ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 941
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 476
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 235
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 9
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1395
2اثر نانومحرک ها بر بیان ژن های دخیل در زیست ساخت آلکالوئیدهای شقایق شرقی (Papaver orientale L.)
فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1400
3تنوع زیستی سه جدایه ایرانی ریزجلبک Dunaliella و پتانسیل بالقوه آن ها برای کاربردهای بیوتکنولوژیکی
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
4چشم انداز نمک زدایی آب برای مصارف کشاورزی
مجله مدیریت آب در کشاورزی1395
5بررسی برخی خصوصیات بوم شناختی، ریختی و میزان اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) در منطقه آذربایجان شرقی
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
6اثر قارچ میکوریز و ریزوباکتری های محرک رشد گیاه بر سرعت رشد، زمان گلدهی و الگوی تجمع استویوزاید در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
7طراحی پرایمرهای اختصاصی برای مطالعه تنوع تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژن ها و تعیین عملکرد آنها


پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
8بررسی روابط بین صفات زراعی و عملکرد دانه در اینبردلاین های نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام روشن در فلات گندم نان تحت تنش خشکی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
9بررسی تنوع مولکولی و ساختار ژنتیکی ارقام و لاین های کلزا با استفاده از نشانگرهای SSR مرتبط با QTLهای تحمل به خشکی

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
10شناسایی ژنوتیپ های کلزا متحمل به خشکی با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
11بررسی میزان عملکرد دانه و وضعیت تجمع یون های سدیم، پتاسیم و منیزیم در بافت های مختلف ارقام گندم (Triticum aestivum L.) حساس و متحمل به شوری
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
12ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی گیاه سیب زمینی در پاسخ به استرس کم آبیاری

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
13بررسی عملکرد ژن OsVP۱ از طریق مطالعه لاین های جهش یافته برنج
فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1391
14شناسایی و کلون سازی خانواده ژنی چالکون سنتاز گیاه خار مریم (Silybum marianum L.)

فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1391
15بررسی بیان چهار همسانه ژنی عضو خانواده MADS- box در گیاه دوپایه ترشک (Rumex acetosa L.)
فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1388
16بررسی تاثیر محیط کشت و پارامترهای فیزیکی نور و دما بر تکثیر درون شیشه ای گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)


مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
17پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1397
18تاثیر ایزوله های لاکتوباسیلوس روتری و لاکتوباسیلوس سالیواریوس جدا شده از دستگاه گوارش طیور بومی شمال ایران بر عملکرد، لیپیدهای سرمی و پارامترهای ایمنی جوجه های گوشتی


فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی1398
19تاثیر منابع مختلف سلنیوم و ریزپوشانی کردن سلنیوم بر فراسنجه باروری و جوجه درآوری در مرغ های مادر گوشتی نژاد آربوراکرز
فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی1400
20بررسی عوامل موثر در انتقال ژن به سویا از طریق آگروباکتریوم
دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1399
21ایجاد مقاومت به ویروس Y سیب زمینی (PVY) با استفاده از سازه سنجاق سری حاوی ژن پروتئین پوششی

دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1399
22بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام کلزا تحت تاثیر تنش خشکی


فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1393
23ارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تاثیر تنش خشکی
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1393
24بررسی تاثیر اشعه لیزر بر صفات مرتبط با تحمل به شوری در مرحله گیاهچه ای برنج (Oryza sativa L.)
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1391
25بررسی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیک و کیفی کلزا تحت تنش آبی
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1394
26In silico Analysis and Modeling of ACP-MIP–PilQ Chimeric Antigen from Neisseria meningitidis Serogroup B
مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی1394
27In silico Analysis and Molecular Modeling of RNA Polymerase, Sigma S (RpoS) Protein in Pseudomonas aeruginosa PAO۱
مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی1394
28Effect of explant size and culture medium on meristem culture of strawberry (Fragaria ananassa)
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
29Effect of culture medium on in vitro culture of Damask rose (Rosa damascena Mill.)
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
30Proteomics of wheat exposed to nano-pesticide

بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

ردیفعنوان طرحسال نشر
1برنامه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی1378
2نقش بیوتکنولوژی در آبزی پروری1381
3تکثیر گیاهچه سالم از طریق کشت بافت در سیب زمینی1382
4بهینه سازی انتقال ژن با استفاده از ژن گزارشگر ‭gus ‬در پنبه1382
5مطالعه الگوی بیان ژن ‭OsHKTI ‬در بافتهای مختلف گیاه برنج و تعیین نقش تنش خشکی و یونهای سدیم، پتاسیم، روبیدیوم و آمونیوم بر بیان آن1382
6ارزیابی پاکوتاهی در گیاهان تراریخته توتون1382
7غربال گرامینه و لگومهای جمع آوری شده از نظر مقاومت به خشکی در مرحله جوانه زنی1384
8بهینه سازی انتقال ژن به ترشک1384
9بررسی جمع آوری، ارزیابی و تعیین نیازهای زراعی شبدرهای بومی ایران و لاین های خارجی1385
10بررسی جداسازی و کشت پروتوپلاست زعفران و باززایی از آن1385
11بررسی شناسایی ژنهای کاندید مقاومت به شوری در برگ و ریشه برنج در مرحله رویشی1385
12بررسی شناسایی ژنهای کاندید مقاومت به خشکی در ‭Elymus elongatum‬1385
13اثر باکتری کشی و موتاسیون زایی نور ماورابنفش و بررسی اثر محافظتی غشاهای مختلف در جلوگیری از نفوذ ‭UV‬1385
14ارزیابی مزرعه ای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در جمعیتهای در حال تفرق گندم1385
15شناسایی نشانگرهای ‭Informative ‬برای صفات مهم زراعی در گندم دوروم1385
16تکثیر و بهینه سازی کشت بافت سیب زمینی و تهیه سازه های پلاسمیدی مناسب1385
17ریز ازدیادی بنه زعفران از طریق کشت بافت1385
18بررسی تولید مینی تیوبر در گلخانه1385
19بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات بانک های میکروارگانیسم و نحوه ثبت و تودیع آن ها در نظام بین الملل حقوق ثبت اختراع مطالعه موردی: ایران1396
20بررسی توانایی رشد گیاهان علوفه ای غربال شده مقاوم به شوری و تعیین آستانه شوری آنها1385
21غربال بذور ژنوتیپ های سالیکورنیا جمع آوری شده از نواحی مختلف شور کشور از نظر تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و ارزیابی رشد گیاه پس از مرحله جوانه زنی1385
22بررسی توانایی رشد گیاهان علوفه ای غربال شده مقاوم به خشکی1385
23طبقه بندی گیاهان علوفه ای جمع آوری شده با استفاده از مارکرهای مولکولی1386
24شناسایی ژنهای کاندید مقاومت به شوری برنج در مرحله زایشی1386
25بررسی امکان تولید گیاهان هگزاپلویید با تیمار جوانه های پیاز زعفران با کلشیسین1386
26ارزیابی قارچهای همزیست اندوفایت برای افزایش مقاومت به خشکی، شوری و پایداری چمن در فضای سبز شهری و بررسی حضور قارچهای اندوفایت در گونه های درختی نارون و چنار1386
27ارزیابی گیاهان علوفه ای (گرامینه و لگوم) مناطق خشک کشور جهت تولید علوفه1386
28ارزیابی گیاهان علوفه ای (گرامینه و لگوم) مناطق شور جهت تولید علوفه1386
29انجام بررسیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی1386
30بررسی کاربرد روش ‭Cryopreservation ‬برای حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی سیب زمینی به روش بلندمدت1386

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

تاکنون 0 کنفرانس توسط پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تاکنون با 1,025 پژوهشگر از 122 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 250 مقاله نویسنده اول
   • 509 مقاله نویسنده دوم
   • 425 مقاله نویسنده سوم
   • 275 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,216,923 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   Support