خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 663
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 314
رتبه علمی در بین Azad University: 127
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

شناسایی انجمن ها در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم بهینه فاخته نوشته مهدی شاه بیگتاثیر بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر کارهای تجاری نوشته فاطمه محقق زاده و امیرحسین نوذرپورشمیبازاریابی مستقیم و تاثیرات آن نوشته امیرحسین نوذرپورشمیتاثیر قابلیت های بازاریابی بین الملل بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش پویایی بازار نوشته غزاله فتحی و سحر احمدیانتاثیر پیش بینی استراتژیک و ظرفیت جاذب بالقوه بر انعطاف پذیری استراتژیک و تاثیر آن بر نوآوری مدل کسب و کار با تاکید بر عدم اطمینان محیطی نوشته محسن احمدی و سحر احمدیاننقش میانجی نوآوری تکنولوژیکی و گرایش به کارآفرینی در تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادرات نوشته سحر احمدیان و امیرحسین نوذرپورشمیبرند سازی در شبکه های اجتماعی نوشته امیرحسین نوذرپورشمیسیستم های بازرگانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان های مربوطه نوشته سحر احمدیان و امیرحسین نوذرپورشمیتبیین نقش هوش هیجانی بر عملکرد فروشندگان بیمه با توجه به متغیر های میانجی رفتار فروش انطباقی و رفتار فروش مشتری محور (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش بیمه ایران) نوشته منیژه محمدی آهنیتاثیر رضایت مشتری، اعتماد، قطعیت، و تبلیغات کلامی مثبت بر قصد خرید با تاکید بر شبکه های اجتماعی نوشته سعید آزاده و سحر احمدیان و فاطمه محقق زادهتاثیر غوطه وری در مقصد، اقتصاد سفر، تجربه کاری، خودباوری، بر درخشندگی برند شهری و تبلیغات دهان به دهان با توجه به متغیر میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه: شهر مشهد) نوشته محمد زاده گرگاناثر بخشی واقعیت درمانی بر نگرانی و نشخوار فکری در مادران دارای کودک کم توان ذهنی نوشته مریم طوسیاثر بخشی واقعیت درمانی بر نگرانی و نشخوار فکری در مادران دارای کودک کم توان ذهنی نوشته مریم طوسیبررسی سطح سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا: اندازه گیری و مقایسه ی سطوح گوناگون سلامت روان نوشته مجید محوی شیرازیپیش بینی سری زمانی میزان مصرف برق در ایران با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته نوشته حسین صیادیطراحی و تحلیل تشدیدگرهای میکروکروی شکافدار مبتنی بر مدهای گالری نجوا نوشته سجاد حشمتی و ابوالفضل رحمانیاثر بخشی درمان فراشناختی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی نوشته پریسا ذاکرزاده و محسن شهسواریعوامل ایجاد کننده استرس های عصبی در کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهر قزوین نوشته مهدی چگینیارتباط کیفیت و بهداشت خواب با سبک زندگی اسلامی و جهت گیری مذهبی خودگزارش شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر سرپلذهاب در سال ۱۳۹۵ نوشته افسانه علیزاده اصلیتدابیرحمایتی و ضمانت اجرای کیفری خشونت علیه زنان در قوانین کیفری و فقه امامیه نوشته فهیمه اردی خانی