دوفصلنامه آموزه های حکمت اسلامی

Islamic wisdom teachings

دوفصلنامه آموزه‌های حکمت اسلامی با هدف ارتقاء و توسعه علوم عقلی خصوصا فلسفه اسلامی و در جهت کسب رتبه علمی_پژوهشی، پذیرای مقالات ارزشمند اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه در موضوعات زیر می‌باشد.

درضمن این نشریه به زبان فارسی، با رتبه علمی تخصصی، گستره نشر و توزیع سراسری و با ترتیب انتشار «دوفصلنامه» می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ با شماره ثبت ۹۱۸۶۴ مجوز انتشار آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سامانه جامع رسانه های کشور، صادر گردید.

موضوعات فراخوان:

- آموزه های حکمت اسلامی

- منطق قدیم و جایگاه آن در فلسفه اسلامی

- پاسخگویی به شبهات اعتقادی با رویکرد فلسفی

- بررسی ساحت های فلسفه اسلامی در علوم انسانی

- بررسی تحلیلی - انتقادی مباحث فلسفه غرب براساس فلسفه اسلامی

- تحلیل سیر تاریخی و مراحل شکل گیری مباحث فلسفه اسلامی

- کاربردهای فلسفه اسلامی در موضوعات گوناگون (اقتصادی،‌سیاسی، فرهنگی و غیره)