Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 865
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 634
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 253
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 12
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تاثیر مقدار و روش مصرف سولفات روی بر عملکرد و کیفیت نارنگی انشو

نشریه پژوهش های خاک1386
2تاثیر سایبان مصنوعی بر جوانه زنی بذر، رشد و زنده مانی نهال های یکساله Paulownia fortunei (Seem.) Heml
مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1401
3بررسی اثرات باقیمانده سولفات روی بر رشد، عملکرد و جذب روی توسط سویا
نشریه پژوهش های خاک1387
4بررسی نسبت برابری زمین و عملکرد علوفه در نسبت های کشت مخلوط تریتیکاله با نخود علوفه ای
پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1400
5ویژگی های رویشی و زایشی نارنگی انشو میاگاوا با پایه سوینگل سیتروملو در دامنه و دشت شرق مازندران

فصلنامه علوم باغبانی ایران1401
6پایش تغییرات حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین (GEE)
دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS1400
7پایش روند تغییرات پوشش گیاهی شهرستان کرج با استفاده از تصاویر چند زمانه لندست در بازه زمانی ۱۹۸۷ الی ۲۰۰۹
دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS1400
8بررسی ویژگی های رویشی، فیزیولوژی و زردبرگی نارنگی انشو با پایه کاریزوسیترنج در برخی خاک های آهکی مازندران

نشریه پژوهش های خاک1401
9کارایی مایع ظرفشویی در کنترل شته ها روی شمشاد فضای سبز
ششمین همایش ملی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1400
10مطالعه فلورستیک گرامینه های استان مازندران
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1395
11بررسی برخی از ویژگی های خاک در جنگل کاری های خالص و آمیخته بلندمازو

نشریه پژوهش های خاک1390
12بررسی اثر مرتع کاری بر شکل زیستی و خوش خوراکی گونه های گیاهی در مراتع بلده مازندران
ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1400
13مقایسه درصد تاج پوشش در قسمت های مرتع کاری شده و مرتع کاری نشده مراتع بلده نور
ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1400
14بررسی تاثیر گونه های مختلف باکتری سودوموناس بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب فسفر سه رقم برنج
نشریه پژوهش های خاک1391
15تاثیر کود میکروبی گوگردی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد سویا در مزرعه
نشریه پژوهش های خاک1391
16بررسی عملکرد برخی گیاهان علوفه ای در اراضی شالیزار استان مازندران

هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
17گروه بندی برخی از ارقام وارداتی سویا با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی

هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
18بررسی صفات علوفه ای تریتیکاله و نخود علوفه ای تحت تاثیر منابع کودی و نسبت های کشت مخلوط
یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1400
19مقایسه برخی از ژنوتیپ های رایج مرکبات از جنبه صفات مرتبط با تحمل سرما
یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1400
20اثر Nostoc muscorum بر پارامترهای رشد گیاه برنج تحت آلودگی به کادمیوم
یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1400
21بررسی اهمیت احیاء و توسعه جنگل های زاگرس و ضرورت توسعه جنگل براساس پارامترهای اقلیمی و استفاده از سامانه های سطوح آبگیر
دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1400
22بررسی ارتباط بین پراکنش گیاهان دارویی و خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک در مراتع بلده نور
مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1394
23بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Hyssopus officinails L. در شرایط مختلف طبیعی و مزرعه (نور مازندران)
مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1394
24بررسی تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. کشت شده در دو منطقه از استان مازندران
مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1393
25بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه Stachys inflata در رویشگاههای مختلف استان مازندران
مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1393
26بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی Phlomis cancellata Bunge. در شمال ایران
مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1393
27بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه داروییSalvia hydrangea L. در رویشگاه های مختلف استان مازندران
مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1394
28اثر روغن‎ های معدنی، پالیزین و بوپروفزین روی فراسنجه های جدول زیستی کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae)
دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1400
29بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک طی مراحل مختلف رشد نیشکر و برآورد ظرفیت ترسیب کربن آلی
نشریه پژوهش های خاک1400
30بررسی تاثیر عوامل خاکی بر رشد برنج در استان های گیلان، مازندران و خوزستان
نشریه پژوهش های خاک1400

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

ردیفعنوان طرحسال نشر
1بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود ازته در رابطه با جمعیت کرم ساقه خوار برنج ‭Chilo soppeer ssalis‬1360
2سرویس و نگهداری تراکتور
3ماشین نشاکار مکانیزه برنج 6 ردیف1367
4طرح جامع برنج کشور
5تعیین اثرات ژن و اپی ستازی برای صفات کمی برنج‭(.Oryza sativa L)‬1368
6تجزیه و تحلیل ژنتیکی آمیلوز برنج ‭ ORYZA SATIVA‬1368
7نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی بر روی آفتابگردان و سویا1353
8نتایج مقدماتی بررسیهای ژنتیکی طرح تحقیقاتی تولید و اصلاح فرمهای مختلف تریتیکاله1362
9بررسی حساسیت و مقاومت ارقام مختلف برنج نسبت به کرم ساقه خوار برنج ‭Chilo suppressalis walker‬1362
10بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود و سم برروی ارقام پرمحصول در رابطه باجمعیت کرم ساقه خوار برنج
11نکاتی چند در مورد پوشش انهار سنتی1366
12بررسی وضعیت تغذیه گیاهی مرکبات در منطقه شرق مازندران: ‮‭60‬ ‮‭1359‬1363
13گزارش پژوهشی "سال ‮‭1362‬" آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی استان مازندران تنکابن1362
14پنج سال بابه نژادی گندم در مازندران ‮‭73‬ ‮‭1368‬1373
15مناسبترین مناطق کشت برنج کشور در ده ساله ‮‭75 - 66‬1365
16ملکه زنبورعسل1365
17توسعه اقتصادی و ماشینی کردن کشاورزی و اصول محاسبه استهلاک ماشینهای کشاورزی1366
18راهنمای عمومی مصرف کودهای شیمیایی1366
19نقش گیاهان تیره لگوسینوز در تناوبهای زراعی و اثر اقتصادی آنها1366
20گزارش سال سوم نهایی طرح مشترک تحقیقات اجرایی کاربرد روشهای غیرشیمیایی کنترل تراکم جمعیت کرم ساقه خوار برنج‭Chilo suppressalis malher lep pyralidae‬در سطح ‮‭40‬ هکتار استان مازندران سال زراعی ‮‭66‬ ‮‭1365‬1366
21گزارش سال دوم طرح تحقیقاتی اجرایی کاربرد روشهای غیرشیمیایی جهت کنترل تراکم جمعیت کرم ساقه خواربرنج‭=(Chilo suppressalis walkee (Lep.Pyralidae‬در سطح ‮‭40‬ هکتار استان مازندران سال زراعی ‮‭65‬ ‮‭1364‬1365
22گزارش طرح مشترک تحقیقاتی اجرایی کاربرد روشهای غیرشیمیایی جهت کنترل تراکم جمعیت کرم ساقه خوار برنج در استان مازندران ، درسطح ‮‭40‬ هکتار سال زراعی ،‮‭64‬ ‮‭1363‬1364
23تحلیلی از مقایسه کاهش انبوهی کرم ساقه خوار برنج با دو روش مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی1368
24تحلیلی از مقایسه انبوهی کرم ساقه خوار برنج با دو روش مبارزه بیولوژیک رهاسازی زنبور تریکوگراما و مبارزه شیمیایی1367
25نکاتی چند درباره موشها1366
26گزارش نهایی طرح بررسی تاثیر قارچکش ون-می-چینگ‭(Wen-mei-jing)‬درمقایسه باچندقارچکش درکنترل فوزاریوزخوشه گندم1374
27گزارش نهایی آزمایش علفکش جدید فوستادرکنترل علفهای هرز1374
28گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی و مقایسه اثرات علف کش سینوسولفورون‭(Setoff) ‬در کنترل علفهای هرز پهن برگ و جگن در مزارع برنج1374
29گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران1370
30نتایج طرح تحقیقی - ترویجی سویا سال ‮‭1370‬1370

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران تاکنون با 715 پژوهشگر از 108 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 434 مقاله نویسنده اول
   • 294 مقاله نویسنده دوم
   • 294 مقاله نویسنده سوم
   • 161 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,386,146 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   Support