ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 263
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 223
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 470
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 38
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1آزادسازی فسفر قابل استفاده با کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و جذب آن توسط گندم در خاک های آهکی
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران1392
2ارزیابی مقاومت چند رقم تجارتی و لاین امید بخش گندم دیم نسبت به آفت شته سبز گندم (Sitobion avenae (F.) ) در شرایط سردسیری
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران1395
3بررسی کارایی روش اخلال در جفتگیری برای کنترل خسارت کرم خوشه خوار انگورLobesia botrana(Denis & Schiffermüller) (Lep:Tortricidae)، بوسیله دو محصول تجاری در باغ های انگور استان قزوین

فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران1395
4بررسی تاثیر دو قارچکش جدید بلیس و کولیس در کنترل شیمیایی سفیدک سطحی هلو و شلیل
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران1396
5بازنگری استرین های Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار از نظر تنوع ژنتیکی، بیماریزایی و وجود مقاومت به استرپتومایسین
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران1397
6تاثیر کاربرد برخی اسانس های میکروکپسوله شده روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه هلو رقم آلبرتا (Prunus persica, cv Elberta)
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران1397
7تاثیر سطوح بور و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای زمستانه در منطقه قزوین
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران1398
8اثر کلریدکلسیم بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه زغال اختهدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
9بررسی خصوصیات برخی ژنوتیپ های نر پسته (Pistacia vera L.) قزویندوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
10ارزیابی قابلیت مدل های مبتنی بر داده کاوی در پیش بینی عملکرد گندم آبی در کشور
فصلنامه آب و خاک1400
11ارزیابی کارآیی مدل تجربی حائری- سمیعی و آماری دو متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: استان قزوین)
فصلنامه جغرافیای طبیعی1400
12تاثیر مدیریت تلفیقی کاربرد کودهای آلی وشیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی در اراضی استان قزوین

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
13بررسی وضعیت تغذیه باغ های فندق استان قزوین

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
14بررسی وضعیت عناصرغذایی در باغهای پسته استان قزوین

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
15بررسی وضعیت تولیدمثل در گاوداری های صنعتی شیری استان قزوین
فصلنامه محیط زیست جانوری1400
16مقایسه عملکرد پروار و خصوصیات لاشه در بره های نژاد لری بختیاری و آمیخته های آن ها با گوسفند نژاد رومانوف
فصلنامه محیط زیست جانوری1400
17بررسی اثر تنوع زیستی بر شاخص های بهره وری و ثبات در موستان های شهرستان تاکستان
فصلنامه علوم محیطی1395
18کاهش مصرف کودهای نیتروژنه با فن آوری کلروفیل متر به منظور تولید محصول سالم
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
19تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa)

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1384
20مروری بر روش ها ی بهره برداری خودکار در سامانه های آبیاری تحت فشار
مجله مدیریت آب در کشاورزی1396
21مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1384
22اثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385
23بررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L.
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385
24استخراج و شناسایی ترکیبهای معطر اسانس توده های ژنتیکی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) در شرایط کشت شده و عرصه های طبیعی

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1388
25بررسی عملکرد، میزان و ترکیب های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) کشت شده در قزوین
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1389
26بررسی عملکرد بذر در ۱۹ اکوتیپ از سه گونه تخم شربتی (Lallemantia spp.)

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1400
27ارزیابی تنوع مورفولوژیکی ارقام امیدبخش انگور روسی در ایران.
اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری1399
28بررسی تاثیر اکسیداسیون زیستی گوگرد بر خصوصیات خاک و فراهمی عناصر در برخی از خاک های ایران
نشریه پژوهش های خاک1396
29تأثیر مصرف گوگرد بر روند تغییرات pH و قابلیت جذب فسفر خاک در گندم (Triticum aestivum L.)
دو فصلنامه زیست شناسی خاک1397
30پایش شوری خاک و پوشش گیاهی با استفاده از داده‌های سنجش از دور چندطیفی در محدوده زهکش حائل شوره‌زار دشت قزوین
جغرافیا و پایداری محیط1399

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

ردیفعنوان طرحسال نشر
1Programming and Managing of Irrigation Networks Under Drought Conditions a Study on Qazvin Network1388
2برنامه عملیات سال ‮‭1356‬ شامل واحد مرکزی و مدیریت ، شرکت سهامی قزوین تک ، شرکت سهامی ماکس1356
3دستورالعمل سبزیکاری در تیر ماه1348
4دانه های روغنی1346
5مقایسه کارهای انجام شده طرح عمران قزوین در سالهای ‮‭46‬_‮‭1347‬ با برنامه تنظیمی برای مرحله اول طرح1347
6موکاری به شیوه جدید: داربستی1351
7نباتات علوفه ای چندساله1374
8بررسی دانه های روغنی : جلد سوم1348
9بررسی بقولات : نخود و عدس1347
10طرز تهیه کشمش مرغوب1347
11سبزیکاری : طریقه کشت پیاز و مراقبت های لازم1351
12عمران قزوین پیشگام گسترش کشاورزی نوین در قطبها1352
13اطلس دشت قزوین1351
14اطلس دشت قزوین1351
15کنف و بیماریهای مهم آن1361
16دستورالعمل فنی-ترویجی طرح تسریع انتقال یافته ها1385
17شپشک انار1361
18نتایج کشت ذرت علوفه ای در دشت قزوین سال ‮‭1361‬1361
19تخمین و اندازه گیری میزان آب قزوین1361
20تعاونیهای کشاورزی در ژاپن1364
21گزارش اجرای طرح افزایش عملکردگندم آبی سال زراعی ‮‭1368-69‬1369
22گزارش اجرای طرح افزایش عملکردگندم آبی سال زراعی ‮‭68-69‬
23گزارش پژوهشی سال ‮‭1374‬ مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین1375
24گزارش نهایی بررسی و شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم در استان قزوین‭Study on egg parasitoide of sunnpests in Qazvin province‬1377
25گزارش نهایی بررسی بیولوژی شپشک سیاه زیتون ‭Saissetia olea (Bern.) (Home. Coccidae) , Black scale‬
26گزارش طرحهای تحقیقی ترویجی در سال زراعی ‮‭1373 - 74‬
27زراعت سیب زمینی در دشت قزوین1357
28گزارش از اجرای طرح مشترک جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی استان قزوین، بیماری های مشترک انسان و دام، بهداشت شیر و فرآورده های لبنی، حفظ محیط زیست1377
29هزینه تولید محصولات زراعی در سال ‮‭73 - 72‬1372
30بررسی اثرات تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر باکتری زدایی عامل بیماری سرطان طوقه و ریشه و چند صفت باغی قلمه های دو رقم انگور تجاری1385

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین تاکنون با 176 پژوهشگر از 58 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 163 مقاله نویسنده اول
   • 74 مقاله نویسنده دوم
   • 57 مقاله نویسنده سوم
   • 30 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,252,677 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   Support