خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 612
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 768
رتبه علمی در کل کشور: 329
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 22
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

شناسایی بهترین شاخص طیفی برای تخمین عملکرد گندم با استفاده از تصاویر سنجنده سنتینل ۲ نوشته نعیم لویمیگزینش لاین های جو لخت با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (SIIG) در مناطق اهواز و داراب نوشته اکبر مرزوقیانپایش تغییر کاربری و پوشش اراضی در کانون گردوغبار جنوب شرق اهواز نوشته بنفشه یثربی و کورش بهنام فر و مهری دیناروندارزیابی معیار جامعیت در سیاست جنایی تقنینی پیشگیری از جرم در قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸ نوشته ابوالفضل آزادیردیابی طوفان های شدید گردوغبار در جنوب غرب ایران با استفاده از مدل HYSPLIT نوشته سید عبدالحسین آرامی و مهری دیناروندروند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون) نوشته مهری دیناروند و سید عبدالحسین آرامیارزیابی سطوح مختلف آب آبیاری قطره ای نواری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا نوشته نادر سلامتی و امیرخسرو دانایی و وحید یعقوبیبرآورد حجم آب آبیاری و بهره وری آب در تولید پیاز در برخی استان های کشور نوشته آذرخش عزیزیبررسی کاربرد شاخص SIIG در گزینش لاین های خالص جو با عملکرد بالا و خصوصیات زراعی مطلوب در مناطق گرم ایران نوشته اکبر مرزوقیانبررسی تاثیر آبیاری با استفاده از زه آب نیشکر برروی خصوصیات کیفی خاک و عملکرد ۲۰ ژنوتیپ گندم در جنوب خوزستان نوشته پیمان ورجاوند و سید بهرام اندرزیان و علی مختاران و عبدالنور مصدقیبررسی طیف علف کشی علف کش های قابل کاربرد در مزارع ذرت نوشته رضا پورآذربررسی اثر تاریخ کاشت و رقم کلزا بر جمعیت و خسارت شته خردل Lipaphis erysimi در مزارع کلزای استان خوزستان نوشته یداله خواجه زادهمطالعه نوسانات جمعیت زنجرک خرما، Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در ایران نوشته یدالله خواجه زادهبررسی مقاومت ژنوتیپ های منتخب جو نسبت به بیماری های اسکالد و سیاهک سخت در خوزستان نوشته سید طه دادرضائی و سید نصرت اله طباطبائیمطالعه نقش مدیریت زراعی بر تراکم جمعیت زنجرک خرما Ommatissus lybicus Bergevin (مقاله انگلیسی) نوشته یداله خواجه زادهبررسی وضعیت شاخص های مصرف آب در نخیلات استان بوشهر نوشته نادر سلامتیکاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در ارزیابی اثرات طرح های آبخیزداری اجراشده در حوزه آبخیز ریمله شهرستان خرم آباد نوشته سید عبدالحسین آرامیبررسی مقاومت علف ‎هرز چچم یک ساله (Lolium rigidum Guadin.) به علف کش های گندم در شرایط مزرعه نوشته حسین ثابت زنگنهتاثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف هرز طحله (.(Corchorus olitorius L در کشت مستقیم برنج به روش خشکه کاری نوشته عبدالعلی گیلانیامکان کنترل شیمیایی علف هایهرز مزارع ذرت(.(Zea mays L با استفاده از علف کش پیش آمیخته دایکمبا +مزوتریون+ نیکوسولفورون در کشور نوشته حسین ثابت زنگنه

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

بررسیهای غلات در سال زراعی ‮‭50‬ ‮‭1349‬ ()گزارش بهره برداری ‮‭1351‬ (1351)طرح مطالعات آبیاری جزیره آبادان: موضوع گزارش ، هواشناسی و هیدرولوژی ‮‭1350‬، ‮‭1349‬ (1351)گزارش فنی عملیات مطالعاتی آبیاری جزیره آبادان: ‮‭1347‬ تا پایان ‮‭1348‬ : جلد چهارم هواشناسی و هیدرولوژی (1350)گزارشی درباره اثرات سد دز در تنظیم آب رودخانه دز و ازدیاد تولیدات کشاورزی ()طرحهای تحقیقات کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد (1353)کشت اکالیپتوس در خوزستان : گزارش بررسیهای مقدماتی (1353)بررسی علل باکتریولوژیک مرگ عقرب مزوبوتوس و تاثیر عوامل جدا شده بر روی تلفات این عقرب (1373)تحقیقات دامپروری : استفاده از مایلو و مقایسه آن با گندم و جو در جیره غذایی جوجه های گوشتی (1350)بررسی تاثیر چهار جیره غذایی بر روی تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری (1352)نیشکر: مرغوبیت محصول. سرعت تولید (1348)مطالعات کشت دانه های روغنی دزفول - صفی آباد (1352)مطالعات کشت پنبه در صفی آباد و فومنات : قسمت دوم گزارش سوم . طرحهای کشاورزی قابل اجرا (1351)پیشرو (1346)مطالعه دور آبیاری و مقادیر آب و کود برای محصولات چغندرقند - پنبه - لوبیا (1353)اطلاعات هواشناسی طرح نیشکر هفت تپه (1350)گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات خاک و آب (1369)گزارش نهایی طرح بررسی اثرات تاریخ کاشت و سرچر بر عملکرد جو کارون ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز سال ‮‭1366 - 67‬ (1368)کتان روغنی یا بذرک و کشت آن در خوزستان (1368)روشهای مختلف یکپارچه کردن اراضی برای بهره برداری و امکان ایجاد شبکه های آبیاری مدرن با توجه به قوانین موجود شرایط اجتماعی و اقتصادی در هر منطقه (1357)گل نرگس (1390)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات خاک وآب مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان (1372)گزارش نهایی تعیین مقادیر ازت و فسفر مورد نیاز جو رقم ‭OC840‬ (1373)بررسی پتانسیل دام استان خوزستان (1366)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات برنج (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (1373)مشکلات کشاورزی خوزستان و پیشنهادات سازمان به سمینار ()گزارش پژوهشی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای کنجد مناطق گرمسیری (1374)برنامه کار سال ‮‭1375‬ مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان ()

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان به صورت زیر است: