ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 553
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 768
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 318
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 22
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تحلیل ساختار مکانی برخی از خصوصیات خاک با استفاده از روش زمین آمار (مطالعه موردی: بخشی از اراضی جنوب غرب خوزستان)هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
2برآورد مقدار تولید پتانسیل گندم و زیست توده خالص در در برخی خاکهای آهکی استان خوزستان

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
3بررسی تاثیر شوری خاک بر عملکرد نیشکردر استان خوزستان
هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
4اثر تنش گرما برواکنش عملکردی لاین های متحمل به گرمای برنج به کود ازت

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
5واکنش اجزاء عملکرد و طول بوته لاین های متحمل به گرمای برنج به کود ازت تحت تنش گرما

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
6زهکشی نوین و تاثیر آن بر دبی و شوری زه آب در اراضی فاریاب با سطح ایستابی شور
هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
7ارزیابی مشاهده ای ارقام کنف در شرایط آبیاری با استفاده از زهاب مزارع نیشکر
هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
8مدیریت آبیاری گندم جهت حفظ تعادل آب و نمک خاک در شرایط وجود آب زیرزمینی کم عمق


هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
9بررسی وضعیت مصرف آب در مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر
هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
10ارزیابی منحنی توزیع اندازه منافذ خاک در سری های غالب خاک آهکی استان خوزستان

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
11اثر باکتریهای محرک رشد گیاه و گوگرد بر رشد گندم در خاکهای شور و سدیمی
هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
12تاثیر واحدهای لندفرم بر منشاء و توزیع شکلهای قابل استخراج اکسید آهن، مطالعه موردی، شهرستان رستم، استان فارس
هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
13پاسخ گندم به کاربرد مواد محرک رشد گیاهی در شرایط تنش خشکی
هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
14بررسی اثر محرکهای رشد گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش شوریهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
15بررسی برهمکنش ریزمغذی های روی و آهن بر جذب روی در مراحل مختلف رشد گندم تحت تنش شوری


هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
16اثر تنش گرما و مقا دیر ازت برخصوصیات خوشه و میزان کلروفیل برگ لاین های متحمل به گرمای برنج

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
17تاثیر سدیم بر نفوذپذیری سری های غالب خاکهای منطقه درودزن استان فارس
هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
18بررسی وضعیت جمعیت پرندگان جزیره شادی در اهواز در دو فصل زمستان و بهار
فصلنامه علوم محیطی1394
19ترکیب و خاستگاه غبارهای با منشا خارجی در استان خوزستان
فصلنامه علوم محیطی1396
20ارزیابی دما و مدت زمان نگهداری بر اکسیداسیون کره بادام زمینی
دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1400
21بررسی پایداری عملکرد لاین های امید بخش گندم نان با استفاده از روش های چندمتغیره
فصلنامه تحقیقات غلات1397
22بررسی پایداری عملکرد لاین های امید بخش جو با استفاده از روش های AMMI و SHMM

فصلنامه تحقیقات غلات1399
23معرفی مدل توزیعی RASAM-d به منظور محاسبه سهم رواناب و زهاب در سیستم-های زهکشی با در نظر گرفتن مفهوم جدید Run-On
مهندسی آبیاری و آب ایران1400
24اثر شوری و کلسیم تکمیلی بر رشد، غلظت برخی عناصر غذایی و کیفیت میوه گوجه فرنگی تحت شرایط آبکشت
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
25مقایسه بازده و اجزای اسانس پنج گونه اکالیپتوس سازگار شده در دو منطقه در جنوب ایران
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
26مطالعه روابط رگرسیونی شاخص های فیزیولوژیکی برنج در مراحل مختلف رشد در شرایط آب و هوایی استان خوزستان
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
27تاثیر سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی ۲۰ ژنوتیپ جدید کینوا


فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
28مطالعه شاخصهای تحمل به خشکی در ارقام ذرت دانه ای در شرایط آب و هوای بهبهان

فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
29نقش تاریخ کاشت و ارقام برنج بر میزان تاثیر علف هرز روی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی در روش خشکه کاری

دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی1400
30گزینش لاین های خالص جو با عملکرد بالا و خصوصیات زراعی مطلوب در مناطق گرم ایران
مجله تولید گیاهان زراعی1400

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

ردیفعنوان طرحسال نشر
1بررسیهای غلات در سال زراعی ‮‭50‬ ‮‭1349‬
2گزارش بهره برداری ‮‭1351‬1351
3طرح مطالعات آبیاری جزیره آبادان: موضوع گزارش ، هواشناسی و هیدرولوژی ‮‭1350‬، ‮‭1349‬1351
4گزارش فنی عملیات مطالعاتی آبیاری جزیره آبادان: ‮‭1347‬ تا پایان ‮‭1348‬ : جلد چهارم هواشناسی و هیدرولوژی1350
5گزارشی درباره اثرات سد دز در تنظیم آب رودخانه دز و ازدیاد تولیدات کشاورزی
6طرحهای تحقیقات کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد1353
7کشت اکالیپتوس در خوزستان : گزارش بررسیهای مقدماتی1353
8بررسی علل باکتریولوژیک مرگ عقرب مزوبوتوس و تاثیر عوامل جدا شده بر روی تلفات این عقرب1373
9تحقیقات دامپروری : استفاده از مایلو و مقایسه آن با گندم و جو در جیره غذایی جوجه های گوشتی1350
10بررسی تاثیر چهار جیره غذایی بر روی تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری1352
11نیشکر: مرغوبیت محصول. سرعت تولید1348
12مطالعات کشت دانه های روغنی دزفول - صفی آباد1352
13مطالعات کشت پنبه در صفی آباد و فومنات : قسمت دوم گزارش سوم . طرحهای کشاورزی قابل اجرا1351
14پیشرو1346
15مطالعه دور آبیاری و مقادیر آب و کود برای محصولات چغندرقند - پنبه - لوبیا1353
16اطلاعات هواشناسی طرح نیشکر هفت تپه1350
17گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات خاک و آب1369
18گزارش نهایی طرح بررسی اثرات تاریخ کاشت و سرچر بر عملکرد جو کارون ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز سال ‮‭1366 - 67‬1368
19کتان روغنی یا بذرک و کشت آن در خوزستان1368
20روشهای مختلف یکپارچه کردن اراضی برای بهره برداری و امکان ایجاد شبکه های آبیاری مدرن با توجه به قوانین موجود شرایط اجتماعی و اقتصادی در هر منطقه1357
21گل نرگس1390
22گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان1372
23گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات خاک وآب مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان1372
24گزارش نهایی تعیین مقادیر ازت و فسفر مورد نیاز جو رقم ‭OC840‬1373
25بررسی پتانسیل دام استان خوزستان1366
26گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات برنج1374
27گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر1373
28مشکلات کشاورزی خوزستان و پیشنهادات سازمان به سمینار
29گزارش پژوهشی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای کنجد مناطق گرمسیری1374
30برنامه کار سال ‮‭1375‬ مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان تاکنون با 493 پژوهشگر از 90 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 295 مقاله نویسنده اول
  • 203 مقاله نویسنده دوم
  • 197 مقاله نویسنده سوم
  • 83 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,244,587 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  Support