فصلنامه علم مدیریت در صنعت

Management science in industry

پژوهشنامه علم مدیریت درصنعت ،به عنوان نشریه ای پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی با رویکرد رفع مشکلات صنایع با مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی از سال 1401 در ایران منتشر می شود. نشریه با شماره مجوز 92089 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به فعالیت نموده است لذا این درگاه علمی به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر تمامی مباحث مرتبط و نیمه مرتبط در تمامی رشته ها مقاله می پذیرد.

تحول و تعالی برای فراهم نمودن محیطی علمی جهت بهره برداری پژوهشگران باتمرکز بر چالش زدایی صنایع با امید به آن که این نشریه وضعیت مدیریت خرد و کلان را در ایران بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این حوزه ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

حوزه های تحت پوشش:

مدیریت(مالی ، بازرگانی، صنعتی)،مهندسی صنایع،مدیریت آموزشی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات