خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 882
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 579
رتبه علمی در کل کشور: 266
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 15
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی

اثر کنه کش جدید آسکینوسیل ( ۱۵% Kanemite® SC) در کنترل کنه قرمز اروپایی (Panonychus ulmi) در باغ های درختان سیب نوشته داوود شیردلارزیابی تناسب اراضی برای کشت گندم در دشت‎های آبی ایران نوشته اصغر فرج نیاارزیابی وضعیت تغذیه ای باغات انگور استان همدان با استفاده از روش تشخیص چندگانه (CND) نوشته رحیم مطلبی فردتعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی نوشته اژدر عنابی میلانیبرآورد حجم آب آبیاری و بهره وری آب در تولید پیاز در برخی استان های کشور نوشته ابوالفضل ناصریبررسی پاسخ ارقام اصلاح شده جدید یونجه نسبت به شوری در شرایط مزرعه ای نوشته حسن منیری فربررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر خواص کمی و کیفی دو رقم پیاز نوشته احمد بایبوردیگزارش زنبور پارازیتوئید Varzobia tibialis Nikolskaya روی لارو سوسک Chrysobothris solieri از ایران (گزارش کوتاه علمی) نوشته حسینعلی لطفعلیزادهگزارش جدید Sycophila mellea (Curtis, ۱۸۳۱) (Hym.: Chalcidoidea, Eurytomidae) برای ایران ) (گزارش کوتاه علمی) نوشته حسینعلی لطفعلیزادهاولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید مینوز صنوبر از ایران (گزارش کوتاه علمی) نوشته حسینعلی لطفعلی زادهمرفولوژی مراحل مختلف رشد و چرخه زیستی شپشک ریشه یونجه Hom.: Margarodidae)) Porphyrophora medicaginisدر استان آذربایجان شرقی نوشته فرناز سیدی صاحباری و محمد محمدی پوربرآورد سطح زیان اقتصادی کرم پیله خوار نخود Heliothis viriplaca (Lep.: Noctuidae) در منطقه مراغه نوشته فرناز سیدی صاحباریگزارش گونه (Hym.: Chalcididae) Haltichella rufipes از ایران (گزارش کوتاه علمی) نوشته حسینعلی لطفعلی زادهاولین گزارش زنبور(Hym.: Torymidae) Idiomacromerus balasi پارازیتوئید لارو گونه ای دوبال گال زا از خانواده یCecidomyiidae در ایران (گزارش کوتاه علمی) نوشته مصطفی نیکدل و حسینعلی لطفعلی زادهگزارش زنبور پارازیتوئید Entedon thomsonianus (Hym.: Eulophidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) نوشته حسینعلی لطفعلی زادهبررسی فون زنبورهای زیرخانواده ی Chrysidinae (Hym.: Chrysididae) در شمال غرب ایران نوشته حسینعلی لطفعلی زادهغربال انبوه ۷۶ ژنوتیپ جو برای مقاومت به شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hom.: Aphididae) در شرایط گلخانه ای نوشته علیرضا پورحاجیگزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید کوتاه بال متعلق به جنسEuplemus (Hym.: Chalcidoidea, Eupelmidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) نوشته حسینعلی لطفعلی زادهگزارش زنبور پارازیتوئید (Anogmus laricis (Bouček) (Hym.: Pteromalidae از ایران (گزارش کوتاه علمی) نوشته حسینعلی لطفعلی زادهگزارش زنبور پارازیتوئید (Arthrolytus glandium (Bouček) (Hym.: Pteromalidae از ایران (گزارش کوتاه علمی) نوشته حسینعلی لطفعلی زاده

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی

دستورالعمل سرویس و نگهداری تراکتور (1359)نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی بر روی چغندرقند منطقه تبریز ‮‭1350-1352‬ (1356)گزارش فعالیتهای تحقیقاتی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات آفات و بیمارهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی (1367)مقدمه ای بر توسعه و ترویج پرورش کرم ابریشم در استان آذربایجانشرقی (1369)تهیه خوراک دام از مازاد سیب زمینی (1368)گزارش فعالیتهای تحقیقاتی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات جنگلها و مراتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی ()نیازسنجی و اولویت سنجی آموزشی و ترویجی استان آذربایجان شرقی(مراحل اول و دوم) (1381)نتایج تحقیقات آیش تهیه زمین نحوه کشت در زراعت گندم دیم آناتولی میانی ترکیه ‮‭1976‬‮‭1970‬ (1373)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی و تعیین آب مصرفی سیب زمینی‮‭1373 0‬ ‮‭1370‬ (1373)گزارش نهایی طرح: تعیین نیاز گندم نوید به ازت و فسفر ‮‭1372-73‬ (1376)گزارش نهایی طرح بررسی سازگاری ارقام جو در آزمایش یکنواخت مناطق سرد ایستگاه خسروشهر (1374)گزارش نهایی طرح اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام جو (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی (1374)نتایج اجرای طرحهای تحقیقی و ترویجی ‮‭1367 - 1368‬ (1369)نقش تعاونیهای تخصصی در افزایش تولید گندم (1372)گزارش پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سال ‮‭1368‬ (1370)گزارش پژوهشی سال‮‭1369‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی (1370)طرح توسعه کشاورزی شهرستان مرند :جلد دوم۰ زراعت (1371)طرح توسعه کشاورزی شهرستان مرند :جلد اول0 (آب و خاک) (1371)طرح اصلاح و احیا تاکستانهای استان آذربایجان شرقی ()طرح توسعه کشاورزی منطقه عجب شیر (1371)طرح توسعه کشاورزی منطقه مراغه (1371)گزارش نهایی طرح آزمایش و مقایسه اثر چند سم حشره کش بر روی تریپس پیاز در استان آذربایجان شرقی سال ‮‭1369 - 70‬ (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1372)مطالعات تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی خسروشهر (1372)گزارش پژوهشی نهایی طرح تعیین آب مورد نیاز پیاز (1373)گزارش پژوهشی نهایی طرح تعیین آب مورد نیاز ذرت علوفه ای (1373)خالص کردن توده رایج محلی برنج در استان آذربایجان شرقی (1375)گزارش پژوهشی سال ‮‭1375‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی (1376)گزارش نهایی بررسی و تعیین بهترین تراکم در بوته هیبریدهای جدید آفتابگردان در شرایط آبی (1376)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی به صورت زیر است: