کنفرانسهای برگزار شده انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

تاکنون 5 کنفرانس توسط انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  اعضای انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (20 عضو)

  سیدعلی کرامتی مقدم استادیار و مدرس دانشگاه فرهنگیان و رئیس انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی
  نیلوفرسادات عبدالهی پژوهشگر پسادکتری زبان و ادبیات فارسی بنیاد نخبگان - مدرس دانشگاه تهران
  صابر صالحی اشرف دانشجوی زبان و ادبیات فارسی
  بهروز بامدادی استادیار
  زهیر طیب مدیر انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران
  سعید محمدی کیش
  مرتضی چرمگی عمرانی دانشیار
  ندا مراد نویسنده
  شیما ابراهیمی استادیار آموزش زبان فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد
  زینب نوروزعلی صاحب امتیاز و مدیر مسئول موسسه مطالعات علوم انسانی و اسلامی «حکمت کلمه»، نشریه «پژوهش های نوین ادبی» و انتشارات «آسو اوستا»، عضو پیوسته انجمن صنفی مدیران رسانه ایران، عضو پیوسته انجمن ویراستاران ایران و عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
  احمدرضا نظری چروده استادیارزبان وادبیات فارسی
  فاطمه جمالی استادیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور
  مریم مردانی ورپشتی دکترای زبان و ادبیات فارسی- گرایش عرفانی، دانشگاه مازندران
  مرتضی هادیان دكتري زبان و ادبيات فارسي
  آرشام نورمحمدپور عمرانی دانشجوی کارشناسی پیوسته فرهنگیان تهران
  منوچهر توسلی دانشجوی دکترا
  علی صادقی منش
  سید پرهام مهاجرزاده دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه معماری و هنر پارس، تهران.
  محمد شهبازی دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
  علی اصغر زارعی

  اگر شما هم عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.