ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم موسسه تحقیقات خاک و آب

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,176
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,017
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 204
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 6
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات خاک و آب را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1جداسازی و شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار هم زیست زعفران و بررسی اثر آن ها بر عملکرد گل و جذب عناصر غذایی در شرایط قطع آبیاری و بسترهای مختلف کشت
فصلنامه به زراعی کشاورزی1400
2کاهش مصرف کودهای نیتروژنه با فن آوری کلروفیل متر به منظور تولید محصول سالم
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
3بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385
4تاثیر کاربرد میکوریزا، ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1387
5تاثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر N، P، K و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1388
6تاثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب های اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1389
7تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1389
8تاثیر کاربرد زئولیت، مایه تلقیح میکروبی و ورمی کمپوست بر غلظت عناصر N، P،K ، میزان اسانس و عملکرد اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1390
9تاثیر کاربرد ورمی کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1390
10تاثیر نهاده های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1390
11اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1391
12تاثیر کاربرد کود دامی و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1391
13تاثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1392
14تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1392
15تاثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم آبی
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
16تاثیر کاربرد کود زیستی فسفری و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
17اثر تلقیح بذر و نشاء با کودهای زیستی بر خصوصیات آویشن کرک آلود (Thymus pubescens Boiss.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
18ارزیابی اثر سیستم های مختلف کودی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
19پاسخ عملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
20اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
21تاثیر کاربرد زئولیت، کود های زیستی و آلی بر رشد، عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1395
22بررسی تاثیر ورمیکمپوست و کودهای زیستی بر ترکیب های اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط تنش خشکی
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1395
23پیامدهای ناشی از کاربرد کود شیمیایی فسفات در کشاورزی با تاکید بر آبزی پروری
پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1400
24توسعه توابع تولید غلات مهم دشت قزوین در شرایط کم آبی و تنش شوری با استفاده از مدل AquaCrop و شبکه عصبی مصنوعی
پژوهش آب در کشاورزی1400
25بررسی اثرات تنش شوری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک کلزای پاییزه در استان سمنان
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1388
26اثر شوری خاک و آب بر رشد و عملکرد چند ژنوتیپ گندم نان
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1392
27اثر تنش شوری و عنصر بر روی جوانه زنی و سبز شدن بذر کلزا (Brassica napus L.)
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1393
28بررسی فلور جلبکی جامعه پریفایتون در اکوسیستم‎های آبی استان گیلان
دو فصلنامه زیست شناسی خاک1400
29بررسی تاثیر همزیستی میکوریزی بر خصوصیات رشدی و کلنیزاسیون پایه های متداول بادام در شرایط مطلوب و تنش کم آبی
دو فصلنامه زیست شناسی خاک1400
30مخاطرات ناشی از فلزات سنگین در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی فسفات
هفتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی1400

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی موسسه تحقیقات خاک و آب را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب

ردیفعنوان طرحسال نشر
1ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان کردستان: (بیجار سنندج مریوان)1358
2گزارش خاکشناسی اجمالی منطقه جوین و اسفراین: (استان خراسان)1356
3کلیاتی در مورد نمونه برداری و تفسیر تجزیه آب در کشاورزی1354
4روشهای آزمایشگاهی تجزیه خاک در آزمایشگاههای اداره کل حاصلخیزی خاک1344
5گزارش خاکشناسی اجمالی منطقه کهگیلویه و بویراحمد1347
6گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی قسمتی از منطقه دهلران: فرمانداریکل ایلام و پشتکوه1352
7مطالعات ارزیابی جهت تعیین قابلیت آبیاری اراضی مهاباد1353
8گزارش مطالعات تفصیلی و نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه دهکده نمونه ولیعهد (استان خوزستان)1353
9گزارش فنی شماره31342
10گزارش فنی شماره2: نتایج آزمایشات کودشیمیایی در ایران ، محصولات زمستانی سال ‮‭41‬ _ ‮‭1340‬1341
11گزارش فنی شماره 1 : نتایج آزمایشات کود شیمیایی در ایران1340
12گزارش فنی شماره 5: نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی در روی محصولات تابستانه1343
13نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی در زراعتهای تابستانی1344
14گزارش خاکشناسی نیمه تفضیلی دهنه شور نیشابور (استان خراسان)1360
15مسایل کیفیت آب و آبیاری
16برنامه کار سال ‮‭1349‬موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک1348
17فرسایش خاک در ایران
18گزارش خاکشناسی منطقه بمپور استان سیستان و بلوچستان1351
19ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه مهران ایلام کوهدشت ( استانهای ایلام و لرستان)1359
20گزارش مطالعات خاکشناسی تفصیلی ایستگاه تحقیقات خاک و آب ماکران (ساری)1359
21محاسبه تبخیر از طشتک کلاس ‭A ‬، فرمول اصلاح شده کریستیانس1351
22گزارش تکمیلی خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه سرخس استان خراسان1350
23گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی شرکت تعاونی تولید روستایی مارون بهبهان (استان خوزستان)1358
24مطالعه تفضیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی بنگاه کشاورزی میاندوآب آذربایجان
25گزارش خاکشناسی و طبقه بندی اراضی گله گاه (حوزه رودخانه شور): فارس (استان هفتم) ایران
26مطالعات نیمه تفضیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی پروژه طالقان : قزوین ایران1339
27گزارش خاکشناسی تفصیلی و طبقه بندی اراضی منطقه مهران فرمانداریکل ایلام1351
28گزارش خاکشناسی اجمالی منطقه کرج - آبیک (استان مرکزی)1350
29گزارش نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه سرخس استان خراسان1348
30گزارش خاکشناسی اجمالی مناطق قروه، دهگلان و بیجار استان کردستان1356

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات خاک و آب

تاکنون 3 کنفرانس توسط موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات خاک و آب به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

تاکنون 4 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه موسسه تحقیقات خاک و آب

نمودار انتشار سالانه مقالات

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات خاک و آب تاکنون با 1,233 پژوهشگر از 128 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات خاک و آب در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 378 مقاله نویسنده اول
  • 440 مقاله نویسنده دوم
  • 453 مقاله نویسنده سوم
  • 271 مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازموسسه تحقیقات خاک و آب در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,211,003 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
Support