خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 497
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 366
رتبه علمی در بین Azad University: 147
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

تاثیر سخت کننده های داخلی در عملکرد قائم و جانبی ستون های فولادی L و T شکل پرشده از بتن نوشته محمدرضا جورابچی و محمد رضا اولیاییEnhancing the Ethical Decision-making Framework in the Certified Public Accountants’ Association Based on Q Methodology نوشته Abdolsamad Khalatbari Limakiتطابق راهبری شرکتی و مدیریت اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران نوشته عبدالصمد خلعتبریبررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مدیریت اقلام تعهدی نوشته عبدالصمد خلعتبریاهریمن نوشته نفیسه نمدیان پورتاثیر همزمان مولفه افقی و قائم زلزله بر پاسخ لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده با نامنظمی پیچشی نوشته حبیب جیریونسی و مهدی مشهدیاناثر زوایای مختلف چرخش سیستم باربر با اعمال نامنظمی سیستم های غیرموازی در ساختمان بتنی با سیستم باربر دوگانه نوشته مجید پورامینیانبررسی ارتباط شاخص های پوشش گیاهی NDVI و EVI با دمای سطح زمین در شهر تهران نوشته امیر نظری نژادتحلیل تصادفات جاده ای با تاکید بر خصوصیات محیط و جاده در سیستم اطلاعات مکانی مطالعه موردی: محور کرج– کندوان نوشته علی کلانتریمقایسه دسترس پذیری سیستم با اعمال جوانسازی نرم افزار چهارحالته نوشته زهرا رحمانی قبادیبهینه سازی دسترس پذیری با ارائه مدلی برای جوانسازی نرم افزار نوشته زهرا رحمانی قبادیبهینه سازی مقطع کانال سهموی مرکب بر اساس تغییرات دبی جریان و ارتفاع آزاد نوشته سمیه پوربخشیان و پیمان فصیحA New Mechanism for Software Rejuvenation Based on Availability Measurement نوشته Zahra Rahmani Ghobadiاثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختیزنان سرپرست خانوار نوشته سیده لیلا حسینی طبقدهیاثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کنترل خشم افراد وابسته به تریاک نوشته لیلا حسینی طبقدهیتاثیر گردش اجباری موسسه حسابرسی و گردش شریک موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته رضا اصغرپور و عبدالصمد خلعتبری لیماکیکنترل جدایش لایه مرزی روی ایرفویل با استفاده از جت دمش و ارائه تابع رگرسیونی مستقل به منظور تخمین مستقیم ضرایب آیرودینامیکی نوشته سید رضا سمایی و محدثه فدائیشناسایی عوامل موثر بر کارآمدی شورای معلمان آموزش و پرورش استان مازندران نوشته سیده لیلا حسینی طبقدهیبررسی نقش و جایگاه هنر خوشنویسی بر اساس خصوصیات بصری تحلیل خطوط نسخ، ثلث، نستعلیق نوشته فریبا فارسی مقدمNonlinear Primary Frequency Response Analysis of Self-‎Sustaining Nanobeam Considering Surface Elasticity نوشته Habib Ramezannejad Azarboni