرم جنوب1381
29بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام پیشرفته کلزا در مناطق گرم جنوب1381
30بررسی تکثیر گیاهچه های انبه با استفاده از تکنیک کشت بافت1382

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان تاکنون با 210 پژوهشگر از 49 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 127 مقاله نویسنده اول
   • 91 مقاله نویسنده دوم
   • 99 مقاله نویسنده سوم
   • 48 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,244,654 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   Support