دوفصلنامه پژوهش های زبان و ادبیات عربی

Arabic language and literature studies

دوفصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات عربی با هدف ارتقاء و توسعه ادب عربی خصوصا زبان و ادبیات قرآنی و روایی و در جهت کسب رتبه علمی_ترویجی، پذیرای مقالات ارزشمند اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه در موضوعات زیر می‌باشد.

موضوعات فراخوان:

فرهنگ شناسی

طبقه‌بندی دانش‌های زبانی

روش تدریس ادبیات عربی

کاربرد دانش بدیع در اجتهاد

زبان و ادبیات قرآنی و روایی

فرایند دستیابی به معانی واژگان

تحلیل صرفی واژگان در متون اسلامی

معناشناسی اسالیب و ساختارهای نحوی

منبع شناسی توصیفی منابع تخصصی ادب عربی

تحلیل معناشناسانه آرایه‌های بلاغی در متون دینی

نقد و بررسی تازه‌های آثار پژوهشی مرتبط با زبان و ادبیات عربی

همچنین در این نشریه، گواهی پذیرش مقاله متسخرج از پایان نامه سطح۳ حوزه علمیه خراسان جهت دریافت نمره کامل پایان نامه، معتبر می باشد.