خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,090
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 243
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 25
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی البرز

بررسی رابطه تاب آوری مکانی و تاب آوری فردی نواحی مشمول طرح اسکان مجدد (مطالعه موردی: نواحی سیل زده شرق استان گلستان) نوشته فاطمه محرابی نیاConservative Dental Management of a Patient With Amelogenesis Imperfecta Under Oral Sedation: A Case Report نوشته Leila Eftekharبررسی میزان آگاهی مادران باردار از بیماریهای پریودنتال و ارتباط آن با عوارض نامطلوب بارداری نوشته فریال طالقانی و فرشته شانه ایModifiable and Non-modifiable Risk Factors in Myocardial Infarction in the Iranian Population نوشته Mina Abolfazli و Mahshid AkbariCOVID-۱۹ Increases the Mortality Rate of Stroke: Is It True and What Are the Predictors? نوشته Mona Ramezani Ghamsariتمایز سلول های بنیادی مزانشیمال با القای ذرات نانو تیوب تیتانیوم و اشعه فرابنفش به سلول های جنسی نوشته علیرضا شمسساخت و ارزیابی نانو داربست الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتون برای سازگاری با سلول بنیادی چربی انسانی جهت کاربرد در مهندسی بافت نوشته اباذر یاری و ثریا پروریIntra-Articular along with Subacromial Corticosteroid Injection in Diabetic Patients with Adhesive Capsulitis نوشته Arvin NajafiSARS, MERS, and COVID-۱۹ status in HIV-Positive Patients: A Systematic Review نوشته Zohreh MahmoodiAcute and Critical Care for Rabies Bitten Patients and the Different Outcomes in a Family: A Post Exposure Prophylaxis (PEP) Failure Report نوشته Nasim Niknamطراحی و امکان سنجی فنی - اقتصادی سیستم جمع آوری زیرزمینی پسماندهای خانگی در شهر کرج نوشته محمد نوری سپهر و الناز زارع زادهInvestigation of self-harm cases and related factors نوشته Ardeshir Sheikh-AzadiDEVELOPING A GUIDELINE-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM TO DIAGNOSIS OF PRIMARY IMMUNODEFICIENCY DISEASES نوشته Gholamreza AziziPapillary Lesion of the Breast in a Young Girl Suspicious to Juvenile Papillomatosis, Clinical Decision Making in a Multi-disciplinary Team and Review of the Literature نوشته Farnaz Karimi و Ahmad Elahiتبیین ترکیبی ابعاد و مولفه های مدیریت جهادی در مکتب سردار شهید مهدی باکری و سردار شهید قاسم سلیمانی با نگاهی به نظام سلامت نوشته مرتضی نظری و سیاوش پورطهماسبیاعتبارسنجی مدل بیمارستان سبز (مورد مطالعه: بیمارستان شریعتی کرج) نوشته آزاده میرزازاده اسکوییارائه مدل بیمارستان سبز در بیمارستان شریعتی کرج نوشته آزاده میرزازاده اسکویی و مهدی حسابیبررسی چالش ها و فرصت های استفاده از رایانش ابری برای سیستم های اطلاعات سلامت نوشته مریم دهقانیوضعیت اپیدمیولو‍ژیک بیماری لیشمانیوز جلدی و خصوصیات اکولوژیک پشه خاکی ها در شهرستان مراوه تپه، استان گلستان، سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ نوشته مصطفی قربانیالگوی تجویز داروهای ضددرد در درمان ریشه دندان توسط دندانپزشکان عمومی شهر قم، سال ۱۳۹۴ نوشته مینا حامیان

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی البرز

تاکنون 6 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی البرز به صورت زیر است: