خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 250
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 507
رتبه علمی در بین Azad University: 182
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

عقیم شدن قراردادها در قانون موضوعه ایران نوشته علیرضا عادلتجارت جنین در حقوق داخلی و بین المللی نوشته محمدجواد نوروزینقش سازمانهای مردم در فرایند حقوق کیفری ایران نوشته محمد نوری سراجی و علیرضا نصیری خلیلیتاثیر اجازه در نکاح فضولی از منظر فقه و حقوق نوشته محمدجواد نوروزی و علیرضا نصیری خلیلیضمانت نامه های بانکی مکانیسم، نحوه، مهلت و زمان تحقق نوشته علی کرامتیطراحی و اعتبار یابی مدل بومی حکمرانی خوب مبتنی بر آموزه های دینی با رویکرد آمیخته نوشته محمد سعید باقرزادهارائه و تبیین مدل وابستگی شغلی با رویکرد نظریه داده بنیاد در بانک ملی استان مازندران نوشته محمدسعید باقرزادهنقش سازمانهای عمومی در ایجاد دادرسی عادلانه با تاکید در حقوق ایران نوشته محمد نوری سراجیبررسی حاکمیت قانون در توسعه فراگیر و پیامدهای آن نوشته محمدجواد نوروزیچگونگی تعیین داور، حقوق و مسئولیت آن ها در قانون آئین دادرسی مدنی ایران نوشته علی رضا جباری و علی رضا نصیری خلیلیEvaluating the Effectiveness of a Parent Training Protocol Based on an Acceptance and Commitment Therapy on Happiness and Mental Adjustment among Mothers with Slow Paced Children نوشته Masoumeh Royanبررسی مسئولیت سران دفاتر ادواج و طلاق با نگرشی بر مجازات های تعیینی از سوی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشته محمدجواد نوروزی و علیرضا نصیری خلیلیتحلیل احکام حقوقی ناظر بر ازدواج اتباع ایرانی با اتباع بیگانه در حقوق ایران نوشته حسن رمضانپوربررسی صور مختلف ازدواج با بیگانگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته حسن رمضانپوراعتباریابی پرسشنامه الگوهای رفتار پولی در چارچوب مفاهیم مالی درمانی نوشته طاهره محمودیان دستنائیتبیین جایگاه خود دانی وخود عالی(ابعاد شخصیت) از منظر روانشناسی منطبق با رویکرد روانکاوی نوشته طاهره محمودیان دستنایی و علی رضا نصیری خلیلیاثربخشی زوج درمانی بر بهبود سازگاری زناشویی،طلاق عاطفی و کاهش روابط فرازناشویی زوجین شهرستان بهشهر نوشته طاهره محمودیان دستناییبررسی مهریه های موجود در عقد نکاح از منظر حقوق خصوصی نوشته محمد ابراهیمی آزموده و علی اکبر رحمتیانبررسی رابطه ناسازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر نوشته معصومه رویانبررسی اثرات سازمانی و محیطی بر پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه CAATTs توسط موسسات حسابرسی نوشته سمانه فتح علیان