خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,568
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 232
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 25
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی البرز

The Impacts of Varying Protein and Energy Intakes on the Growth of Neonates with Very Low Birth Weight : An Experimental Study نوشته Sara Esmaelzadeh Saeieh و Badri Farhand و Elahe Dehghan Nayeri و Ashkan Torabi Kashani و Alireza Jashni MotlaghThe Effects of R۱۰ Fraction of Garlic (Allium sativum L.) on Gonadotropins and Oocyte Maturation in a PCOS Mouse Model نوشته Nafiseh PakravanThe antiapoptotic effects of conditioned medium from bone marrow-derived mesenchymal stromal stem cells on cyclophosphamide-induced testicular damage in rat: An experimental study نوشته Soheila Madadiبررسی تاثیر آلودگی صوتی ترافیک شهر کرج بر عملکرد ذهنی شهروندان سال ۱۴۰۱ نوشته جمشید رحیمی و محمد درویش متولی و اصغر قهری و علی طاهری نیا و حمید محمدیاثربخشی درمان فراشناختی بر درماندگی روان شناختی و انسجام روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو نوشته مصطفی قربانیOral Health Literacy in Iran: Insights from a Cross-Sectional Study on the Adult Population نوشته Ali Safari-MoradabadiA comprehensive review of CNS and PNS manifestations of SARS-CoV-۲ infection نوشته Mehrnoosh Nikpour و Nooshin Nazarinejadارزیابی هیدرولوژیک تالاب میانکاله با استفاده از دادههای سنتینل -۲ مبتنی بر شاخص های طیفی نوشته امین شاکرمیبررسی ارتباط بین نمره همدلی با بیمار و میزان آگاهی از اخلاق در حرفه پرستاری در دانشجویان پرستاری- مطالعه موردی: دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نوشته نگین لارتیApoptosis, Cytotoxicity and Expression of Metastatic Suppressor Genes Increased in Human Bladder and Renal Carcinoma Cells by Nisin نوشته Behrouz FatahiFactors Predicting Physical Activity Behaviors related to hypertension in overweight male employees: Application of Health Belief Model نوشته E. Hatefnia و M. Kimiafar و A. Moghimbeigi و A. Safari-MoradabadiPsychological Determinants of Hand Hygiene Intentions and Behaviors of Nursing Staff Using the Theory of Planned Behavior نوشته A. Safari-MoradabadiThe Chlamydia trachomatis genotypes isolated from women with cervicitis in Kamali Hospital of Karaj (Iran) نوشته parvin hydariEvaluating the Genetic Diversity of Helicobacter pylori Isolates in Patients Suffering from Gastritis نوشته Masoud DadashiGram-negative Bacteria's Small Non-coding RNAs: New Insights and Comprehensive Review of Mechanisms, Functions, and Potential Applications نوشته Masoud DadashiPrevalence of Cutaneous Manifestations in COVID-۱۹ Patients and Their Relationship with Disease Severity نوشته Kimia Kazemi و Yousef Atefpour و Somayeh Yaslianifard و Masoud DadashiDistribution of Pathogenicity Islands Among Uropathogenic Escherichia coli Isolates From Patients With Urinary Tract Infections نوشته Mohammad MohammadzadehAn overview of nosocomial bacterial infections: epidemiology, control, and antibiotic resistance نوشته Tala HajiarabNational Guide for Makeshift Hospital Designing نوشته Zahra EskandariPregnancy-Related lumbosacral Pain; Etiology, Surgical and Non-surgical Managment: Systematic Review نوشته Ramesh Baradaran Bagheri

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی البرز

تاکنون 7 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی البرز به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: