خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,170
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,926
رتبه علمی در کل کشور: 235
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 9
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 19 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

تنوع زیستی کنه های شکارگر خانواده Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه سیستان، ایران نوشته آزاده فرازمندتعیین مناسب ترین زمان کنترل کرم سیب، L., ۱۷۵۸ (Lep: Tortricidae) Cydia pomonella برمبنای محاسبه ی مقدار گرمای موثر ساعتی (GDH) نوشته حسین رنجبرکارایی قارچ کش های سیازوفامید و پیراکلواستروبین + دی متومورف در کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار نوشته حسین عظیمی و فرید بیگیتاثیر زمان مصرف حشره کش ها روی جمعیت شته کلم Brevicoryne brassicae و عملکرد کلزا نوشته علی اکبر کیهانیان و غلامرضا گل محمدی و علی محمدی پورارزیابی واکنش سه هیبرید ذرت به تغذیه ساقه خوار اروپایی ذرت، Ostrinia nubilalis در تاریخ کاشت های مختلف در منطقه مغان نوشته لاله ابراهیمیبررسی کارایی اسپیرومسیفن و سایفلومتوفن در کنترل کنه قرمز اروپایی در باغ های سیب برخی از استان های کشور نوشته مریم رضائیارزیابی اثر تیمارهای مختلف در آلودگی زدایی بذرهای گوجه فرنگی آلوده به باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis نوشته مریم خضری و ابوالقاسم قاسمیکارایی برندهای جدید قارچ کش آزوکسی استروبین + دیفنوکونازول در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار نوشته حسین عظیمیکنترل شته مومی کلم Brevicoryne brassicae روی کلزا با استفاده از ترکیبات غیرشیمیایی در استان آذربایجان شرقی نوشته جلال شیرازی و علیرضا مهاجرکارایی کنه کش جدید سایفلومتوفن (دانی سارابا®؛ ۲۰ % SC,) برای کنترل کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae و بررسی باقیمانده آن در خیار گلخانه ای نوشته احمد حیدری و وحیده مهدوی و عزیز شیخی گرجانشناسایی قارچ های مولد بیماری زنگ (Pucciniales) در پوشش گیاهی دشت اردبیل نوشته مهرداد عباسیکارایی چند حشره کش علیه تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis با ارایه دو شاخص جدید اثربخشی آن در خیار گلخانه ای نوشته فاطمه شفقی و عزیز شیخی گرجانکارایی ترکیبات تجاری قارچ کش اکسی کلرور مس در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار نوشته حسین عظیمی و فرید بیکیارزیابی کارآیی قارچ کش مخلوط بردو و اینفینیتو در کنترل Peronospora destructor عامل بیماری سفیدک داخلی پیاز نوشته حسین عظیمیبررسی پتانسیل آنتاگونیستی باکتری های اپی فیت همراه با درختان میوه دانه دار در استان آذربایجان غربی بر علیه Erwinia amylovora و ارزیابی تنوع ژنتیکی آنها نوشته عباسعلی روانلوارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم به نژاد غالب قارچ عامل بیماری لکه خرمایی در استان اردبیل نوشته حسن مومنیبررسی کارایی قارچ کش های مختلف و تعیین بهترین زمان های سمپاشی در کنترل بیماری لکه طاووسی زیتون در منطقه طارم استان زنجان نوشته حسین جعفریارزیابی کارائی حشره کش های آبامکتین (Vertimec ۱.۸ EC) و امامکتین بنزوئیت+لوفنورون (Proclaim-fit ۵۰ WG) روی پروانه میوه خوار پسته Recurvaria pistaciicola نوشته احمد حیدریمدل سازی الگوی پراکنش جغرافیایی- اقلیمی کنه Tetranychus urticae در استان خراسان رضوی نوشته مریم رضائیتاثیر میزان رطوبت، بستر کشت و مکمل های غذایی روی کنیدی زایی و زهرآگینی قارچ Beauveria bassiana علیه سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum نوشته سعیده جاور و شهرام فرخی و شهرام نعیمی و مریم کلانتری جوشانی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

بررسی شناسایی دشمنان طبیعی بید سیب زمینی‭(phothorimaea operculella Zeller)‬در شرایط صحرایی و انباری (1385)حشرات ایران: فهرست بال غشاییان موجود در موزه ی حشرات هایک میرزایانس (1385)مقایسه مقاومت نسبی ارقام مختلف تجاری انار نسبت به کنه قرمز پاکوتاه انار‭(tenuipalpus punicae P. and B) ‬در ساوه (1385)بررسی تاثیر کنه کش انویدور‭(spirodiclofen) ‬علیه کنه قرمز اروپایی‭(panonychus ulmi koch) ‬و کنه تارتن دونقطه ای‭( tetranychus urticae koch) ‬درختان سیب در استانهای خراسان، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان و تهران (1385)مطالعه تاثیر کنه کش انویدر در مقایسه با سایر سموم کنه کش علیه کنه قرمز مرکبات در شرق و غرب استان مازندران (1385)ارزیابی تاثیر کنه کش انویدور در مقایسه با سایر سموم کنه کش علیه کنه زنگار مرکبات(کنه نقره ای مرکبات) در غرب و شرق استان مازندران (1385)بررسی اثرات عمق کاشت و آبیاری تابستانه بر عملکرد زعفران و نوسانات جمعیت کنه ‭Rhizoglyphus robini ‬عامل پوسیدگی بنه ی زعفران در شهرستان گناباد (1385)بررسی بررسی روش های کاربردی پرورش و تکثیر انبوه کفشدوزک نقابدار دولکه ای ‭.chilocorus bipustulatus L ‬جهت استفاده در مبارزه بیولوژیک علیه شپشک های نباتی (1385)بررسی و معرفی علف کش های شیمیایی جدید ایلیکو، ویدمستر و دورینول در کنترل علف های هرز باغ ها (1385)بررسی رقابت چاودار با گندم و تاثیر اختلاط آن بر کیفیت نان (1385)حشرات ایران: فهرست دوبالان موجود در موزه حشرات هایک میرزایانس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ‭Diptera (XXVIII) :Tephritidae‬ (1385)بررسی امکان کنترل علف های هرز پنبه با استفاده از کارآیی توام روش های مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی (علف کش های قبل از کشت، پیش رویشی، پس رویشی و کولتیواتور) (1385)بررسی و معرفی علفکش های شیمیایی جدید در کنترل علف های هرز باغ های کشور (1385)بررسی مطالعه گیاهان تیره اویارسلام در ایران (زیر تیره ‭Caricoideae)‬ (1385)بررسی پراکنش و تعیین درصد آلودگی بیماریهای لکه برگی ذرت در استانهای فارس، اصفهان، تهران و مازندران (1385)بررسی اندازه گیری باقیمانده سم کاربندازیم در خیار به روش اسپکتروفتومتری و مقایسه آن با ‭HPLC‬ (1385)بررسی تاثیر حشره کش ایندوکساکارب (آوانت %‮‭15‬) بر کرم غنچه توتون (1385)سنتز ترکیب جلب کننده اتیل 4- تیوسیاناتوبوتیریت و کاربرد آن برای جلب و کنترل سن بذرخوار کلزا‭Nysius Cymoides‬ (1385)بررسی تاثیر قارچ کش جدید کالیبان (بیکربنات پتاسیم) روی بیماری سفیدک سطحی خیار (1385)بررسی تاثیر قارچکش جدید استروبی روی بیماری سفیدک سطحی کدوییان (1385)تعیین خصوصیات سرولوژیکی و بیولوژیکی ویروس زردی بافت مرده باقلا ‭(FBNYV) ‬در ایران (1385)بررسی مقاومت احتمالی سوروف به علف کش های رایج در مزارع برنج ایران (1385)بررسی تاثیر سولفورپد در مقایسه با قارچ کش تیابندارول علیه بیماری های مهم انگورو شناسایی بیمارگرهای قارچی جدایتزی شده (1385)تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (1385)بررسی فنولوژی جمعیتهای پیچک استان تهران (1385)پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در مزارع گندم کشور (1385)جداسازی، تعیین توان بیماری زایی و دامنه میزبانی فوزاریوم های پاتوژن گل جالیز (1385)ارزیابی اثرات اختلاط ارقام و تراکم کاشت بر جمعیت علف های هرز در کشت زمستانه نخود (1396)کارآیی یک کنه کش جدید " کنه مایت 15% SC" در کنترل کنه قرمز اروپایی در باغهای درختان سیب (1396)ارزیابی تکمیلی تاثیر حشره کش دلتامترین عرضه شده توسط شرکت های مختلف روی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps (1396)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: