Senior Defense: مسیریابی بهینه در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر سه مولفه انرژی، توان عملیاتی و فاصله بر اساس الگوریتم بهینه سازی نهنگ چندهدفه

Optimal routing in wireless sensor networks based on three components of energy, throughput and distance based on multi-objective whale optimization algorithm

مسیریابی بهینه در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر سه مولفه انرژی، توان عملیاتی و فاصله بر اساس الگوریتم بهینه سازی نهنگ چندهدفه روز سه شنبه، 21 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Computer Science، Software

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
مسیریابی بهینه در شبکه های حسگر بی سیم یک مسئله پیچیده است که برای بهبود عملکرد و افزایش عمر آنها مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، سه مولفه اصلی برای مسیریابی بهینه باید در نظر گرفته شده اند که شامل انرژی، توان عملیاتی و فاصله می باشد. مصرف انرژی یکی از مولفه های مهم در شبکه های حسگر بی سیم است. زیرا حسگرها با منابع محدود انرژی کار می کنند و برای حفظ عمر آنها باید از روش هایی که مصرف انرژی را کاهش می دهند، استفاده کرد. توان عملیاتی دیگر مولفه مهم در مسیریابی بهینه است. هر حسگر دارای ظرفیت پردازشی محدودی است و باید از روش هایی که توان عملیاتی را بهینه می کنند، استفاده کرد. فاصله نیز در مسیریابی بهینه بسیار مهم است. زیرا فاصله بین حسگرها تاثیر زیادی بر روی کیفیت و عملکرد شبکه دارد. بطوریکه انتخاب مسیرهایی با فاصله کمتر بین حسگرها، سرعت انتقال داده ها و پاسخگویی شبکه را افزایش می دهد. با در نظر گرفتن این سه مولفه، از الگوریتم نهنگ استفاده شده است. این الگوریتم با استفاده از تکنیک بهینه سازی، مسیریابی بهینه را برای شبکه های حسگر بی سیم ارائه داده است.
معرفی سخنرانان: گردآورنده: زینب احمدی استاد راهنما: دکتر سعید مهرجو استادان داور: دکتر مهرناز نیازی-دکتر ندا احرار
درج در سایت: 20 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 147 بار