کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

646

کل صفحات

5494

درصد اصل مقالات

94%

کل استنادات

9

کل دریافت مقالات

3789

کل نمایش مقالات

412970

متوسط استناد مقاله

1.39

کل نویسندگان

1751

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 5 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

روز برگزاری: 9 بهمن 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395مجموعه مقالات اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 421
تعداد کل مقالات: 152
تعداد کل صفحات: 1228
تعداد مقاله کامل: 141
تعداد نمایش مقالات: 112785
تعداد دریافت مقاله: 963
تعداد ارجاعات: 4

دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

روز برگزاری: 27 خرداد 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395مجموعه مقالات دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 669
تعداد کل مقالات: 241
تعداد کل صفحات: 1864
تعداد مقاله کامل: 222
تعداد نمایش مقالات: 210185
تعداد دریافت مقاله: 2261
تعداد ارجاعات: 4

سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

روز برگزاری: 12 شهریور 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397مجموعه مقالات سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 339
تعداد کل مقالات: 120
تعداد کل صفحات: 1032
تعداد مقاله کامل: 111
تعداد نمایش مقالات: 74962
تعداد دریافت مقاله: 489
تعداد ارجاعات: 1

چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

روز برگزاری: 15 شهریور 1401استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1402مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 322
تعداد کل مقالات: 133
تعداد کل صفحات: 1370
تعداد مقاله کامل: 131
تعداد نمایش مقالات: 15038
تعداد دریافت مقاله: 76
تعداد ارجاعات: 0

پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه

روز برگزاری: 20 فروردین 1403استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0