خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,205
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 128
رتبه علمی در بین Azad University: 56
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 15 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 22 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

مقاله علمی پژوهشی بررسی عملکرد و نتایج استفاده از تجهیزات الکترونیک و فناوری هوش مصنوعی جهت بهبود درمان بیماران نوشته فاطمه زهرا ذوالفقاریبررسی و ارزیابی چارچوب مفهوم مهاجرت و چالش های آن در محاسبات مه نوشته ندا شورمیجتاثیر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری نوشته بابک باباخانیالگوی ساختاری تاثیر طرحواره های ناسازگار اولیه بر تعارضات زناشویی با میانجیگری ناگویی هیجانی نوشته عبدالحسن فرهنگیمقایسه تاثیرآموزش مفاهیم ذهن خوانی و درمان پاسخ محور بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال طیف اوتیسم نوشته مریم افلاکی ناصری و محمدرضا زربخش بحری و شهنام ابوالقاسمی و طاهر تیزدستپداگوژی بریکولاژ نوشته علی خلخالیشاخص های تاثیرگذار بر نگرش مصرف کنندگان بازار خودروهای لوکس به روش تحلیل مضمون نوشته شهرام صلواتی و محمد علی نسیمی نوشته Seyed Mohsen Kazemitabar و Reza Amirneghad و Aptin Rahnavard و Farid Gholamreza Fahimiمدیریت سود، افشای اطلاعات مالی و عملکرد مالی واقعی (شواهدی از شرکت های موجود در بازار سرمایه تهران) نوشته سید فخرالدین فخرحسینیرتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران با استفاده از رویکرد DEMATEL ، ANP و COPRAS نوشته سید فخرالدین فخرحسینیرابطه بین تعارضات زناشویی با عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر چمستان نوشته آمنه خلعتبریرابطه بین سبک فرزندپروری با عزت نفس دانش آموزان دوره دوم ابتدایی نوشته ماریه دستیاررابطه ویژگی شخصیتی با بهزیستی ذهنی در افراد معتاد به مواد مخدر شهرستان نور نوشته آمنه خلعتبریاثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان روانشناختی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای نوشته مهدیه عباسیرابطه تحریف های شناختی و ناگویی هیجانی با تعارضات زوجین نوشته نرگس بکانبررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان سلامت عمومی و شادکامی سربازان آموزشی نوشته مهدی بقائیبررسی و تحلیل نقش فشار اقتصادی خانواده و تعارضات بین والدین و فرزندان نوشته علیرضا مولوی نسبEvaluating Digital Assessment Literacy and Psycholinguistic Models:A Case Study in Context نوشته Mohammad Reza Raeisi و Davood Mashhadi Heidar و Mohammad Reza Khodarezaاثربخشی شفقت به خود مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان کاهش آسیب های اجتماعی نوظهور مرتبط با فضای مجازی در دانش آموزان نوشته صدیقه احمدیبررسی و تعیین عوامل روان شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان نوشته جواد خلعتبری

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: