ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: 221
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 468
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 38
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1مطالعه غلظت فلزات سنگین در خاک و اندام خوراکی سبزی‌های برگی و ارزیابی ریسک خطر مصرف با استفاده از شاخص های احتمال خطرپذیری
دوفصنامه تغذیه گیاهان باغی1399
2تاثیر مخلوط گیاهان دارویی آویشن، سیر و گزنه بر عملكرد مرغ تخمگذار و خصوصیات بیوشیمیایی تخم مرغ

سومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی1399
3ارزیابی و مقایسه شاخص‌های زیست‌محیطی تولید ذرت (Zea mays L.) هیبریدی با سه روش مختلف برداشت در استان البرز به روش ارزیابی چرخه حیاتفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
4تأثیر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده طالبی ایرانی
مجله علوم باغبانی1397
5اثر نیتروژن و گوگرد همراه با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و محتوای نیترات سیر و فراهمی برخی عناصر غذایی در خاک
مجله علوم باغبانی1399
6ارزیابی تحمل به شرایط غرقابی نهال های دوساله ون (Fraxinus excelsior L.)
مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1395
7پاسخ ژنوتیپ های مختلف کینوا به تاریخ کاشت از نظر تغییرات شاخص سطح برگ و عملکرد
شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
8معرفی گیاه جدید کینوا به سبد تناوبی منطقه گرمسار و مقایسه ارزش اقتصادی آن با کشت گندم در زمینهایی با کیفیت زراعی پایین
شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
9برهم‌کنش انواع کود و تنش خشکی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد گل مغربی (Oenothera biennis L.)
فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
10بررسی اثرات کاربرد کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد و غلظت فلزات سنگین در خاک و میوه گوجه فرنگی(Solanum lycopersicum)
دوفصنامه تغذیه گیاهان باغی1398
11مطالعه اثر کاربرد کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد و غلظت فلزات سنگین در خاک و اندام هوایی اسفناج (Spinacea oleracea L.)
دوفصنامه تغذیه گیاهان باغی1398
12مطالعه غلظت نیترات در سبزی‌های برگی دشت ورامین و ارزیابی ریسک خطرپذیری آن برای انسان
دوفصنامه تغذیه گیاهان باغی1399
13مقایسه ارزش غذایی تخم بلدرچین و تخم مرغ
دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی1399
14بررسی قوانین و مقررات کشوری مرتبط با جنگلها و مراتع
دو فصلنامه مدیریت اراضی1397
15ارزیابی خدمات اکوسیستم از طریق محاسبه ردپای اکولوژیکمعصومه حیدری دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
16برآورد ردپای اکولوژیکی، ابزار برنامه ریزی برای پایداری محیط زیستمعصومه حیدری دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
17بررسی مشکلات قوانین و مقررات کشور در حفظ منابع طبیعی
دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
18تعیین غلظت بحرانی نیتروژن برگ کلزا و مطالعه همبستگی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص کلروفیل با محتوای نیتروژن برگ
فصلنامه به زراعی کشاورزی1399
19محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- تاثیر برخی اصلاح کننده های معدنی پوششدار شده با کیتوسان بر فراهمی سرب، روی و کادمیوم در یک خاک آلوده
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
20محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- مقایسه توان جذب اصلاح کننده های مختلف معدنی و آلی بر حذف سرب از محلول های آبی
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
21محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی مزرعه ای کاربرد مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری بر غلظت سرب، کادمیوم، نیکل و کروم خاک و اسفناج
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
22محور مقاله:حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی پتاسیم قابل جذب خاک در کشت خاکی خیار گلخانه ای
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
23محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تعیین سطح بحرانی نیتروژن در برگ کلزای پاییزه در خاک های آهکی
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
24محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- اثر تیمارهای مختلف خاکورزی و مدیریت بقایا بر ذخیره کربن آلی خاک و همبستگی آن با عملکرد محصول ذرت علوفهای
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
25محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تعیین حد بحرانی روی و بور در برگ پنبه و مطالعه همبستگی عملکرد پنبه با غلظت این عناصر در برگ
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
26افزایش عملکرد گل مغربی (.Oenothera biennis L) تحت تنش خشکی با کاربرد کودهای شیمیائی و بیولوژیکی
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
27بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum
فصلنامه علوم باغبانی ایران1396
28بررسی روش های پایدارسازی در دامنه ناپایدار مسیر جاده ها و تعیین مناسب ترین روش
ماهنامه عمران و پروژه1398
29تبیین راهبرد های سازگاری کشاورزان استان خراسان جنوبی با تغییر اقلیم


دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی1397
30روش های پاستوریزاسیون شیر و عوامل موثر در آن
سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تاکنون با ۲۸,۷۴۵ پژوهشگر از ۶۱۰ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 140 مقاله نویسنده اول
   • 74 مقاله نویسنده دوم
   • 50 مقاله نویسنده سوم
   • 29 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,110,571 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   Support