خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 7,551
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 72
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 5
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 41 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 18 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی ایران

Identification and molecular investigation of Campylobacter jejuni isolated from poultry and human samples in Gilan province نوشته Nour AmirmozafariInvestigation of the antibacterial properties of oregano against standard and resistant hospital isolates of Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae نوشته Soheil Rahmani Fard و Sara minaeianEvaluation of Antibiotic Susceptibility Pattern of uropathogenic Escherichia coli among Kidney Transplant Recipients in North of Iran نوشته Mohammad Esmaeil AminiPostbiotics and evaluation of their effects in reducing blood lipids نوشته Nour Amir MozafariA systematic review of case reports of hepatic actinomycosis نوشته Amin KhoshbayanThe role of Staphylococcus aureus enterotoxin B in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis نوشته Amin KhoshbayanPrevalence and molecular epidemiology of ceftaroline non-susceptible methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates, first clinical report from Iran نوشته Amin Khoshbayan و Davood Darban-SarokhalilThe inhibitory effect of Lactobacillus rhamnosus on p۳۸-MAPK pathway activation and the expression of IL-۱۷A نوشته Shirin Dashtbin و Gholamreza IrajianM. tuberculosis and SARS-CoV-۲ co-infections: A review نوشته Narjess Bostanghadiri و Shabnam Razavi و Davood Darban-SarokhalilThe controversial association of gut microbiota with kidney stone formation نوشته Narjess Bostanghadiri و Davood Darban‐SarokhalilAntibiotic resistance, bioflm formation, and bioflm-associated genes among Stenotrophomonas maltophilia clinical isolates نوشته Narjess BostanghadiriSynthesis of CDs by hydrothermal method and evaluation of its anti-bacterial and anti-biofilm effect against antibiotic-resistant S. aureus and p. aeruginosa strains نوشته Arezoo AsadiInvestigation of mphA gene in Shigella isolates from stools نوشته Shahrzad Aliniay Sharafshadehi و Maryam Baraghani Farahani و Sara Saeidifar و Soheil Rahmanifard و Sara MinaeianInvestigation of the antibiotic susceptibility pattern of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae isolated from patients at Pars General Hospital, Tehran, Iran نوشته Farzad Mohammadi Ebli و Shahram BoroumandiInvestigation of the antibacterial properties of Malva plant against standard and resistant hospital isolates of Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae نوشته Soheil Rahmani Fard و Sara MinaeianA newly designed label-free immunosensor with reduced Graphene Oxide & Au Nanoparticles on glassy carbon electrode for Escherichia coli detection in real samples نوشته Ali MojtahediMutation in mgrB is the major colistin resistance mechanism in Klebsiella pneumoniae clinical isolates in Tehran, Iran نوشته Amin Khoshbayan و Shabnam Razavi و Davood Darban-SarokhalilInvestigating the frequency of bacteriocin-producing Enterococcus faecalis and its correlation with gelE, cylA, and esp genes isolated from hospitalization patients نوشته Ali majidpour و Somayeh Soleymanzadeh Moghadam و Mina Boustanshenas, و Leila Arbabi, و Shiva MirkalantariQuercetin may reduce the risk of developing the symptoms of COVID-۱۹ نوشته Mohammadjavad SotoudeheianAntibiotic Resistance Pattern and Prevalence of Virulence Factors among ESBLs-producing Escherichia coli Isolates Causing Urinary Tract Infections نوشته Ali Mojtahedi

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاکنون 31 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت زیر است:
چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی: جایگاه آموزش مجازینهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکیسی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایراندومین کنگره ملی پزشکی کوهستان با رویکرد به امداد و نجات و کمک های اولیههشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینینهمین کنگره کشوری سوختگیسیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاداولین کنگره پزشکی شخصیاولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشوردومین کنگره اختلالات خلقیدومین همایش ملی پیشگیری از خودکشیچهارمین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایرانهفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیدومین همایش تازه های بیماری های کودکانپنجمین کنگره سلامت نوزادان ایرانششمین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهیدوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادپنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزاتهشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیوندومین همایش بهاره چشم پزشکیهفتمین همایش سوختگی ایرانسومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکینخستین سمپوزیوم یک روزه کاربرد سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت درگوش و حلق و بینینخستین کنگره ملی پزشکی کوهستانیازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژینوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهدومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران: فرصت ها و تهدیدهاکنگره بین المللی طب و داروسازی سنتی و طب مکملسومین کنگره سلامت نوزادان ایرانسومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزاتپنجمین همایش ملی بهداشت محیط

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: