فصلنامه حکمت اسلامی

Islamic wisdom

رشد، توسعه و پیشرفت جوامع امروزی در گرو رشد و تعالی علمی کشورهاست. از آنجا که انجام تحقیقات وانتقال یافته‌های علمی و مبادله‌ی اطلاعات علمی بین موسسات علمی – پژوهشی دانشگاهها و حوزه علمیه عامل تعیین کننده‌ای در رشد و اعتلای علمی و فرهنگی کشور و زمینه‌ساز تولید علم و نهضت نرم افزاری است، از این رو مجمع عالی حکمت اسلامی در راستای تحقق اهداف پیش رو و ارتقای پژوهش و آموزش در حوزه حکمت اسلامی اقدام به انتشار فصلنامه نموده است.

اهداف و چشم انداز:
برداشتن گام عملی در راستای تولید علم و فراگیر شدن جنبش نرم‌افزاری.
انتشار مقاله‌های علمی، پژوهشی، تحلیلی و عرضه‌ی نتایج تحقیقات به منظور ارتقای سطح علمی کشور در زمینه علوم عقلی.
معرفی و تبیین اندیشه‌ها، اندیشمندان، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی علوم عقلی در سطح ملی و بین‌المللی.
فراهم نمودن بستر مناسب جهت کاربردی شدن و گسترش تحقیقات و پژوهش‌ها.
ایجاد زمینه های مناسب جهت امتداد یافتن فلسفه اسلامی در حوزه های مختلف علمی.
بررسی، نقد و تحلیل افکار و آراء انحرافی.
عرضه پژوهش های نوین از موضع حکمت اسلامی در مسایل جدید فلسفی.
تبیین فلسفه اسلامی در راستای رشد و ارتقاء حکمت متعالیه.