خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 319
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 461
رتبه علمی در بین Azad University: 171
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

راهنمای علمی کاربردی حافظه و یادگیری در مدارس ابتدایی نوشته علیرضا پیرایش و کبیرالله خاکدانافت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش: عوامل، پیشگیری و مقابله با آن نوشته عظیمه دهبانی نژادتاثیر حضور دانش آموزان در کلاس های چند پایه از منظر فرهنگی و جمعیت شناختی نوشته رحمان رحیمی مقدم و فاطمه نیک کامبررسی آزمایشگاهی همگرایی مقطع جریان بر هیدرولیک سرریز جانبی نوشته روزیه ریاضیچالش ها و مزایای توجه به نوآوری در مدارس نوشته صدیقه سادات موسوی زاهدبررسی حقوق و جایگاه زن از دیدگاه دین اسلام نوشته ذوالفقار حق پرست و میلاد بهادرانبررسی حقوق اخلاقی از منظر اعراب پیش از اسلام و نگاه قرآن به آن نوشته ذوالفقار حق پرست و رحمت اله ستایش مقدممقدمه ای بر ماهیت و جنبه های عقد بیمه در فقه و حقوق اسلامی نوشته ذوالفقار حق پرست و مصطفی قدیمیحلال و حرام از منظر فقه و حقوق اسلامی و تاثیر آن بر تربیت فرزندان نوشته ذوالفقار حق پرست و پوریا روشندلروش کاملا فازی تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی و رتبه بندی واحد های تصمیم گیری فازی نوشته سید علی خالقیبرررسی جامع راهبردهای آموزش کودکان با نیازهای ویژه نوشته عارف وحدانی نژادThe Effect of phytoremediation on the Reduction of Heavy Metals in Greenhouse Scale نوشته Khosrow Shafiei Motlagh و Samad Zahermandرابطه تیپ های شخصیتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه چاروسا در سال تحصیلی ۴۰۱-۴۰۰ نوشته عبدالحسین باستینقش سبک های رهبری مدیران بر سلامت سازمانی و منزلت شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان دهدشت نوشته سیدابراهیم موسوی نسببررسی آزمایشگاهی تاثیر متقابل کالورت و سرریز کنگره ای در آبگذرهای زیر جاده بر میزان عبوری جریان سرریز در حالت های آزاد و مستغرق نوشته روزبه ریاضیاهمیت و جایگاه پژوهش در کلاس درس نوشته افضل صابری مطلقارزیابی تاثیر سیستم ریشه گیاه یونجه در مقاوم سازی خاک نوشته صمد ظاهرمند و خسرو شفیعی مطلقبررسی میزان توجه کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم به شاخصهای حقوق شهروندی نوشته ذوالفقار حق پرست و علی محمد وارستهبررسی حقوق اقلیتها در فقه و حقوق اسلامی، آلمان و آمریکا نوشته ذوالفقار حق پرست و صدراله دوهندهتبیین وضعیت دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شیعیان کشور عمان نوشته شیروان کریمی مفرد