خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه خیام

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 501
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 367
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 26
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 24 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه خیام

(بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی تولید بیوگاز از کودگاوی ) نوشته پوریا احمدی و ابراهیم براتیارائه مدل پیش بینی ظرفیت ایستگاه های راه آهن با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی : ایستگاه راه آهن مشهد) نوشته صدرا سلامتیمدل علی سبک های هویت و رفتارهای پرخطر: نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان نوشته فاطمه علی دوستی و الناز اعلم و ,وحیده معافیانبهبود کنش های اجرایی و عملکرد خواندن کودکان نارساخوان در بستر تکالیف شناختی رایانه یار نوشته فاطمه علی دوستی و نسرین طلایی ظفر خالصبررسی خواص مکانیکی بتن سبک سازهای ساخته شده با آسکوریا و قیر سرد تحت نفوذ آب نوشته مهدی رمضانی زاده دربندارتقا کیفیت فضای معماری با بهره گیری از الگوهای رقص آیینی آفر نوشته نسرین علیپورمدل علی کمال گرایی ظاهری فیزیکی و نگرانی از تصویر بدن زنان: نقش میانجی مقایسه های مبتنی بر ظاهر در اینستاگرام نوشته فاطمه علیدوستی و زهرا صغرایی و مهدیه بختیاریبررسی خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای تحت نفوذ آب نوشته مهدی رمضانی زاده دربندمدل ترکیبی قابلیت دوسوتوانی سازمانی از دیدگاه استراتژیک نوشته ژاله فرزانه حسن زادهبررسی کارآفرینی سازمانی و اثر آن بر بهره وری و سوددهی سازمان نوشته صالحه عبدالهیانگیزش در آموزش بر خط: اثر کاربست الگوی طراحی انگیزشی کلر بر انگیزش دانش آموزان دبستانی در شرایط پاندومی کووید ۱۹ نوشته سونیا حسین زاده و فاطمه شهامت دهسرخپیشگیری از مشکلات بلوغ زودرس در دانش آموزان ابتدایی با آموزش و اطلاع رسانی نوشته سعید ناصریاثر نانو کربنات کلسیم بر چقرمگی و انرژی شکست مخلوط های آسفالتی نوشته آرمین جراحیارائه رویکردی به منظور ارزیابی بازیکنان فوتبال با استفاده از روش تلفیقی جدید تصمیمگیری چندمعیاره AHP-MARCOS نوشته حامد خورسند جاغوری و علیرضا کشت پور و سیدمحمد خلیلیبررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۶ نوشته نجمه درودیبررسی شخصیت حسنک وزیر بر اساس نظریه شخصیت یونگ نوشته نگار عضوامینیانکاربرد واژه های مترادف در تاریخ بیهقی نوشته علیرضا عابدیانهمه تا در آز رفته فراز تامل ابوالفضل بیهقی بر مفهوم آز نوشته امیر الهامیعملکرد و ضرورت تدوین طرح های قبل از حادثه Pre-Incident Planning برای اماکن و تاثیر آن بر سیستم فرماندهی حادثه ICS نوشته ابراهیم زیدآبادی و محسن اسدیبررسی پیامد های زیست محیطی آتش سوزی جنگل ها و مراتعو تاثیر آن در وقوع آبشاری سوانح طبیعی نوشته ابراهیم زیدآبادی و نجمه رضازاده و محسن اسدی و محمدمهدی رجایی