دوفصلنامه در مسیر اجتهاد

In the path of ijtihad

دوفصلنامه «در مسیر اجتهاد» وابسته به «مدرسه علمیه عالی نواب» بوده که فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

پیرو منویات مقام معظم رهبری، حوزه علمیه خراسان در نظر دارد با استفاده از اندیشه ها و نظرات اساتید و فرهیختگان حوزه و دانشگاه در جهت تقویت، توسعه و ارتقاء علوم اسلامی خصوصا فقه و اصول، گامی شگرف برداشته و در قالب‌های متعددی ازجمله دوفصلنامه در مسیر اجتهاد به تحقق آرمان‌های حوزوی و تحولی علمی دست یابد.

بدین وسیله از تمامی اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه دعوت به عمل می آید مقالات خود را به این دو فصلنامه ارسال نمایند.

موضوعات فراخوان:

- روش شناسی فقه و اصول و رجال

- مکاتب فقهی، اصولی و رجالی

- تطبیقات فقهی، اصولی و رجالی

- مسائل نو پدید فقهی، اصولی و رجالی