ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 382
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 344
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 391
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 31
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تاثیر سه باکتری Bacillus safensis، B. pumilus و Zhihengliuella halotolerans جداسازی شده از ریزوسفر گیاهان شورپسند بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم رقم قدس تحت تنش شوری
فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1400
2ارزیابی ارقام و لاین های سورگوم (Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری با استفاده از شاخص های تحمل
فصلنامه تحقیقات غلات1396
3شبیه سازی مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B۷۳ ذرت با استفاده از مدل DSSAT-CSM-CERES-Maize
فصلنامه تحقیقات غلات1397
4تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر جو تحت شرایط مختلف انبارداری
مجله تحقیقات بذر1393
5تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت
مجله تحقیقات بذر1394
6کمی سازی جوانه زنی بذر سورگوم در پاسخ به دما
مجله تحقیقات بذر1399
7معرفی برخی از گونه های دارویی مقاوم به خشکی استان یزد


مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1384
8مدیریت مصرف آب در جنگل کاری مناطق خشک و نیمه خشک از طریق تعیین نیاز آبی و آستانه تحمل به خشکی

مجله مدیریت آب در کشاورزی1400
9بررسی فنولوژی و سازگاری گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون استان یزد


مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
10بررسی اکولوژیک سی و چهار گونه گیاه اسانس دار تیره نعناع در استان یزد


مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
11بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1390
12اثر تنش خشکی بر کمیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1392
13استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف آویشن (Thymus spp) کشت شده در یزد


مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
14بررسی سازگاری و فنولوژی برخی از گونه های جنس آویشن در شرایط زراعی


مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
15بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد


مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
16تجزیه کمی و کیفی اسانس توده های مختلف Satureja rechingeri Jamzad در شرایط زراعیمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1395
17بررسی کمیت و کیفیت اسانس اکسشن های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) کشت شده در استان یزد


مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1395
18بررسی کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف مرزه (Satureja spp.) کشت شده در استان یزدمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
19اثر دور آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ژنوتیپ های گندم نان در منطقه یزد

فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1389
20بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام کلزا تحت تاثیر تنش خشکی
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1393
21ارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تاثیر تنش خشکی
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1393
22گزارش علمی کوتاه: اثر تنش خشکی بر عملکرد هیبریدهای ذرت و تعیین بهترین هیبرید با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1394
23تاثیر تنش شوری بر عملکرد کیفی و کمی لاین های امیدبخش جو
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1394
24ارزیابی ارقام جو حساس و متحمل به تنش شوری با استفاده از شاخص های تحمل در مناطق مرکزی ایران
مجله تولید گیاهان زراعی1400
25شناسایی کمی و کیفی ترکیبات فنولی پوست ژنوتیپ های مختلف انار ایران
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
26تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد بیولوژیکی و درصد اسانس آویشن زراعی Thymus vulgaris L.
هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی1400
27مدیریت مصرف آب در جنگل کاری مناطق خشک و نیمه خشک از طریق تعیین نیاز آبی و آستانه تحمل به خشکی

نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
28بررسی نحوه اثربخشی تسهیلات سرمایه ای بانک کشاورزی استان یزد
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
29برآورد زیان اقتصادی علف های هرز غالب مزارع گندم در استان یزد

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
30بررسی کارائی مصرف آب در تولید محصولات زراعی استان یزد
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

ردیفعنوان طرحسال نشر
1مرکز تحقیقات منابع طبیعی بعنوان هسته اصلی ایجاد دانشگاه در استان یزد (خلاصه گزارش از تجهیز و راه اندازی فعالیتهای تحقیقاتی و کمکهای علمی ارایه شده به استان از بدو تاسیس ، حدود یکسال و نیم قبل و تا کنون1361
2گزارش مقدماتی: بررسی امکانات بهره وری بیشتر از گیاهان دارویی، نگرش اقتصادی1366
3گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد1369
4گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی یزد1369
5گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی یزد1373
6گزارش نهایی طرح بررسی مناسبترین ارتفاع برداشت ارزن علوفه ای نوتروفید1374
7گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد میزان پروتیین ارقام و هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای1374
8گزارش نهایی طرح بررسی مناسبرین تاریخ کاشت و فاصله خطوط کاشت در سورگوم علوفه ای1374
9گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذرمرکزتحقیقات کشاورزی یزد1374
10گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی یزد1369
11گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی یزد1371
12گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد1370
13گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی یزد1371
14گزارش نهایی طرح بررسی کاربرد روشهای مبارزه بیولوژیک و زراعی علیه کرم گلوگاه انار‭Spectrobates Certoniae‬1374
15گزارش نهایی طرح جداسازی و شناسایی قارچها و باکتریهای عامل بیماریهای انار در انبار1376
16گزارش پژوهشی ‮‭1375‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی1376
17چگونه پسته بکاریم؟
18گزارش نهایی طرح بررسی بیولوژی گونه های غالب شته های انار و شناسایی دشمنان طبیعی آنها در باغات انار استان یزد1378
19آلبوم مددکاران ترویجی1374
20هرباریوم بخشی از علفهای هرز مزارع و باغات
21رعایت نکات ایمنی پس از پایان سمپاشی
22سوسک سرشاخه خوار پسته1376
23تولیدمثل دام ویژه مروجین روستایی (نیروهای معین دام)1371
24جوانان روستایی در استان یزد1376
25مددکاران ترویجی در استان یزد
26موقعیت انار در استان یزد
27اسم من انار است
28مبارزه با آفات خانگی
29گزارش پژوهشی ‮‭1368‬بخش تحقیقات خاک وآب1369
30گزارش نهایی بررسی اثرات ازت ، فسفر و پتاس بر روی عملکرد کمی و کیفی انار

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد تاکنون با 358 پژوهشگر از 68 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 200 مقاله نویسنده اول
   • 122 مقاله نویسنده دوم
   • 132 مقاله نویسنده سوم
   • 67 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,219,927 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   Support