Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,244
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 959
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 219
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 8
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص های رشد گندم در شرایط شور
پژوهش آب در کشاورزی1391
2بررسی اقتصادی کم آبیاری ارقام گوجه فرنگی در کشت نشایی

پژوهش آب در کشاورزی1395
3اثربخشی آموزش های تخصصی کشاورزی اعضاء تعاونی های تولید روستایی و سهامی زراعی و تحلیل موانع اثربخشی(مورد مطالعه استان فارس)
فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1400
4ارزیابی اثرمصرف خاکی سولفات روی و آغشته نمودن ریشه نشاء به اکسید روی بر عملکرد و ترکیب شیمیایی برنج رقم قصردشتی در شالیزارهای استان فارس
نشریه پژوهش های خاک1386
5خشکسالی و امنیت غذایی
پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1400
6تعیین ماندگاری نیکوسولفورون در خاک با آزمون زیست سنجی و آنالیز دستگاهی
فصلنامه حفاظت گیاهان1401
7شناسایی و بیماری زایی گونه های Fusarium عامل پوسیدگی ریشه لوبیا با تاکید بر مطالعه فیلوژنتیکی و دامنه میزبانی گونه مرکبFusarium solani در استان مرکزی
فصلنامه بیماریهای گیاهی1401
8بهره وری آب و عملکرد ذرت در تناوب با گندم در روش های مختلف آبیاری و خاک ورزی

پژوهش آب در کشاورزی1397
9پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در برخی استان های کشور
فصلنامه علوم محیطی1383
10بررسی اثر ترکیبات آمینواسیدی، فولویک اسید و استروئیدی در انگور دیم خلیلی


مجله علوم باغبانی1393
11بررسی اثر ترکیبات ضدتعرق طبیعی بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) تحت شرایط تنش خشکی
مجله علوم باغبانی1394
12بحران آب و منطقه خاورمیانه
چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه1400
13برهمکنش حجم آب مصرفی و شوری آب آبیاری بر عملکرد گندم در مناطق خشک (مطالعه موردی: یزد)
دو فصلنامه آب و توسعه پایدار1400
14بررسی حجم آب آبیاری و بهره وری آب باغات انار در مناطق مختلف استان فارس
نشریه آبیاری و زهکشی ایران1401
15بررسی اقتصادی اثربخشی کود زیستی بر عملکرد و سودآوری در ذرت کاری ها
فصلنامه اقتصاد کشاورزی1400
16بررسی تنش یخ زدگی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تعدادی از صفات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های کلزا
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1401
17بهبود جذب عناصر غذایی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم با ترکیبات محرک رشد تحت آبیاری نرمال و تنش خشکی
فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1401
18خشکیدگی تالاب بختگان و ایجاد کانون تولید گرد و غبار

سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
19مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی مناطق خشک با توسعه طرح های تغذیه مصنوعی
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
20تاثیر روشهای مختلف خاکورزی بر میزان ماده آلی و پایداری خاکدانه ها
نشریه پژوهش های خاک1388
21ارزیابی کیفیت آب های زیر زمینی مورد استفاده در آبیاری در دشتهای مرکزی استان فارس

نشریه پژوهش های خاک1389
22بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن ترکیبات معدنی و مواد آلی بر میانگین وزن - قطر خاکدانه ها در یک خاک شور - سدیمی


نشریه پژوهش های خاک1389
23پیش بینی شوری خاک با استفاده از مدلهای ماندگار در اراضی شور تحت کشت گندم در مناطق معتدل استان فارس

نشریه پژوهش های خاک1389
24افزایش کارایی نیتروژن در سیب زمینی با استفاده از کودهای نیتروژنه کندرها
نشریه پژوهش های خاک1389
25تعیین نظام بهره برداری مطلوب برای پایداری کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد
دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی1400
26اثر افزودنی میکروبی بر برخی فراسنجه های تخمیر برون تنی سیلاژ جو دیم
فصلنامه محیط زیست جانوری1400
27اثر افزودنی میکروبی بر برخی فراسنجه های تخمیر برون تنی سیلاژ جو دیم
فصلنامه محیط زیست جانوری1400
28پذیرش و اثربخشی گندم دوروم آبی رقم شبرنگ در ایران
دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی1401
29رویارویی خشت و کشت برای تصرف اراضی کشاورزی در استان فارس
نشریه پژوهش های خاک1391
30اثر پیش تیمار بذر با نانولوله های کربنی بر عملکرد رشد دو گونه پسته وحشی (Stocks P .khinjuk &Desf Pistacia atlantica)
فصلنامه زیست شناسی کاربردی1400

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

ردیفعنوان طرحسال نشر
1تاثیر سه روش پخت (بخارپز، آب پز و سرخ کردن در سه نوع روغن(جامد،کلزا،زیتون) روی افت وزن گوشت سینه مرغ و ماهی1392
2ارزیابی و مقایسه کارایی اقتصادی آبیاری بارانی و آبیاری شیاری از نظر شرایط اقتصادی حاکم بر منطقه اجرای پروژه-سپیدان1389
3بررسی مقایسه ای سیستم جدید وقدیم نگهداری حساب داریی های ثابت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز1392
4بررسی شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در شهرستان فسا طی سال های 89 تا 91
5استان فارس در برنامه پنجم عمرانی0 جلد سوم: برنامه های تولیدی وزیربنایی1354
6گزارش پژوهشی طرح تحقیقاتی تعیین اثر گوگرد در افزایش قابلیت جذب فسفر خاک در زراعت پنبه1373
7راهنمای مصور تشخیص ماهیهای شیلاتی (تجارتی) خلیج فارس . نخستین نتیجه حاصله از اجرای طرح منطقه ای بررسی و توسعه ماهیگیری خلیج فارس1358
8ویژگیهای جغرافیایی کشاورزی و دامپروری فارس و کارنامه سال ‮‭1360‬ (نه ماهه)
9تحقیقات پنبه در استان فارس سال ‮‭1367‬1368
10بررسی مقایسه سازگاری ارقام گوجه فرنگی در شرایط آب و هوایی مختلف1368
11مقایسه تاثیر مواد شیمیایی روی کنترل جوانه های جانبی تنباکوی شیرازی از سال ‮‭1365‬ تا ‮‭1367‬1367
12نتایج اجرای طرحهای تحقیقی ترویجی در سال - ‮‭1367‬: طرح مشترک بین مرکز تحقیقات کشارورزی و منابع طبیعی فارس و اداره ترویج کل کشاورزی استان1368
13کارنامه بررسیهای ذرت ، سورگوم ، یونجه بذری و علوفه ای و حبوبات در سال زراعی ‮‭1367‬1368
14ارزیابی اقتصادی- اجتماعی سیستم های ابیاری یارانی در استان فارس1384
15نتایج بررسیهای گندم و جو در سال زراعی ‮‭1363 - 1362‬
16شناخت باگاس (تفاله نیشکر) و سیلوی ذرت
17شناخت وضعیت موجود مرکبات استان فارس1368
18پرورش جوجه گوشتی1364
19بررسی در مورد مرگ و میر صدف مرواریدساز پینکتاداماکسیما در استرالیای غربی1356
20پرورش صدف مروارید ساز لبه سیاه پینکتادامارگاراتیفرا1365
21بررسیهایی در مورد مرگ و میر صدف مروارید ساز پینکتاداگامارگاری تیفرا در خلیج دانگوناب ، دریای سرخ1365
22کتابچه راهنمای پرورش دهندگان اویستر‭Handbook for Oyester Farmers‬1365
23گزارش فعالیتهای کمیته برداشت غلات استان فارس درسال زراعی ‮‭61‬_ ‮‭60‬1361
24وضع کلی گله داری وتولید گوشت در استان فارس1364
25گزارش پژوهشی سال ‮‭1365‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی فارس1365
26پرورش زنبور عسل1367
27گزارش پژوهشی سال ‮‭1366‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی فارس1367
28درختکاری
29گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی روشهای مختلف استفاده از آبهای شور در تولید گندم1374
30گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات مهندسی زراعی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس1373

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس تاکنون با 1,114 پژوهشگر از 135 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 640 مقاله نویسنده اول
   • 509 مقاله نویسنده دوم
   • 348 مقاله نویسنده سوم
   • 166 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,387,722 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   Support