Senior Defense: خوشه بندی بهینه به منظور افزایش طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم ممتیک

Optimal clustering to increase lifetime in wireless sensor networks using memetic algorithm

خوشه بندی بهینه به منظور افزایش طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم ممتیک روز دوشنبه، 3 مهر، 1402 توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Engineering and Technology

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
شبکه های حسگر بی سیم طی سالهای گذشته کاربرد بسیاری را در حوزه فناوری اطلاعات و سیستم های دفاعی داشته اند. این شبکه ها قادرند دستگاه های خود را در یک فضای جغرافیایی وسیع توزیع نموده و در بازه های زمانی مشخص؛ داده های محیطی را توسط سنسورهای نصب شده بر روی دستگاه ها دریافت نمایند. مساله بسیار مهم در این شبکه ها این است که با هربار ارسال داده های محیطی، انرژی موجود در آنها بسیار کاهش یافته و با توجه به استفاده از انرژی پولار (خورشیدی) در باتری دستگاه ها؛ امکان خاموش شدن آنها در ساعات انتهایی شبانه روز افزایش می یابد. بنابراین؛ ایجاد یک پروسه مشخص در خوشه بندی گره ها و ارسال بسته های داده ای میتواند چالش مرگ زودرس دستگاه های حسگر را به کمترین میزان خود برساند. به همین منظور؛ در پژوهش های موجود، معماریها و راهکارهایی مطرح شده اند که گره های حسگر را بر اساس فاصله آنها و ذخیره انرژی اشان دسته بندی میکنند. مساله بسیار مهم در این روش ها این است که باید انتخاب خوشه ها و گره های سرخوشه به صورت دوره ای انجام پذیرفته و توازن در شبکه رعایت گردد. یکی از مشکلات اساسی روشهای خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم؛ گرفتار شدن در بهینه محلی است. این مساله به معنای انتخاب چندین باره یک گره به عنوان سرخوشه و مرگ زودرس آن است. به همین منظور نیز در پژوهش جاری سعی شده است تا با ترکیب الگوریتم های ممتیک و نزدیکترین همسایه؛ فضای مساله به صورت کامل پویش گردیده و با تنظیم سرعت پرش عامل ها در فضای مساله؛ نقاط بهینه محلی دور زده شوند. نتایج پیاده سازی های صورت پذیرفته نشان از قدرت مناسب روش پیشنهادی نسبت به دیگر الگوریتم های بهینه سازی مثل ژنتیک دارد که دلیل آن نیز ایجاد توازن میان پاسخ های بهینه محلی و سراسری است.
معرفی سخنرانان: گردآورنده: زهرا طاووسیان استاد راهنما: دکتر سعید مهرجو استادان داور: دکتر فرشته رضائی-دکتر سارا مسار
درج در سایت: 3 مهر 1402 - تعداد مشاهده 75 بار