مجله پژوهش های شیمیایی و نانومواد

Chemical Research and Nanomaterials

نشریه «پژوهش های شیمیایی و نانومواد» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «شیمی و همچنین نانوفناوری» با کسب مجوز انتشار از هجدهمین جلسه کمیسیون تخصصی نشریات علمی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مورخ 1400/11/24مطابق با نامه شماره 73/79404/ص مورخ 1400/11/25به صورت فصلنامه و با دسترسی آزاد توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز منتشر می شود.همچنین به اطلاع می رساند که این فصلنامه طبق مجوز شماره 92510 مورخ 26/ 10/ 1401 از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است.

همچنین بر اساس ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی که در شهریور 1402 انجام شد، نشریه پژوهش های شیمیایی و نانومواد موفق به کسب رتبه A گردید.این فصلنامه به موجب تفاهمنامه شماره 160/ 1402/ م پ مورخ 16/ 3/ 1402 منعقد شده میان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و انجمن نانوفناوری ایران از همکاری مشترک با این انجمن جهت انتشار برخوردار است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات