خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه میبد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,308
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 248
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 83
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه میبد

سیاست مذهبی مامون و گسترش تشیع درایران نوشته زهره دهقان پورپیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط شهری (با تاکید بر نظام حقوقی امنیت مدار) نوشته محمد رضا رحمتThe application of meta-synthesis in the identification of new combined genetic algorithm methods to solve complex problems نوشته Mohammad Mirabi.نقد شبهات قفاری در باب عصمت با تکیه بر تفاسیر شیعه و سنی نوشته شهاب الدین وحیدی مهرجردیبررسی اختلال ADHD (بیش فعالی) درکودکان، علل و راهکارهای نوین درمانی نوشته مهناز لطفی احمد آبادیمدرسه عاری از خشونت: نقش نظام آموزشی در پرورش نسلی سالم نوشته مریم شمسائیبررسی و تحلیل اثر درآمد سرانه بر صنعت گردشگری طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۱ ( مطالعه موردی : استان های منتخب ایران ) نوشته سعید دهقان خاوری و احسان سلیمی سودرجانی و فاطمه فلاحتی و اطهره السادات حسینی و مریم کلانتری و زهرا زارعشاهیتحلیل موضوعات پژوهشی تامین مالی زنجیره تامین بر اساس پژوهش های منتشر شده نوشته محمدرضا زارع بنادکوکی و مسعود عادل نیانجف آبادیراهبردهای توسعه کارکردهای فناوری اطلاعات در هواشناسی با رویکرد SWOT نوشته حسین صیادی تورانلو و ریحانه حفیظی اتابکارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات در مدیریت ترافیک شهری با رویکرد SWOT نوشته حسین صیادی تورانلوارزیابی کارکردهای کارت هوشمند ملی (چالش ها، کاربردها، نیازمندی ها) با رویکرد فازی نوشته حسین صیادی تورانلوبررسی و تحلیل تاثیر گردشگری بر رشد اقتصادی طی دوره ۲۰۱۹-۲۰۰۰ نوشته سعید دهقان خاوری و احسان سلیمی سودرجانی و شیواالسادات حسینی و فاطمه منصوری مجومرد و زهرا کوه علی بیک و نازنین دهقانبررسی و تحلیل اثر نرخ سالمندی بر بیکاری طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۹۸ با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی نوشته سعید دهقان خاوری و احسان سلیمیEvaluating the Performance of a Humidification-Dehumidification Desalination System Integrated with Photovoltaic-Thermal Collectors نوشته Mohsen Mozafari Shamsiگشتاور انتقال اسپینی در دیواره های حوزه بر پایه گرافینی نوشته خدیجه جهانبانیفرهنگ کار در نهج البلاغه با تاکید بر مسئله «فاصله قدرت» در نظریه ابعاد فرهنگی هافستد نوشته سید روح اله طباطبائی ندوشنسواد عاطفی، گامی نوین در راستای غنی سازی برنامه های آموزشی دانش آموزان ابتدایی نوشته فریناز صحراپسندتبیین راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان نوشته حسن یعقوب نیابررسی وضعیت سیلاب های شهری (مطالعه موردی: شهر بفروئیه ) نوشته محمدصادق طالبیواکاوی المان های شهرهای دوستدار دوچرخه در بازگشت شهر تاریخی یزد به شهر دوچرخه ها نوشته سعیده مویدفر

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه میبد

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه میبد در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: