خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,073
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 269
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 32
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Investigating the antibacterial effect of Ajwain plant extract on Aggregatibacter actinomycetemcomitans bacteria نوشته Somayeh Salari Sedigh و Seyed Amir Abas Noorbakhsh و Mostafa Sadeghi و Mohamad Alizadeh Barfeتاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای سبک زندگی سالم افراد مراجعه کننده به پایگاه های سلامت شهر یزد نوشته فهیمه زارع زاده و سیده شیرین لطفی پور رفسنجانی و محمد اسدپورExamining the time interval of re-hospitalization of discharged psychiatric disorders patients نوشته Mina Alipoorفراوانی هیپوگنادیسم و برخی عوامل مرتبط با آن در مردان مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) رفسنجان در سال ۱۴۰۰: یک مطالعه توصیفی نوشته محمدرضا شفیعپور و صدیقه شمسی نژاد و مریم کریمی فرد و حسن احمدی نیابررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۴۰۱: یک مطالعه توصیفی نوشته محسن رضائیان و محمد اسدپور و محمود محبوبی راد و مهدی عبدالکریمی و محمد مبینی لطف آباد و حسن خدادادی و عرفان شهابی نژاد و امیررضا شکوئی زادهمطالعه اثربخشی آموزش در تغییر میزان آگاهی نوجوانان نسبت به مواد مخدر نوشته محمدرضا مختاری و محمد ناظر و پروین آقامحمدحسنیThe Effect of an Educational Intervention Based on the Health Action Process Approach on Physical Activity among Retired Female Employees نوشته Hooriyeh Mirzaeimoghadam و Mostafa Nasirzadeh و Ahmadreza Sayadi و Mahdi AbdolkarimiExamining the frequency of musculoskeletal manifestations in patients with thyroid dysfunction نوشته Ahmad Reza Sayadi و Mohammadreza Shafiepour و Zahra Sanjari و Mitra AbbasifardBone Mass Density in Patients with Rheumatoid Arthritis Influence of disease activity نوشته Mohammadreza Shafiepour و Tahereh Kahnooji و Zahra Kamiab و Mahmood Kahnoji و Mitra AbbasifardCan injecting ketamine during general anesthesia in caesarean section prevent postpartum depression? نوشته Alipoor MinaInvestigating the effect of scents on the labor pain of agricultural women نوشته Mina Alipoorبررسی تاثیر آموزش به همراه بر اساس نظریه بندورا، بر خودکارآمدی زایمان مادران باردار در شهر مشهد طی سال ۱۳۹۷ نوشته مرضیه نجار محی آبادینقشه ذهنی و کاربردهای آن: یک مقاله آموزش مداوم نوشته محمد اسدپور‬‎ و محسن رضائیانرفتار خودکشی و پیشگیری از آن: پدیدآمدن افکار خودکشی و برنامه ریزی برای اجرا آن نوشته محسن رضائیانمروری بر کتاب هنر، سلامت و بهزیستی: دیدگاهی انتقادی بر پژوهش، سیاست گذاری و عملکرد نوشته محسن رضائیانرفتار خودکشی و پیشگیری از آن: اقدام به خودکشی و خودکشی نوشته محسن رضائیانچگونه یک تجمع خودکشی را مشخص کرده و با آن مقابله نمائیم؟ نوشته محسن رضائیانComparing the Outcomes of Two Therapeutic Methods of Pilonidal Abscess Including Drainage and Delayed Surgery and Initial Cyst Excision in Patients with Acute Pilonidal Cysts نوشته Bahar Noori-Rahmatabadi و Masoume Taghizadeh و Atefeh Sadat ShahidiCOVID-۱۹ Tragic Pandemic: Concerns over Unintentional “Directed Accelerated Evolution” of Novel Coronavirus (SARS-CoV-۲) and Introducing a Modified Treatment Method for ARDS نوشته A JafarzadehRadiotherapy Improves the Disability in Patients with Secondary Progressive Multiple Sclerosis نوشته Abdollah Jafarzadeh

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: