خلاصه فعالیتهای علمی دانشکده اصول دین

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 214
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 542
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 84
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشکده اصول دین

نگاهی قرآنی- روایی به کارکردهای تربیت دینی معرفت الهی در هستی نوشته حسین شریف عسگرینقد و بررسی کتاب کنش دینی و نوسازی عقل نوشته مراد شه گلیتغییرات انسان شناختی در مکاتب نظریه های جرم شناسی نوشته جواد منصوری نعلبندانمدیریت فضای مجازی در اندیشه های رهبری با رویکرد قرآنی و روایی نوشته محمد سلیمیتاثیر تفاوت جنسیتی بر فعلیت انسانی و فعالیت اجتماعی از نظرگاه امامیه و وهابیت با محوریت اندیشه های تفسیری آیت الله جوادی آملی و بن باز نوشته فاطمه رئوفی تبارکاربست نظریه ی «چندمعنایی» در تفسیر عرفانی «عین الاعیان» نوشته زهرا عابدیاثربخشی آموزش مجازی طرح محقق ساخته «حبل المتین» با مبنای تفسیر تنزیلی آیات عفاف و حجاب بر رشد پایبندی به حجاب دانشجویان دختر نوشته سیده سمانه صادقی نساجمدیریت شهری و فرهنگ شهرنشینی نوشته عباس حسنعلی پورعوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری نوشته عباس حسنعلی پوربازﺁفرینی هویت شهری با استفاده از مفاهیم و نمادهای اسلامی- ایرانی در طراحی المان های شهری نوشته عباس حسنعلی پورارائه چارچوب ادراکی از اخلاق حرفه ای بر اساس نص وحیانی برای منابع انسانی سازمانی نوشته فاطمه خنیفرمقایسه دیدگاه و روش های تفسیری علامه طباطبایی (ره) و زمخشری در رابطه با «زبان چندبعدی قرآن کریم» نوشته زینب مسعودی همت آبادیبررسی اخلاص به مثابه عامل اخلاقی آرامش در پرتو قرآن کریم نوشته راضیه حامدی نیاحق آزادی نوشته سکینه احمدیحقوق اطلاعات و ارتباطات ماهواراه ها نوشته سکینه احمدینقش اخلاق اجتماعی در فراوانی اعتماد اجتماعی از منظر قرآن کریم با تکیه بر تفسیر المیزان نوشته حیدرعلی رستمی و علی نیکوئیآثار، ابعاد و موانع طهارت نفس از دیدگاه قرآن و حدیث نوشته فاطمه سعاد ذوقیگزارشی از سیر تاریخی موسیقی و نگاشته های مربوط به آن با تکیه بر الذریعه نوشته منصوره بخشیبررسی مقاله «ربا» در دائره المعارف قرآن لایدن نوشته صمد اسمی قیه باشیبررسی مقاله «انجیل» در دایره المعارف قرآن لایدن نوشته صمد اسمی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشکده اصول دین

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشکده اصول دین در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: