خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 671
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 317
رتبه علمی در بین Azad University: 129
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

بررسی اثربخشی رویکرد ترکیبی شناختی رفتاری و ذهن آگاهی بر درماندگی آموخته شده و تنظیم هیجان شناختی و فشارخون بیماران کرونر قلبی نوشته محبوبه رمضانی رضاآبادتعیین اثربخشی ریلکسیشن و هیپنوتیزم درمانی شناختی- رفتاری بر استرس کودکان نوشته مهدی شاکریان و سید محمود موسوی نژادرمزنگاری مقاوم تصاویر رنگی مبتنی بر توابع فوق آشوب و دنباله هایDNA نوشته حمیدرضا غفاری و محمدرضا ظریف و مسعود داودیSpeech Emotion Recognition using Enriched Spectrogram and Deep Convolutional Neural Network Transfer Learning نوشته B. Z. Mansouri و H.R. Ghaffary و A. Harimiبررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور فردوس در دوران شیوع بیماری کووید۱۹ نوشته ابوالفضل رجبیبررسی ارتباط بین آگاهی، نگرش و رفتار کارکنان شهر فردوس با احتیاط های استاندارد پیشگیری از هپاتیت ب در سال ۱۳۹۷ نوشته ابوالفضل رجبیبررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی نوشته رویا کیانی بجستانیاثربخشی خود دلگرم سازی بر تاب آوری و هراس اجتماعی دانش آموزان نوشته مریم فلاحتی سرایان و منیره لطفیسنجش بهای خدمات عمومی شهرداری قائن مبتنی بر مدل عمل گرا نوشته مصطفی اکبرپور و مرتضی اکبرپورفن آوریهای کلیدی در اینترنت اشیاء نوشته ریحانه آبخواستفاده از multi-controller در شبکه های مبتنی بر نرم افزار نوشته ریحانه آبخوپایداری فرکانس سیستم قدرت به کمک VFT در شبکه قدرت مجهز به مزرعه بادی نوشته محمود صدوقیکنترل و میرایی پدیده تشدید زی ر سنکرون در خطوط انتقال جبرانشده با خازن سری دارای کنترل تریستوری (TCSC) نوشته محمود صدوقی و محسن وحیدزادهشاخصی جدید جهت هماهنگی بهینه بازبست فیوز در شبکه توزیع با حضور DG نوشته محمود صدوقی و مهدی پاکدلطراحی پایدارساز فازی در یک سیستم قدرت دو ناحیه ای نوشته محمود صدوقی و کاظم محمدبیکیکنترل توان در سیستم های قدرت با استفاده از UPFC نوشته محمود صدوقی و محمد آزادنژادتجدید آرایش شبکه های توزیع شعاعی به منظور کاهشتلفات و بهبود پروفایل ولتاژ با در نظرگیری عدم قطعیت بار نوشته محمود صدوقی و ابوالفضل صفری بیدختیارائه روشی جدید جهت ردیابی نقطه توان حداکثر مطلق بهینه درشرایط سایه نسبی در سیستم های تولید برق فتوولتائیک نوشته محمود صدوقی و مصطفی سلیمانی مقدم شهریتخمین عمر فنی ترانسفورماتورهای قدرت و بررسی زمان تعویض آنها از لحاظ اقتصادی نوشته محمود صدوقی و مجتبی وظیفه شناسمدیریت بهینه توان در یک شبکه هوشمند حاوی منابع تولید پراکنده و سیستم ذخیرهسازانرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی گرانشی نوشته محمود صدوقی و علی لطفی