خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 572
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 339
رتبه علمی در بین Azad University: 137
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

نقش فرسودگی شغلی در عملکرد فردی کارکنان دانشگاه های آزاد منطقه ۱۳ نوشته حسین قره بیگلوافسردگی در ورزشکاران: نقش پیش بین حمایت اجتماعی ادراک شده و حس انسجام نوشته هاجر ساعیمقایسه کارکردهای اجرایی کودکان مبتلاء به ناتوانی یادگیری ریاضیات با کودکان دارای ناتوانی خواندن، نوشتن و عادی نوشته شعله اسدالهی فامبخش بندی مشتریان هدف بر اساس عوامل موثر بر مشارکت مشتری نوشته حسین قره بیگلوتاثیر مدیریت بحران در شرایط همه گیری کرونا و تاثیر آن بر مدیریت تقاضا خدمات بیمارستانی (مطالعه ای در بیمارستان رازی تبریز) نوشته فاطمه حقی جوانان گروه و سیدسیامک موسویمقایسه ابعاد مدل کسب و کار بانکداری در ایران با مدل بانکداری جامع نوشته سیدسیامک موسوی و سجاد دوستی گاوگانی و ندا بی آزارارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان با سطح کیفیت خدمات با توجه به نقش تعدیل گری رضایت شغلی در حرم مطهر امام رضا(علیه السلام) نوشته حسین قره بیگلو و بهجت آب چرتاثیر هوش سیاسی در انتخاب سبکهای مدیریت تعارض (مورد مطالعه: مدیران دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و گردشگری شهر تبریز) نوشته هما سروری لالهThe Conceptual Model for the Digital Content Marketing of Social Media to Boost Green Marketing نوشته Suma Mozaffariطراحی مدل برندکارفرما در صنایع کوچک و متوسط ایران به روش فراترکیب (در راستای بهره وری منابع انسانی) نوشته امیر لالهء و حسین قره بیگلوتخمین هزینه پروژه های نرم افزاری با ترکیب الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی و الگوریتم بهینه سازیفاخته نوشته یحیی قنبرزاده بناببررسی ارتباط سبکهای هویت بر یادگیری محتوای درس علوم اجتماعی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه منطقه مرحمت آباد در سال تحصیلی۹۸-۱۳۹۷ نوشته مهدی فیضیرهبری نوع دوستانه در کسب و کار اسلامی: توسعه یک مقیاس فرهنگی جدید نوشته حسین قره بیگلو و سارا امیرحصاریتحلیل جامعه شناختی مدل سازی هیجان لذت گرایی در صنعت پوشاک لوکس با تعدیل گری عملکرد هیجان نوشته آیه ویلکی و سید سیامک موسویترکیب الگوریتم ژنتیک با الگوریتم جستجوی ممنوعه برای تخمین هزینه پروژه هاینرم افزاری نوشته یحیی قنبرزاده بنابارائه مدل مفهومی رفتار مصرف کننده در خرید الکترونیکی نوشته سیدسیامک موسوی و سجاد دوستی گاوگانیبرند سازی در بنگاه های کوچک و متوسط نوشته سیدسیامک موسوی و سجاد دوستی گاوگانیاخلاق در علم مدیریت نوشته سیدسیامک موسوی و سجاد دوستی گاوگانیاستفاده از عاملهای چندگانه مبتنی بر تکنیکهای یادگیری برای تشخیص بیماری افسردگی نوشته یحیی قنبرزاده بنابتوسعه پایدار در ارتباط با انسان و محیط زیست در راستای حفاظت از منابع نوشته سعیده فیضی