فصلنامه امام رضا علیه السلام و علوم روز

The Quarterly Journal of Imam Reza (peace be upon him) and modern sciences

محورهای اصلی مجله:
1. امام رضا علیه السلام، ارتباطات و تبلیغات(راهبردهای تبلیغ دین)

2. امام رضا علیه السلام و راهبردهای اشتغال و اقتصاد

3. امام رضا علیه السلام و حقوق

4. امام رضا علیه السلام، علوم تربیتی و روان شناسی(نظام تربیت دینی)

5. امام رضا علیه السلام و علوم پزشکی(راهبردهای سلامت و بهداشت)

6. امام رضا علیه السلام، علوم سیاسی(راهبردهای تمدن ساز)

7. امام رضا علیه السلام و علوم مدیریت(مدیریت فردی و اجتماعی)

8. امام رضا علیه السلام، هنر و معماری

• بخش ویژه: تجربه نگاری و الگوسازی اقدامات و برنامه های شاخص و تاثیرگذار اعتاب مقدسه و اماکن متبرکه مذهبی
(با محوریت اقدامات مدیریتی، اقتصادی، حقوقی، هنر و معماری، تبلیغی، تربیتی، بهداشت و سلامت، بهره وری موقوفات، محرومیت زدایی و...)

اهمیت و ضرورت:
از آنجا که بسیاری از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام شامل اشارات و مطالبی در زمینه علوم مختلف طبیعی و انسانی است ضروری است که:

اولا برای فهم و توضیح بهتر این آیات و روایات پژوهش های میان رشته ای صورت گیرد.

ثانیا برای جهت دهی به مبانی علوم انسانی در عصر حاضر ضرورت دارد آیات و روایات علمی بازشناسی شود و از آموزه های آن در اهداف و مبانی علوم توحیدی استفاده شود.

ثالثا برخی آیات و روایات حاوی حقایق علمی است که هنوز جهان علم به آن ها دست نیافته است و امروزه (با تسامح) نظریه پردازی های علمی خوانده می شود. شناخت این موارد و عرضه آن ها در قالب ادبیات هر علم می تواند زمینه ساز پژوهش های میان رشته ای جدید شود.

رابعا مطالعات میان رشته ای با تبیین علمی آیات و روایات موجب دفع تعارضات ادعا شده بین آیات و روایات می شود.

خامسا مطالعات میان رشته ای می تواند پاسخ گوی نیازهای جدید بشر باشد و به بسیاری از پرسش های نوآمد بشر جواب دهد.

سادسا مطالعات میان رشته ای دین را در عصر حاضر کارآمدتر خواهد ساخت و فارغ التحصیلان رشته های مختلف در هم افزایی با دانش پژوهان قرآنی و حدیثی می توانند در رشته های مختلف علمی اظهار نظر کرده و دیدگاه های دین را در آنجا اشراب و عرضه کنند تا زمینه عمل به دین بیش تر فراهم شود.

سابعا اثبات اعجاز علمی معارف والای قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام یکی از نتایج پژوهش های میان رشته ای خواهد بود.

ثامنا پژوهش های میان رشته ای می تواند پشتیبان خوبی برای رشته های آموزشی موجود باشد یا زمینه ساز راه اندازی رشته های و مطالعات میان رشته ای کاربردی برای نیازهای جامعه امروز بشر شود.

ماموریت
ماموریت این مطالعات و مجله را به اختصار می توان چنین تعریف کرد: "ساماندهی پژوهش های میان رشته ای قرآن، حدیث، علوم طبیعی و انسانی در جهت تبیین آیات و روایات علمی و استفاده از آن ها در جهت دهی به اهداف و مبانی علوم و در نهایت تولید علوم انسانی مبتنی بر آموزه های اسلامی و پاسخ دهی به پرسش های انسان معاصر در این زمینه ها و رفع شبهات و تعارضات ادعایی با تبیین علمی".

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات