خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,443
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,926
رتبه علمی در کل کشور: 236
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 10
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 21 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف قارچ کش Miravis Duo® (۷۵ SC ۲۰۰) در کنترل بیماری سفیدک پودری گوجه فرنگی در شرایط مزرعه ای نوشته فاطمه خلقتی بناء و کسری شریفیمقایسه دو روش فیزیکی (نوار دورکننده پرندگان و کیسه پلاستیکی) بر کاهش خسارت پرندگان به بوته های مزارع کلزا در استان خراسان شمالی نوشته ابوالقاسم خالقی زادهگزارش جنس Maiestas Distant, ۱۹۱۷ (Hemiptera, Cicadellidae, Deltocephalinae, Deltocephalini) از ایران و گونه ای جدید برای مناطق پالیارکتیک نوشته فریبا مظفریاننانوفرمولاسیون گیاهی بر پایه اسانس اکالیپتوس برای دفع پشه سیاریدآفت قارچخوراکی نوشته عزیز شیخی گرجانبررسی تغییر فلور علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان اصفهان طی یک دوره پانزده ساله نوشته مهدی مین باشی معینیبررسی وضعیت آلودگی به نماتد ریشه گرهی در مزارع چغندرقند شهرستان آزادوار نوشته فرحناز جهانشاهی افشارتعیین جمعیت نماتد سیست چغندر قند در مزارع شهرستان نقاب نوشته فرحناز جهانشاهی افشار و صدیقه فاطمیشناسایی عوامل ویروسی همراه با نشانه های زردی در مزارع بذریخربزه استان خراسان رضوی نوشته کاوه بنانجمطالعه اثر عصاره میخک هندی در کاهش خسارت ناشی از ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی نوشته کاوه بنانجبررسی میزان باقیمانده قارچ کش اوروگو®(آمتوکترادین + دایمتومورف)استفاده شده جهت کنترل عامل بیماری سفیدک دروغی گوجه فرنگی در استان مازندران نوشته محسن مروتی و عباسعلی روانلو و وحیده مهدویارزیابی میزان باقیمانده چند قارچکش جدید استفاده شده جهت کنترل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی نوشته محسن مروتی و کسری شریفی و وحیده مهدویکنترل راب گلخانه با استفاده از فرمولاسیون سیر روی کاهو نوشته بابک حیدری علیزادهاثر علف کش پیش مخلوط ام سی پی آ+ فلوراسولام در کنترل علف های هرز پهن برگ و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) مزارع استان فارس نوشته مهدی مین باش معینی و محمد رضا کرمی نژادمدل سازی نقش متغیرهای اقلیمی بر پراکنش کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در استان آذربایجان غربی نوشته مریم رضائیمعرفی آفات نخیلات در جزیره کیش نوشته محمد رضا نعمتیانکارایی سایه بان در کاهش خسارت پرندگان به میوه انگور در منطقه تاکستان نوشته ابوالقاسم خالقی زادهکنه های بذرهای غلات مرتبط با انبارهای استان گلستان نوشته فریبا اردشیرتوصیه های فنی تولید برنج به روش مدیریت تلفیقی محصول در شمال ایران نوشته فرید بیگی و شهرام نعیمی و حسین رنجبر اقدم و محمدرضا عطاران و همت دادپورارزیابی کارایی دورکننده های شیمیایی در کاهش خسارت پرندگان به بوته های کلزا نوشته ابوالقاسم خالقی زادهکارایی علف کش های دومنظوره آکسیال وان (پینوکسادن+ فلوراسولام) و کاسیک (دیفلوفنیکان+ یدوسولفورون متیل سدیم + فلوراسولام) در مقایسه با علف کش های رایج در کنترل علف های هرز گندم (Triticum aestivum) نوشته محمدرضا کرمی نژاد و مهدی مین باش معینی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

بررسی شناسایی دشمنان طبیعی بید سیب زمینی‭(phothorimaea operculella Zeller)‬در شرایط صحرایی و انباری (1385)حشرات ایران: فهرست بال غشاییان موجود در موزه ی حشرات هایک میرزایانس (1385)مقایسه مقاومت نسبی ارقام مختلف تجاری انار نسبت به کنه قرمز پاکوتاه انار‭(tenuipalpus punicae P. and B) ‬در ساوه (1385)بررسی تاثیر کنه کش انویدور‭(spirodiclofen) ‬علیه کنه قرمز اروپایی‭(panonychus ulmi koch) ‬و کنه تارتن دونقطه ای‭( tetranychus urticae koch) ‬درختان سیب در استانهای خراسان، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان و تهران (1385)مطالعه تاثیر کنه کش انویدر در مقایسه با سایر سموم کنه کش علیه کنه قرمز مرکبات در شرق و غرب استان مازندران (1385)ارزیابی تاثیر کنه کش انویدور در مقایسه با سایر سموم کنه کش علیه کنه زنگار مرکبات(کنه نقره ای مرکبات) در غرب و شرق استان مازندران (1385)بررسی اثرات عمق کاشت و آبیاری تابستانه بر عملکرد زعفران و نوسانات جمعیت کنه ‭Rhizoglyphus robini ‬عامل پوسیدگی بنه ی زعفران در شهرستان گناباد (1385)بررسی بررسی روش های کاربردی پرورش و تکثیر انبوه کفشدوزک نقابدار دولکه ای ‭.chilocorus bipustulatus L ‬جهت استفاده در مبارزه بیولوژیک علیه شپشک های نباتی (1385)بررسی و معرفی علف کش های شیمیایی جدید ایلیکو، ویدمستر و دورینول در کنترل علف های هرز باغ ها (1385)بررسی رقابت چاودار با گندم و تاثیر اختلاط آن بر کیفیت نان (1385)حشرات ایران: فهرست دوبالان موجود در موزه حشرات هایک میرزایانس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ‭Diptera (XXVIII) :Tephritidae‬ (1385)بررسی امکان کنترل علف های هرز پنبه با استفاده از کارآیی توام روش های مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی (علف کش های قبل از کشت، پیش رویشی، پس رویشی و کولتیواتور) (1385)بررسی و معرفی علفکش های شیمیایی جدید در کنترل علف های هرز باغ های کشور (1385)بررسی مطالعه گیاهان تیره اویارسلام در ایران (زیر تیره ‭Caricoideae)‬ (1385)بررسی پراکنش و تعیین درصد آلودگی بیماریهای لکه برگی ذرت در استانهای فارس، اصفهان، تهران و مازندران (1385)بررسی اندازه گیری باقیمانده سم کاربندازیم در خیار به روش اسپکتروفتومتری و مقایسه آن با ‭HPLC‬ (1385)بررسی تاثیر حشره کش ایندوکساکارب (آوانت %‮‭15‬) بر کرم غنچه توتون (1385)سنتز ترکیب جلب کننده اتیل 4- تیوسیاناتوبوتیریت و کاربرد آن برای جلب و کنترل سن بذرخوار کلزا‭Nysius Cymoides‬ (1385)بررسی تاثیر قارچ کش جدید کالیبان (بیکربنات پتاسیم) روی بیماری سفیدک سطحی خیار (1385)بررسی تاثیر قارچکش جدید استروبی روی بیماری سفیدک سطحی کدوییان (1385)تعیین خصوصیات سرولوژیکی و بیولوژیکی ویروس زردی بافت مرده باقلا ‭(FBNYV) ‬در ایران (1385)بررسی مقاومت احتمالی سوروف به علف کش های رایج در مزارع برنج ایران (1385)بررسی تاثیر سولفورپد در مقایسه با قارچ کش تیابندارول علیه بیماری های مهم انگورو شناسایی بیمارگرهای قارچی جدایتزی شده (1385)تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (1385)بررسی فنولوژی جمعیتهای پیچک استان تهران (1385)پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در مزارع گندم کشور (1385)جداسازی، تعیین توان بیماری زایی و دامنه میزبانی فوزاریوم های پاتوژن گل جالیز (1385)ارزیابی اثرات اختلاط ارقام و تراکم کاشت بر جمعیت علف های هرز در کشت زمستانه نخود (1396)کارآیی یک کنه کش جدید " کنه مایت 15% SC" در کنترل کنه قرمز اروپایی در باغهای درختان سیب (1396)ارزیابی تکمیلی تاثیر حشره کش دلتامترین عرضه شده توسط شرکت های مختلف روی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps (1396)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: